Skip to main content

Dokument

Bilagor till Avgiftsrapport

Dokument   •   2017-10-26 13:00 CEST

Avgiftsrapport Nils Holgersson

Avgiftsrapport Nils Holgersson

Dokument   •   2017-10-26 13:00 CEST

Program Bostadskongress Luleå 2017

Program Bostadskongress Luleå 2017

Dokument   •   2017-10-19 07:00 CEST

Departementspromemoria (Ds 2016:16)

Dokument   •   2016-11-23 14:59 CET

Professor Bertil Bengtsson föreslår i sin Departementspromemoria vissa förändringsförslag till Exproprieringslagen.

Hyresgästföreningen tillstyrker professor Bertil Bengtssons förslag till lagändring, med vissa förändringar. Bland annat vill Hyresgästföreningen att ersättning för ökade boendekostnader ska utgå i 15 år istället för de 5 år som utredaren föreslår

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Skillnaden mellan billigaste och dyraste kommunen är hela 78 procent eller cirka 12 670 kronor per år. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Nils Holgersson Pressmeddelande Riks

Dokument   •   2016-10-12 09:34 CEST

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Skillnaden mellan billigaste och dyraste kommunen är hela 78 procent eller cirka 12 670 kronor per år. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Skillnaden mellan billigaste och dyraste kommunen är hela 78 procent eller cirka 12 670 kronor per år. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Skillnaden mellan billigaste och dyraste kommunen är hela 78 procent eller cirka 12 670 kronor per år. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.