Media no image

Så blir Akelius nya hyror i tre Stockholmskommuner

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 16:21 CET

Hyresgästföreningen har efter förhandling med Akelius AB kommit överens om hyrorna för 2018 i tre Stockholmskommuner, Tyresö, Huddinge och Salem.

Hyreshöjningen för Akelius lägenheter i Tyresö landade på 0,9 procent. För bostadsföretagets lägenheter i Salem och Huddinge så slutade höjningen efter förhandling på 0,89 respektive 0,69 procent. Den nya hyran gäller retroaktivt från den 1 januari 2018, förutom i Salem där höjningen först börjar gälla från den 1 april 2018. De nya hyrorna omfattar drygt 2 100 av företagets lägenheter i Stockholms län.

– Det är mycket positivt att stora privata bostadsaktörer som Akelius vill ta ansvar i hyresförhandlingarna. Dessa nivåer är rimliga sett till den ekonomiska utvecklingen. Överenskommelsen visar också på hur märkligt det är att Stockholms stads allmännyttor, som är bland landets mest lönsamma och finansiellt starka, begär 2,2 procent, säger Simon Safari ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Stockholms stads allmännyttiga bostadsföretag avbröt i januari hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen efter att ha begärt minst 2,2 procent i hyreshöjning för 2018. Beslutet ligger nu för avgörande hos Hyresmarknadskommittén.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresgästföreningen har efter förhandling med Akelius AB kommit överens om hyrorna för 2018 i tre Stockholmskommuner, Tyresö, Huddinge och Salem.

Läs vidare »
Media no image

Fler och fler hyresförhandlingar klara

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 16:12 CET

Totalt finns det nu 13 överenskommelser med allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms län för 2018 års hyror, vilka tillsammans utgör 57 000 lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 0,8 procent. Därutöver finns träffade överenskommelser för knappt 20 000 lägenheter med privata hyresvärdar med ett genomsnitt på cirka 0,9 procent i höjning.

Flera tvååriga hyresöverenskommelser

En tvåårig överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019 har tecknats med AB Väsbyhem. Avtalet innebär att hyrorna i snitt höjs med 1 procent från den 1 mars 2018 och med 1,41 procent i snitt för 2019. Väsbyhem blev därmed det tredje allmännyttiga bostadsbolaget som träffat överenskommelse för både 2018 och 2019 års hyror i årets förhandlingsomgång.

Nyligen har också Hyresgästföreningen och Arbetarebostadsfonden kommit överens om en hyreshöjning med 1 procent från den 1 april 2018 för stiftelsens lägenheter.

– Det är bra att många hyresvärdar ser värdet i att teckna tvååriga överenskommelser, det innebär en trygghet och långsiktighet för både hyresgästen och värden. Vi tecknar även många ettåriga avtal med rimliga nivåer. Därför är det väldigt märkligt att Stockholms stads allmännytta i år agerar i motsatt riktning, säger Simon Safari ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

I kontrast till alla klara hyresförhandlingar har Stockholms stads stora allmännyttiga bostadsbolag Svenska Bostäder, Stadsholmen, Familjebostäder och Stockholmshem valt att hänskjuta förhandlingen om 2018 års hyror till medling i hyresmarknadskommittén (ett partssammansatt medlingsorgan mellan SABO och Hyresgästföreningen), efter att ha begärt 2,2 procent i höjning.

I hela landet finns det klara överenskommelser för 626 000 lägenheter, där ligger snittet för de allmännyttiga bolagen på 0,93 procent i hyreshöjning, medan de privata ligger på 0,95 procent.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Totalt finns det nu 13 överenskommelser med allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms län för 2018 års hyror, vilka tillsammans utgör 57 000 lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 0,8 procent. Därutöver finns träffade överenskommelser för knappt 20 000 lägenheter med privata hyresvärdar med ett genomsnitt på cirka 0,9 procent i höjning.

Läs vidare »
Media no image

Allmännyttan i Nynäshamn höjer hyran med 0,75 procent

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 16:11 CET

Hyresgästföreningen fortsätter att teckna nya hyresöverenskommelser. Senaste avtalet skrevs tillsammans med AB Nynäshamnsbostäder, där hyreshöjningen från den 1 april 2018 blir 0,75 procent.

