Nytt avtal om hyrorna i Botkyrkabyggen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 12:00 CEST

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om hyresjusteringarna för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel.

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen ser stora fördelar med att hyresförhandlingarna inte dragit ut på tiden. Nu kan hyresgästerna i god tid planera för kommande boendekostnader och bostadsbolaget vet vilka intäkter som väntar. Att parterna skriver ett tvåårigt avtal skapar även det välkommen framförhållning.

- Med systematisk hyressättning som grund, goda relationer och respekt för våra olika uppdrag har vi slutit ett avtal som sätter hyresgästernas behov i centrum och säkerställer Botkyrkabyggens möjligheter till väl planerade och nödvändiga investeringar i alla våra bostadsområden. Samtalsklimatet har varit mycket bra och vi har alla haft ett gemensamt fokus på att öka trivseln och tryggheten, säger Fredrik Vitrera Luiga, ekonomichef på Botkyrkabyggen.

- Att vi kunnat nå en så tidig överenskommelse beror på att båda parter har jobbat öppet och ärligt med underlag och information om både hyresgästernas och Botkyrkabyggens behov, det visar att förhandlingssystemet fungerar väl när vi jobbar i lagens andemening. Alla hyresgäster ska kunna trivas och känna sig trygga där dom bor, det är därför vi gemensamt har öronmärkt en del av höjningen för arbete med de frågorna, säger Stefan Björk, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm

I till exempel en trea i Norsborg på 77 kvadratmeter motsvarar avtalet en hyreshöjning på 96 kronor i månaden nästa år.
Botkyrkabyggen har motiverat behovet av hyreshöjningar bland annat med de satsningar bolaget vill göra för att via ytterligare boinflytande skapa levande stadsdelar och stabila, trygga bostadsområden. Detta är en viktig del i det ansvar för social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling som det allmännyttiga bostadsbolaget har. Bolaget har även lyft fram behovet av att kunna täcka ökade driftkostnader.

För mer information kontakta:

Stefan Björk, förhandlare Hyresgästföreningen region Stockholm 070-2933884

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen 070-162 94 43

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om hyresjusteringarna för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel.

Läs vidare »

Ny hyra för många hyresgäster i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Södertäljes två kommunala bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö är nu avslutade. Hyresgästerna i bolagens 10 369 lägenheter får därmed en hyreshöjning med 1,36 procent. Den nya hyran gäller från 1 juli 2018.

Förhandlingarna har pågått hela året utan att bli klara. Efter medling i parternas gemensamma medlingsorgan hyresmarknadskommittén (HMK) kunde parterna slutligen fastställa den årliga höjningen.

De två bostadsbolagen krävde till en början en höjning av hyrorna med 3,7 procent att gälla från 1 januari 2018.

– Med tanke på att bolagen ville se en betydligt högre höjning från årets början är jag väldigt nöjd. Vi nådde till sist fram till ett bra förhandlingsresultat där hyresgästerna dessutom helt slipper en retroaktiv hyreshöjning, säger Robert Norberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Robert Norberg, förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm

072-5219275

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Södertäljes två kommunala bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö är nu avslutade. Hyresgästerna i bolagens 10 369 lägenheter får därmed en hyreshöjning med 1,36 procent. Den nya hyran gäller från 1 juli 2018.

Läs vidare »

Micasas nya hyror klara

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:47 CEST

Efter en längre tid hyresförhandlingar med det kommunala Stockholmsbolaget Micasa står det nu klart att hyreshöjningen blir 1,29 procent för bolagets hyresgäster. Beslutet togs efter en rekommendation från parternas gemensamma medlingsorgan, hyresmarknadskommittén. Micasa ville egentligen ha en höjning på 2,75 procent, något som Hyresgästföreningen inte tyckte var rimligt.

Den nya hyran kommer gälla retroaktivt från 1 januari 2018.

