Sälj inte våra hem - dags att allas rätt till en bostad blir mer än vackra ord

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2018 18:45 CET

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling. Mål 11 fokuserar på hållbara städer och samhällen. I texten slår man fast att en bostad är en mänsklig rättighet. Nu är det dags att i handling visa att målet är mer än vackra ord.

​Hyror klara i Järfälla och Sundbyberg

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 08:00 CET

Efter förhandling med Hyresgästföreningen höjer Järfällahus hyrorna med 1,5 procent nästa år, medan Förvaltaren höjer med 1,6 procent. Överenskommelserna berör 5 500 lägenheter i Järfälla respektive nästan 8 000 i Sundbyberg. Höjningarna gäller från 1 januari 2019.

Det innebär att sex allmännyttiga bostadsföretag i Stockholms län nu är klara med sina förhandlingar för 2019 års hyror. Totalt är 35 000 lägenheter färdigförhandlade, vilket motsvarar mer än en femtedel av de allmännyttigt ägda lägenheterna i Stockholms län. Den genomsnittlig höjningen ligger på 1,44 procent. Samtidigt yrkar Fastighetsägarna Stockholm och flera allmännyttor på höjningar med 3,3 till 3,5 procent.

Förhandlingarna har gått snabbt och med en ömsesidig förståelse för hyresgästernas och bolagens behov. Bolagen lämnade tidigt genomarbetade underlag till Hyresgästföreningen.

– Med ett bra underlag går förhandlingarna både snabbare och smidigare, mötena blir konkreta och konstruktiva. Tack vare det är vi nu klara i god tid innan årsskiftet, säger Karin Ljung, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

I förhandlingarna har kostnadsutvecklingen i respektive kommun varit viktiga, men de årliga förhandlingarna rör mer än bara kostnadstäckning för bolagen. Även hyresgästernas ekonomi väger tungt, liksom om bolagen till exempel har särskilda satsningar som de vill genomföra.

– Visst tittar vi på kostnadsutvecklingen, men också respektive bolags utvecklingsbehov och framtidsplaner. Förvaltaren behövde till exempel öka underhållet, vilket vi tog hänsyn till, säger Maria Wallstam, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information angående Järfällahus AB, kontakta:
Karin Ljung
Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016006

För mer information angående Förvaltaren, kontakta:
Maria Wallstam
Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
072-5092093

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Efter förhandling med Hyresgästföreningen höjer Järfällahus hyrorna med 1,5 procent nästa år, medan Förvaltaren höjer med 1,6 procent. Överenskommelserna berör 5 500 lägenheter i Järfälla respektive nästan 8 000 i Sundbyberg. Höjningarna gäller från 1 januari 2019.

Läs vidare »

Nytt avtal ger Upplands-Brohus hyresgäster inflytande

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 10:00 CET

Hyresgästföreningen och Upplands-Brohus har tecknat ett avtal om samråd vid upprustningar av bolagets fastigheter. Avtalet ger hyresgästerna rätt till inflytande när deras hem ska renoveras. Inflytandet sker genom en samrådsprocess där de boende väljer en samrådsgrupp som sköter dialogen med Upplands-Brohus. Hyresgästerna får möjlighet att välja mellan en basnivå som består av nödvändigt underhåll av lägenheterna eller utökade nivåer med individuella tillval.

– Det känns jättebra att vi tillsammans med Upplands-Brohus har fått till ett avtal som ger hyresgästerna rätt till inflytande när deras hem ska renoveras. Upprustningar är en av Hyresgästföreningens viktigaste frågor och det är alltid mycket oro bland de boende när en fastighet ska rustas upp. Förhoppningsvis kan det här avtalet ge hyresgästerna det stöd de behöver, säger Alexandra Dannelöv Karlin, teamledare på Hyresgästföreningen.

För mer information, kontakta:

Alexandra Dannelöv Karlin
Teamledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
010-4591937

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

​Hyresgästföreningen och Upplands-Brohus har tecknat ett avtal om samråd vid upprustningar av bolagets fastigheter. Avtalet ger hyresgästerna rätt till inflytande när deras hem ska renoveras.