– Det är två nöjda parter, den nya hyran ska fungera för både hyresgästerna och fastighetsbolaget, det har båda parterna varit angelägna om. Den rimliga nivån på 0,75 procent speglar också de väldigt goda ekonomiska förutsättningarna som råder, säger Stefan Björk, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förhandlingarna har flutit på bra, ett bra samarbetsklimat med konstruktiva samtal. Höjningen beror på höjda taxor i form av vatten, avlopp och fjärrvärmekostnader.

För mer information, kontakta:

Stefan Björk
Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-29 33 884

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresgästföreningen fortsätter att teckna nya hyresöverenskommelser. Senaste avtalet skrevs tillsammans med AB Nynäshamnsbostäder, där hyreshöjningen från den 1 april 2018 blir 0,75 procent.

Läs vidare »
Media no image

Hyresförhandlingarna med Stockholms allmännytta strandas av bolagen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 13:56 CET

Efter månader av förhandlingar om 2018 års hyra med Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag (Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder och Stadsholmen) strandar nu bolagen förhandlingarna. Stockholms allmännyttor är några av landets största och mest välmående hyresvärdar. Deras uppdrag är att agera för det allmännas bästa, vilket Stockholms politiker bland annat formulerat som att de ska hålla sig till måttliga hyreshöjningar. Nu agerar bolagen tvärtom.

– Vi förstår inte deras agerande. De är mycket solida, de har i uppdrag att hålla tillbaka hyreshöjningarna. Ändå tar de strid för att trycka upp hyresnivåerna, säger Yngve Sundblad, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för hyresgästerna i Svenska Bostäder.

Många hyror är redan klara. Över en halv miljon lägenheter i Sverige har fått sin hyra klar för 2018, snittet för dessa hyreshöjningar ligger på 0,9 procent.

 – Vi har massor av klara förhandlingar i Stockholm redan, de flesta ligger under en procent. Stockholms stads allmännyttor kräver 2,2 procent. Varför? Avslutar Yngve Sundblad.

För mer information, kontakta ordförandena i förhandlingsdelegationerna för Hyresgästföreningen region Stockholm:

Svenska Bostäder – Yngve Sundblad, 070-555 52 93

Familjebostäder – PA Waern, 073-507 50 00

Stockholmshem – Claes Sjöberg, 070-567 03 10

Stadsholmen – Henry Nilsson, 076-100 83 87

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

​Efter månader av förhandlingar om 2018 års hyra med Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag (Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder och Stadsholmen) strandar nu bolagen förhandlingarna.

Läs vidare »
Media no image

Flera hyresförhandlingar klara i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:00 CET

Den senaste veckan har ett flertal hyresöverenskommelser för 2018 träffats i Stockholms län, både med allmännyttiga och privata fastighetsägare.

Efter förhandlingar har Hyresgästföreningen tillsammans med Armada Fastigheter AB i Österåker träffat en överenskommelse som innebär en hyreshöjning med 0,99 procent från den 1 januari 2018. Hos Upplands-Brohus blir det en genomsnittlig hyreshöjning med 0,9 procent från 1 januari 2018.

Förhandlingarna med de båda allmännyttiga bostadsbolagen har präglats av ett mycket gott förhandlingsklimat. Hyreshöjningarna motiveras genom ökade taxor och andra fastighetsrelaterade kostnadsökningar i bolagen.

Ett flertal överenskommelser har också träffats med stora privata fastighetsägare i Stockholms stad. Bland annat med Primula AB, Riksbyggen och Tino Goetze Fastigheter. Dessa överenskommelser innebär en hyreshöjning med 1 procent från den 1 januari 2018.

– Det är mycket positivt att vi fortsätter komma överens om hur hyrorna ska se ut under 2018. Detta visar att Hyresgästföreningen fortsätter att ta ansvar för hyresrätten, samtidigt som vi också tar ansvar för samhällsekonomin, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm. 

Totalt finns nu träffade hyresöverenskommelser om drygt 57 750 lägenheter för 2018 i Stockholms län. Av dessa är tio allmännyttiga bostadsbolag med 47 244 lägenheter, medan de privata fastighetsägarna utgör drygt 10 500 lägenheter. Totalt sett är det fler träffade överenskommelser nu än vid samma tidpunkt förra året.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

​Den senaste veckan har ett flertal hyresöverenskommelser för 2018 träffats i Stockholms län, både med allmännyttiga och privata fastighetsägare.

Läs vidare »
Media no image

Huge skriver på avtal om tre olika renoveringsnivåer

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 13:27 CET

Hyresgästföreningen och Huge Bostäder AB har kommit överens om ett avtal vid stambyte som går ut på att de boende, där det är möjligt, får välja mellan tre olika renoveringsalternativ, som även varierar i pris. Huge Bostäder AB kallar dessa alternativ för Bas, Modexa och Plus.