– Efter en lång tid med förhandlingar så hade vi inte något annat val än att följa hyresmarknadskommitténs rekommendation, men jag skulle ljuga om jag sa att det inte sved, vi ville ha en lägre höjning. Micasa har en stark ekonomi och mycket höga hyror, samtidigt som deras hyresgäster ofta har lägre inkomster, säger Linus Pettersson förhandlare vid Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Linus Pettersson, förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–2360530

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Efter en längre tid hyresförhandlingar med det kommunala Stockholmsbolaget Micasa står det nu klart att hyreshöjningen blir 1,29 procent för bolagets hyresgäster. Beslutet togs efter en rekommendation från parternas gemensamma medlingsorgan, hyresmarknadskommittén. Micasa ville egentligen ha en höjning på 2,75 procent, något som Hyresgästföreningen inte tyckte var rimligt.

Läs vidare »

Två dagar – 1 000 överenskommelser, 23 000 lägenheter

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 13:58 CEST

Fler och fler hyresförhandlingar blir nu klara i Stockholms län. Hyresgästföreningen har nyligen kommit överens med det största ombudet för privata hyresvärdar, Fastighetsägarna Service Stockholm, om hyrorna i nästan hela länet. De hyresvärdar som företräds av Fastighetsägarna får generella hyreshöjningar på 0,8 till 1,3 procent. I de flesta fall gäller höjningarna retroaktivt från 1 april 2018.

– De senaste två veckorna har förhandlingarna varit intensiva, men med ett bra förhandlingsklimat och med både givande och tagande från båda sidorna. Det är klart att vi hade velat ha lägre nivåer, men det är samtidigt en trygghet för hyresgästerna att hyran är klar innan sommaren, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förutom överenskommelsen med Fastighetsägarna fortsätter övriga hyresförhandlingar att bli klara i rasande takt. Bara under de senaste två dagarna har över 1 000 förhandlingar slutförts berörande över 23 000 lägenheter. Det finns stora förhoppningar om att nästan alla resterande hyresförhandlingarna hinner bli klara innan sommaren.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Stockholm
E-post: kristoffer.burstedt@hyresgastforeningen.se
Tele: 070-6396171

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Fler och fler hyresförhandlingar blir nu klara i Stockholms län. Hyresgästföreningen har nyligen kommit överens med det största ombudet för privata hyresvärdar, Fastighetsägarna Service Stockholm, om hyrorna i nästan hela länet. De hyresvärdar som företräds av Fastighetsägarna får generella hyreshöjningar på 0,8 till 1,3 procent. I de flesta fall gäller höjningarna retroaktivt från 1 april 2018.

Läs vidare »

Ny hyra klar för 72 000 lägenheter

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 11:00 CEST

Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag. Den befintliga hyran kommer höjas med 1,3 procent och kommer gälla retroaktivt från 1 januari 2018.

Efter långa och svåra förhandlingarna där parterna inte kunde enas hamnade frågan hos Hyresmarknadskommittén, parternas tvistlösningsorgan. Hyresgästföreningens slutbud i förhandlingarna var 0,9 procent, medan bolagen lade ett slutbud på 2,2 procent. Beslutet från hyresmarknadskommittén blev 1,3 procent.

 – Beslutet ger bolagen lite mer än de egentligen behöver. Samtidigt bekräftar det vår bild att hyreshöjningarna ska vara rätt måttliga i år, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Att höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2018 betyder en kanske oväntad extra utgift för många hyresgäster. Bolagen har beslutat att hela retroaktiviteten ska betalas vid ett tillfälle, något som Hyresgästföreningen tycker att bolagen kunde lösa på ett annat sätt.

– Det här blir en rejäl smäll för många precis innan sommaren. Jag har svårt att förstå varför bolagen vägrar dela upp det på flera avbetalningar. Med privata hyresvärdar brukar det aldrig vara något problem, säger Käthe Eklund, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm. 

För mer information, kontakta:

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Käthe Eklund, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3456167

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag. Den befintliga hyran kommer höjas med 1,3 procent och kommer gälla retroaktivt från 1 januari 2018.

Läs vidare »

Haninge Bostäders nya hyror klara

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:37 CEST

Efter att Haninge Bostäder strandat hyresförhandlingen och hänskjutit den till Hyresmarknadskommittén (HMK), parternas tvistlösningsorgan. Så accepterades slutligen medlingsbudet från HMK. Årets hyreshöjning blir nu 1,15 procent från den 1 januari 2018.

Haninge Bostäders ursprungsyrkande om 2,7 procent skulle ha inneburit en höjning om 189 kr/månad för en lägenhet med hyra på 7 000 kr per månad.