Läs vidare »

Förhandlingarna om 2019 års hyror drar i gång

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 11:42 CEST

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna i Stockholm förhandlar om ett ramavtal för hyrorna i Stockholms stad. Syftet med ett ramavtal är att enas om ett riktmärke för de kommande förhandlingarna med privata hyresvärdar.

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm har nu träffats för andra gången. Vid det första mötet yrkade Fastighetsägarna på en höjning med 3,5 procent, vilket motsvarar cirka 44 kronor per kvadratmeter och år. På det svarar Hyresgästföreningen med ett bud på 16,50 kronor per kvadratmeter och år, men med möjlighet till något högre eller lägre höjning beroende på bland annat förvaltningskvalité.

– Vi vill att förvaltningskvaliteten ska slå igenom mer i hyran. Dåliga värdar borde inte få lika hög höjning som bra värdar, säger Börje Permats, Hyresgästföreningens ordförande i den privata förhandlingsdelegationen i Stockholms stad.

Hyresgästföreningens analyser pekar på att hyresvärdarnas ekonomi är fortsatt stabil och att hyresfastigheter är en fortsatt attraktiv investering med mycket låg risk. Samtidigt lägger hyresgäster betydligt högre andel av sin inkomst på boende än vad hushåll i bostads- och äganderätt gör. Sex av tio hyresgäster bor i hushåll med en inkomst.

– Väldigt många hyresgäster har en pressad ekonomisk situation. De har svårt att bära höga hyreshöjningar, avslutar Börje Permats.

För mer information, kontakta:

Börje Permats
Ordförande, Hyresgästföreningens privata förhandlingsdelegation i Stockholms stad
0768-617972
borje.permats@hgfsydost.se

Kristoffer Burstedt
Förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-6396171
kristoffer.burstedt@hyresgastforeningen.se

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

​Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna i Stockholm förhandlar om ett ramavtal för hyrorna i Stockholms stad. Syftet med ett ramavtal är att enas om ett riktmärke för de kommande förhandlingarna med privata hyresvärdar. Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm har nu träffats för andra gången.

Läs vidare »

Nytt avtal om hyrorna i Botkyrkabyggen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 12:00 CEST

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om hyresjusteringarna för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel.

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen ser stora fördelar med att hyresförhandlingarna inte dragit ut på tiden. Nu kan hyresgästerna i god tid planera för kommande boendekostnader och bostadsbolaget vet vilka intäkter som väntar. Att parterna skriver ett tvåårigt avtal skapar även det välkommen framförhållning.

- Med systematisk hyressättning som grund, goda relationer och respekt för våra olika uppdrag har vi slutit ett avtal som sätter hyresgästernas behov i centrum och säkerställer Botkyrkabyggens möjligheter till väl planerade och nödvändiga investeringar i alla våra bostadsområden. Samtalsklimatet har varit mycket bra och vi har alla haft ett gemensamt fokus på att öka trivseln och tryggheten, säger Fredrik Vitrera Luiga, ekonomichef på Botkyrkabyggen.

- Att vi kunnat nå en så tidig överenskommelse beror på att båda parter har jobbat öppet och ärligt med underlag och information om både hyresgästernas och Botkyrkabyggens behov, det visar att förhandlingssystemet fungerar väl när vi jobbar i lagens andemening. Alla hyresgäster ska kunna trivas och känna sig trygga där dom bor, det är därför vi gemensamt har öronmärkt en del av höjningen för arbete med de frågorna, säger Stefan Björk, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm

I till exempel en trea i Norsborg på 77 kvadratmeter motsvarar avtalet en hyreshöjning på 96 kronor i månaden nästa år.
Botkyrkabyggen har motiverat behovet av hyreshöjningar bland annat med de satsningar bolaget vill göra för att via ytterligare boinflytande skapa levande stadsdelar och stabila, trygga bostadsområden. Detta är en viktig del i det ansvar för social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling som det allmännyttiga bostadsbolaget har. Bolaget har även lyft fram behovet av att kunna täcka ökade driftkostnader.

För mer information kontakta:

Stefan Björk, förhandlare Hyresgästföreningen region Stockholm 070-2933884

Charlotta Lundström, pressansvarig Botkyrkabyggen 070-162 94 43

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har förhandlat klart om hyresjusteringarna för 2019 och 2020. Den 1 januari 2019 höjs hyrorna med 1,6 procent och år 2020 med 1,6 procent, varav 0,25 procent ska gå till särskilda satsningar på ökad trygghet och trivsel.