Modexa refererar till den typ av kök som införs om man väljer denna nivå. Hyreshöjningen efter renovering blir mellan cirka 25 och 40 procent beroende på vilket alternativ hyresgästen väljer.

– Upprustningar är en av Hyresgästföreningens viktigaste frågor och det är alltid mycket oro när en fastighet ska upprustas. I och med detta avtal så skapar vi en förutsägbarhet för hyresgästen eftersom de kommer att veta om hyran i förväg och de kan själva välja renoveringsnivå. Sammanfattningsvis är vi väldigt glada att det här avtalet är klart, säger Ulrika Odeblom, förhandlingsledare vid Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Ulrika Odeblom
Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
010-4592077

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresgästföreningen och Huge Bostäder AB har kommit överens om ett avtal vid stambyte som går ut på att de boende, där det är möjligt, får välja mellan tre olika renoveringsalternativ, som även varierar i pris. Huge Bostäder AB kallar dessa alternativ för Bas, Modexa och Plus.

Läs vidare »
Media no image

Förhandling om ramavtal med Fastighetsägarna Stockholm har avslutats

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 14:39 CET

Hyresgästföreningen region Stockholm har idag lämnat förhandlingarna med Fastighetsägarna Stockholm om ett ramavtal för 2018 års hyror. När förhandlingarna inleddes i augusti var parterna eniga om att målet var en snabb process, så att hyresgästerna skulle slippa långa retroaktiviteter.

Hyresgästföreningen har i ett tidigt skede påtalat att Fastighetsägarna Stockholms första yrkande på en hyreshöjning om 3,5 procent, var alldeles för högt. Deras sista yrkandet ligger på 2,5 procent. Detta speglar inte de ekonomiska förutsättningar som råder, med låga räntor och fortsatt höga vinster för fastighetsägarna.

– Det är så klart beklagligt och sorgligt att det ska behöva gå så långt, men det är svårt att komma överens när faktum är att de begär så mycket mer än alla andra, utan att visa på varför. Över 300 000 lägenheter i landet har fått sin hyra klar för 2018, vilket är fler än vid samma tid förra året. I de förhandlingsresultaten ligger snittet på 0,8 procent i höjning, säger Simon Safari ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Ett argument som Fastighetsägarna Stockholm har framfört vid förhandlingarna för sitt höga yrkande är att hyrorna inte har ökat lika mycket som inkomsterna har gjort.

– Om löneökningen ska gå till att betala hyran så blir det ingen positiv ekonomisk effekt, eftersom det påverkar köpkraften och därigenom både hyresgästens plånbok och hela samhällsekonomin, säger Per Björklind, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen tar ansvar för samhällsekonomin och hyresrätten. Vi gör det på ett hållbart sätt, så att människor har råd att bo kvar i sina hem. Det är fortsatt extremt lönsamt att äga och förvalta hyresfastigheter. Vinsterna har fortsatt att öka. Räntorna är fortsatt låga. Och i förhållande till risken de tar är avkastningen mycket god – både genom direktavkastning och genom värdeökning.

– Trots detta vill Fastighetsägarna Stockholm ta ut tre gånger mer i hyreshöjning än andra fastighetsägare, det är inte att ta samhällsansvar avslutar Simon Safari.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresgästföreningen region Stockholm har idag lämnat förhandlingarna med Fastighetsägarna Stockholm om ett ramavtal för 2018 års hyror. När förhandlingarna inleddes i augusti var parterna eniga om att målet var en snabb process, så att hyresgästerna skulle slippa långa retroaktiviteter.

Läs vidare »
Media no image

Tvåårigt avtal klart med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:00 CET

Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Sollentunahem har träffat en tvåårig överenskommelse för hyrorna 2018 och 2019.

Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 0,9 procent från 1 januari 2018 och 1,35 procent från 1 januari 2019. AB Sollentunahem har 5 568 lägenheter.

– Vi har fört konstruktiva förhandlingar i ett gott samtalsklimat. Hyreshöjningarna beror på höjda kommunala taxor. Både parterna har också arbetat med att följa Stråth-utredningen som rekommenderar att förhandlingen ska vara klar inom 90 dagar, och som vi lyckas med säger Axel Schäfer, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresgästföreningen region Stockholm har även träffat en tvåårig överenskommelse med AB Nykvarnsbostäder, för hyrorna 2018 och 2019.

Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på 0,9 procent från 1 januari 2018 och 1,30 procent från 1 januari 2019. AB Nykvarnsbostäder har 552 lägenheter.

– Hyreshöjningarna beror på höjda kommunala taxor. Vi är glada att ha en överenskommelse för 2018 och 2019 så att hyresgästerna vet vilka villkor som gäller för perioden säger Kenth Åneby, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Totalt har nu Hyresgästföreningen region Stockholm förhandlat klart hyror för drygt 49 399 lägenheter för 2018 i Stockholms län, av totalt cirka 330 000 lägenheter. Totalt i landet är det tecknade överenskommelse med 215 000 lägenheter på nivå 0,7 procent till 1,0 procent.

För mer information angående AB Sollentunahem, kontakta:

Axel Schäfer
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-5896156

Thomas Axelsson
Ordförande i förhandlingsdelegationen
070-6535686

För mer information angående AB Nykvarnsbostäder, kontakta:

Kenth Åneby
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-5986173

Britt-Louise Westerberg
Ordförande i förhandlingsdelegationen
072-0115320

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresgästföreningen region Stockholm har träffat en tvåårig överenskommelse med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder för hyrorna 2018 och 2019.

Läs vidare »
Media no image

Ge hyresgästerna inflytande vid upprustning genom samråd

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2017 17:44 CET

Uttalande vid Hyresgästföreningens region Stockholms Fullmäktige 18 nov. 2017

Hyresgästföreningen vill att upprustningar genomförs genom samråd, för att hyresgästerna ska få ett reellt inflytande över det egna hemmet. Det fungerar väl hos vissa fastighetsägare.

En god dialog gynnar både fastighetsägare och hyresgäster vilket bidrar till en smidigare upprustningsprocess genom större acceptans för förändringar, även när det gäller effekter på hyran. Samråd gör processen enklare och bättre på sikt.

Målet är att hyresgäster och hyresvärden blir överens om hur upprustningen ska genomföras. En rekommendation om åtgärder med olika upprustningsnivåer lämnas sedan till de enskilda hyresgästerna för godkännande.

Ett sätt att öka möjligheten till inflytande och samråd, är att Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tecknar samrådsavtal som tar till vara hyresgästernas samlade intressen och ger inflytande i upprustningsprocessen.

För mer information om hur vi arbetar med upprustningar besök: http://dittlivsboende.se/upprustning-2/

Stockholm den 18 november 2017

Hyresgästföreningen region Stockholms Fullmäktige


För mer information, kontakta

Simon Safari
Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresgästföreningen vill att upprustningar genomförs genom samråd, för att hyresgästerna ska få ett reellt inflytande över det egna hemmet. Det fungerar väl hos vissa fastighetsägare.

Läs vidare »
Media no image

2018 års hyra klar för Primulas hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 14:54 CET

Den nya överenskommelsen med Primula Byggnads AB, innebär en höjning av hyrorna med 1 procent från 1 januari 2018. Denna överenskommelse visar också att Fastighetsägarföreningen är helt fel ute då de tidigt yrkade på 3,5 procent i höjning.

– 1 procent är en rimlig överenskommelse. Det ger hyresgästerna en låg höjning, men det ger hyresvärden intäkter att täcka kostnadsökningarna. Räntan är fortsatt låg, därför skall hyreshöjningarna hållas låga, säger Robert Johansson, förhandlare vid Hyresgästföreningen region Stockholm.

Överenskommelsen omfattar över 3000 lägenheter i Stockholmsregionen.

– Det finns några som hävdar att hyresförhandlingssystemet inte fungerar alls. Vi har genom denna relativt tidiga uppgörelse återigen visat på motsatsen säger Per Björklind, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta

Per Björklind
Förhandlingschef Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

Robert Johansson
Förhandlare Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016047

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

​Den nya överenskommelsen med Primula Byggnads AB, innebär en höjning av hyrorna med 1 procent från 1 januari 2018. Denna överenskommelse visar också att Fastighetsägarföreningen är helt fel ute då de tidigt yrkade på 3,5 procent i höjning.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör - pressekreterare
  • dittlivsboende.se - press och media
  • mikael.karlsson@hyresgastforeningen.se
  • 072-229 79 60
  • 010-459 20 76

Om Hyresgästföreningen region Stockholm

Vårt mål: en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Adress

  • Hyresgästföreningen region Stockholm
  • Arenavägen 55
  • 121 28 Stockholm-Globen
  • Vår hemsida

Länkar