Den nya hyreshöjningen på 1,15 procent betyder att man vid 7 000 kr i månadshyra i år från den 1 januari betalar 80,50 kr mer i månaden.

Den retroaktiva hyreshöjningen avseende månaderna efter 1 januari kommer att betalas via 2 aviseringar under sommarmånaderna. Hyresgästföreningens önskemål var att retroaktiv hyra skulle delas upp på sex månader, juli till december, men Haninge Bostäder AB hävdar att deras hyresdebiteringssystem inte kan hantera detta.

Generella höjningar avser ur Hyresgästföreningens perspektiv kompensation för kommunala taxehöjningar; el, fjärrvärme, vatten, avfallshantering och liknande.

För mer information, kontakta:

Mikael Höglund,
förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
0703-01 60 34

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Efter att Haninge Bostäder strandat förhandlingen och hänskjutit den till Hyresmarknadskommittén (HMK), parternas tvistlösningsorgan. Så accepterades slutligen medlingsbudet från HMK. Årets hyreshöjning blir nu 1,15 procent från den 1 januari 2018.

Läs vidare »

Utveckla allmännyttan

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:00 CEST

Uttalande vid Hyresgästföreningens region Stockholms Fullmäktige 21 april 2018.

Kommunerna har monopol på hur marken ska användas och ansvaret för att alla har någonstans att bo, ett hem; det så kallade bostadsförsörjningsansvaret. Verktygen kommunerna har till sitt förfogande för att ta detta ansvar är allmännyttan och den kommunägda marken. Att då i en tid av stor bostadsbrist utarma sin egen allmännytta och avhända sig ett av de viktigaste bostadspolitiska verktygen är anmärkningsvärt och direkt oansvarigt.

Under många år har kommunerna som ägare haft stora avkastningskrav på sina egna bostadsbolag. Vinster har gått in i kommunkassan och använts i andra kommunala verksamheter istället för att gå till underhåll, nödvändig upprustning och nyproduktion av hyresrätter med rimliga hyror.

Det mest aktuella exemplet finns i Sollentuna där det ekonomiskt stabila kommunala bostadsbolaget styckats upp i olika bolag och stora värden har försvunnit. Albyberget i Botkyrka är ett annat exempel där hyresgästerna drabbats av försäljningar i flera led. Det långsiktiga målet tycks vara att avveckla istället för att utveckla allmännyttan. Det här sättet att hantera kommuninvånarnas gemensamma tillgångar är varken försvarbart företagsekonomiskt eller socialt hållbart.

Det finns andra varianter på hur kommuner dränerar sina bostadsbolag på tillgångar och sedan fyller på kommunkassan genom att sälja ut delar av sitt bostadsbestånd. Hyresgästerna kan få mer eller mindre seriösa värdar och har tyvärr inte haft något att säga till om. Detta trots att det i Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag §1 klart står att de ska erbjuda ”..hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget..”. Vi ser inte att bolagen efterlever den skrivningen i någon större utsträckning. Att låta politiska skygglappar skymma blicken för kommuninvånarnas möjligheter till bra boende är inte en framgångsväg för något parti.

De kommuner som idag inte har något allmännyttigt bostadsbolag bör snarast inleda resultatinriktade, partiöverskridande samtal om att inrätta egna eller regionala allmännyttor.

Regionfullmäktige
Hyresgästföreningen region Stockholm

För mer information, kontakta

Simon Safari
Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

​Kommunerna har monopol på hur marken ska användas och ansvaret för att alla har någonstans att bo, ett hem; det så kallade bostadsförsörjningsansvaret. Verktygen kommunerna har till sitt förfogande för att ta detta ansvar är allmännyttan och den kommunägda marken.

Läs vidare »

Välkommen till tre lokala bostadskongresser inför valet

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 12:56 CEST

​2018 är det val i Sverige, vi ska välja vilken politik som ska styra vårt land de kommande fyra åren. För att lyfta viktiga frågor inför valet bjuder därför Hyresgästföreningen region Stockholm in till tre lokala bostadskongresser med huvudtemat hållbara samhällen.