Läs vidare »

Ny hyra för många hyresgäster i Södertälje

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Södertäljes två kommunala bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö är nu avslutade. Hyresgästerna i bolagens 10 369 lägenheter får därmed en hyreshöjning med 1,36 procent. Den nya hyran gäller från 1 juli 2018.

Förhandlingarna har pågått hela året utan att bli klara. Efter medling i parternas gemensamma medlingsorgan hyresmarknadskommittén (HMK) kunde parterna slutligen fastställa den årliga höjningen.

De två bostadsbolagen krävde till en början en höjning av hyrorna med 3,7 procent att gälla från 1 januari 2018.

– Med tanke på att bolagen ville se en betydligt högre höjning från årets början är jag väldigt nöjd. Vi nådde till sist fram till ett bra förhandlingsresultat där hyresgästerna dessutom helt slipper en retroaktiv hyreshöjning, säger Robert Norberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Robert Norberg, förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm

072-5219275

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Södertäljes två kommunala bostadsbolag Telge Bostäder och Telge Hovsjö är nu avslutade. Hyresgästerna i bolagens 10 369 lägenheter får därmed en hyreshöjning med 1,36 procent. Den nya hyran gäller från 1 juli 2018.

Läs vidare »

Micasas nya hyror klara

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 14:47 CEST

Efter en längre tid hyresförhandlingar med det kommunala Stockholmsbolaget Micasa står det nu klart att hyreshöjningen blir 1,29 procent för bolagets hyresgäster. Beslutet togs efter en rekommendation från parternas gemensamma medlingsorgan, hyresmarknadskommittén. Micasa ville egentligen ha en höjning på 2,75 procent, något som Hyresgästföreningen inte tyckte var rimligt.

Den nya hyran kommer gälla retroaktivt från 1 januari 2018.

– Efter en lång tid med förhandlingar så hade vi inte något annat val än att följa hyresmarknadskommitténs rekommendation, men jag skulle ljuga om jag sa att det inte sved, vi ville ha en lägre höjning. Micasa har en stark ekonomi och mycket höga hyror, samtidigt som deras hyresgäster ofta har lägre inkomster, säger Linus Pettersson förhandlare vid Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Linus Pettersson, förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070–2360530

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Efter en längre tid hyresförhandlingar med det kommunala Stockholmsbolaget Micasa står det nu klart att hyreshöjningen blir 1,29 procent för bolagets hyresgäster. Beslutet togs efter en rekommendation från parternas gemensamma medlingsorgan, hyresmarknadskommittén. Micasa ville egentligen ha en höjning på 2,75 procent, något som Hyresgästföreningen inte tyckte var rimligt.

Läs vidare »

Två dagar – 1 000 överenskommelser, 23 000 lägenheter

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 13:58 CEST

Fler och fler hyresförhandlingar blir nu klara i Stockholms län. Hyresgästföreningen har nyligen kommit överens med det största ombudet för privata hyresvärdar, Fastighetsägarna Service Stockholm, om hyrorna i nästan hela länet. De hyresvärdar som företräds av Fastighetsägarna får generella hyreshöjningar på 0,8 till 1,3 procent. I de flesta fall gäller höjningarna retroaktivt från 1 april 2018.

– De senaste två veckorna har förhandlingarna varit intensiva, men med ett bra förhandlingsklimat och med både givande och tagande från båda sidorna. Det är klart att vi hade velat ha lägre nivåer, men det är samtidigt en trygghet för hyresgästerna att hyran är klar innan sommaren, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen region Stockholm.