Så blir Akelius nya hyror i tre Stockholmskommuner

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 16:21 CET

Hyresgästföreningen har efter förhandling med Akelius AB kommit överens om hyrorna för 2018 i tre Stockholmskommuner, Tyresö, Huddinge och Salem.

Hyreshöjningen för Akelius lägenheter i Tyresö landade på 0,9 procent. För bostadsföretagets lägenheter i Salem och Huddinge så slutade höjningen efter förhandling på 0,89 respektive 0,69 procent. Den nya hyran gäller retroaktivt från den 1 januari 2018, förutom i Salem där höjningen först börjar gälla från den 1 april 2018. De nya hyrorna omfattar drygt 2 100 av företagets lägenheter i Stockholms län.

– Det är mycket positivt att stora privata bostadsaktörer som Akelius vill ta ansvar i hyresförhandlingarna. Dessa nivåer är rimliga sett till den ekonomiska utvecklingen. Överenskommelsen visar också på hur märkligt det är att Stockholms stads allmännyttor, som är bland landets mest lönsamma och finansiellt starka, begär 2,2 procent, säger Simon Safari ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Stockholms stads allmännyttiga bostadsföretag avbröt i januari hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen efter att ha begärt minst 2,2 procent i hyreshöjning för 2018. Beslutet ligger nu för avgörande hos Hyresmarknadskommittén.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresgästföreningen har efter förhandling med Akelius AB kommit överens om hyrorna för 2018 i tre Stockholmskommuner, Tyresö, Huddinge och Salem.

Läs vidare »

Fler och fler hyresförhandlingar klara

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 16:12 CET

Totalt finns det nu 13 överenskommelser med allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms län för 2018 års hyror, vilka tillsammans utgör 57 000 lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 0,8 procent. Därutöver finns träffade överenskommelser för knappt 20 000 lägenheter med privata hyresvärdar med ett genomsnitt på cirka 0,9 procent i höjning.

Flera tvååriga hyresöverenskommelser

En tvåårig överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019 har tecknats med AB Väsbyhem. Avtalet innebär att hyrorna i snitt höjs med 1 procent från den 1 mars 2018 och med 1,41 procent i snitt för 2019. Väsbyhem blev därmed det tredje allmännyttiga bostadsbolaget som träffat överenskommelse för både 2018 och 2019 års hyror i årets förhandlingsomgång.

Nyligen har också Hyresgästföreningen och Arbetarebostadsfonden kommit överens om en hyreshöjning med 1 procent från den 1 april 2018 för stiftelsens lägenheter.

– Det är bra att många hyresvärdar ser värdet i att teckna tvååriga överenskommelser, det innebär en trygghet och långsiktighet för både hyresgästen och värden. Vi tecknar även många ettåriga avtal med rimliga nivåer. Därför är det väldigt märkligt att Stockholms stads allmännytta i år agerar i motsatt riktning, säger Simon Safari ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

I kontrast till alla klara hyresförhandlingar har Stockholms stads stora allmännyttiga bostadsbolag Svenska Bostäder, Stadsholmen, Familjebostäder och Stockholmshem valt att hänskjuta förhandlingen om 2018 års hyror till medling i hyresmarknadskommittén (ett partssammansatt medlingsorgan mellan SABO och Hyresgästföreningen), efter att ha begärt 2,2 procent i höjning.

I hela landet finns det klara överenskommelser för 626 000 lägenheter, där ligger snittet för de allmännyttiga bolagen på 0,93 procent i hyreshöjning, medan de privata ligger på 0,95 procent.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Totalt finns det nu 13 överenskommelser med allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms län för 2018 års hyror, vilka tillsammans utgör 57 000 lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 0,8 procent. Därutöver finns träffade överenskommelser för knappt 20 000 lägenheter med privata hyresvärdar med ett genomsnitt på cirka 0,9 procent i höjning.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör - presskontakt
  • mirbkaiyelha.koqaruzlsudsootn@lshypjreigsggdascctflvormuenqbingwgetzn.hhseal
  • 072-229 79 60
  • 010-459 20 76

Om Hyresgästföreningen region Stockholm

Vårt mål: en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Adress

  • Hyresgästföreningen region Stockholm
  • Arenavägen 55
  • 121 28 Stockholm-Globen
  • Vår hemsida

Länkar