Förutom överenskommelsen med Fastighetsägarna fortsätter övriga hyresförhandlingar att bli klara i rasande takt. Bara under de senaste två dagarna har över 1 000 förhandlingar slutförts berörande över 23 000 lägenheter. Det finns stora förhoppningar om att nästan alla resterande hyresförhandlingarna hinner bli klara innan sommaren.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg Hyresgästföreningen region Stockholm
E-post: kristoffer.burstedt@hyresgastforeningen.se
Tele: 070-6396171

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Fler och fler hyresförhandlingar blir nu klara i Stockholms län. Hyresgästföreningen har nyligen kommit överens med det största ombudet för privata hyresvärdar, Fastighetsägarna Service Stockholm, om hyrorna i nästan hela länet. De hyresvärdar som företräds av Fastighetsägarna får generella hyreshöjningar på 0,8 till 1,3 procent. I de flesta fall gäller höjningarna retroaktivt från 1 april 2018.

Läs vidare »

Ny hyra klar för 72 000 lägenheter

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 11:00 CEST

Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag. Den befintliga hyran kommer höjas med 1,3 procent och kommer gälla retroaktivt från 1 januari 2018.

Efter långa och svåra förhandlingarna där parterna inte kunde enas hamnade frågan hos Hyresmarknadskommittén, parternas tvistlösningsorgan. Hyresgästföreningens slutbud i förhandlingarna var 0,9 procent, medan bolagen lade ett slutbud på 2,2 procent. Beslutet från hyresmarknadskommittén blev 1,3 procent.

 – Beslutet ger bolagen lite mer än de egentligen behöver. Samtidigt bekräftar det vår bild att hyreshöjningarna ska vara rätt måttliga i år, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Att höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2018 betyder en kanske oväntad extra utgift för många hyresgäster. Bolagen har beslutat att hela retroaktiviteten ska betalas vid ett tillfälle, något som Hyresgästföreningen tycker att bolagen kunde lösa på ett annat sätt.

– Det här blir en rejäl smäll för många precis innan sommaren. Jag har svårt att förstå varför bolagen vägrar dela upp det på flera avbetalningar. Med privata hyresvärdar brukar det aldrig vara något problem, säger Käthe Eklund, förhandlingsledare Hyresgästföreningen region Stockholm. 

För mer information, kontakta:

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Käthe Eklund, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3456167

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag. Den befintliga hyran kommer höjas med 1,3 procent och kommer gälla retroaktivt från 1 januari 2018.

Läs vidare »

Haninge Bostäders nya hyror klara

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:37 CEST

Efter att Haninge Bostäder strandat hyresförhandlingen och hänskjutit den till Hyresmarknadskommittén (HMK), parternas tvistlösningsorgan. Så accepterades slutligen medlingsbudet från HMK. Årets hyreshöjning blir nu 1,15 procent från den 1 januari 2018.

Haninge Bostäders ursprungsyrkande om 2,7 procent skulle ha inneburit en höjning om 189 kr/månad för en lägenhet med hyra på 7 000 kr per månad.

Den nya hyreshöjningen på 1,15 procent betyder att man vid 7 000 kr i månadshyra i år från den 1 januari betalar 80,50 kr mer i månaden.

Den retroaktiva hyreshöjningen avseende månaderna efter 1 januari kommer att betalas via 2 aviseringar under sommarmånaderna. Hyresgästföreningens önskemål var att retroaktiv hyra skulle delas upp på sex månader, juli till december, men Haninge Bostäder AB hävdar att deras hyresdebiteringssystem inte kan hantera detta.

Generella höjningar avser ur Hyresgästföreningens perspektiv kompensation för kommunala taxehöjningar; el, fjärrvärme, vatten, avfallshantering och liknande.

För mer information, kontakta:

Mikael Höglund,
förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
0703-01 60 34

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Efter att Haninge Bostäder strandat förhandlingen och hänskjutit den till Hyresmarknadskommittén (HMK), parternas tvistlösningsorgan. Så accepterades slutligen medlingsbudet från HMK. Årets hyreshöjning blir nu 1,15 procent från den 1 januari 2018.

Läs vidare »

Bilder & Videor 11 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör - presskontakt
  • mizakajielkw.klfaryllsmksolsn@wihywprecusgzhasjntfiyorruenwxinqcgecwn.yxsezk
  • 072-229 79 60
  • 010-459 20 76

Om Hyresgästföreningen region Stockholm

Vårt mål: en god bostad till rimlig kostnad

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Adress

  • Hyresgästföreningen region Stockholm
  • Arenavägen 55
  • 121 28 Stockholm-Globen
  • Vår hemsida

Länkar

Koncern