Många års hyreshöjningar för lägenheter ägda av Salems kommun är ogiltiga

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 13:37 CET

Samtliga hyresgäster som bott i lägenheter ägda av Salems kommun under minst de senaste tio åren bör kontrollera om kommunen höjt hyran med hänvisning till förhandlingar med Hyresgästföreningen. I så fall har de sannolikt rätt till återbetalningar av ganska mycket pengar.

I ett ovanligt fall har Salems kommun hävdat att hyreshöjningar i kommunens lägenheter inte har gjorts på rätt sätt under minst 10 års tid. Salems kommun begärde för två år sedan att förhandlingsordningen mellan kommunen och Hyresgästföreningen skulle upphöra då bostäder saknades på de adresser som ursprungligen räknades upp i förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningen anförde i sin tur att Salems kommun sedan lång tid skriftligen önskat förhandla om andra fastigheter och att dessa förhandlingar och skriftliga överenskommelser inneburit att förhandlingsordningen fått en annan innebörd.

I torsdags meddelade Hyresnämnden i Stockholm att kommunens förhandlingsinitiativ och tecknade förhandlingsöverenskommelser inte kan ändra vilka lägenheter som omfattas av förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningens förhandlingsjurist Jonas Fink Öhlmer:

– Eftersom vi under åren sett en juridisk utveckling i en annan riktning än Hyresnämndens beslut var det nödvändigt att låta Hyresnämnden pröva frågan om kravet på skriftlighet var uppfyllt.

Hyresnämndens beslut innebär att de hyreshöjningar som Salems kommun tagit ut av hyresgästerna inte skett på ett tillåtet sätt.

– Mitt råd till samtliga hyresgäster som bott i lägenheter ägda av Salems kommun under åtminstone senaste tio åren är att kontrollera om kommunen höjt hyran med hänvisning till förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det är sannolikt att ett stort antal befintliga och tidigare hyresgäster har rätt till återbetalningar av ganska mycket pengar. Detta gäller även dödsbon.

Salems kommun har inte följt hyreslagstiftningen regler för att ändra hyran. Det innebär även att hyresvärden ska förhandla hyror med hyresgästerna direkt.

Stefan Björk, förhandlare på Hyresgästföreningen, förklarar hur avsaknad av förhandlingsordning påverkar framtida hyreshöjningar:

– Om hyresvärden önskar höja hyran måste de komma överens med varje hyresgäst för sig om detta. Hyresgästerna måste acceptera höjningen, i annat fall måste hyresvärden gå till hyresnämnden för höjning. En process där hyresvärden får stå sina egna kostnader.


För mer information kontakta:

Stefan Björk
Förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2933884
stefan.bjork@hyresgastforeningen.se

Salan Ahlgren
Kommunikatör, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-5796182
salan.ahlgren@hyresgastforeningen.se

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Samtliga hyresgäster som bott i lägenheter ägda av Salems kommun under minst de senaste tio åren bör kontrollera om kommunen höjt hyran med hänvisning till förhandlingar med Hyresgästföreningen. I så fall har de sannolikt rätt till återbetalningar av ganska mycket pengar.

Läs vidare »

Hyresgästföreningen och Ekerö Bostäder har kommit överens om hyror för 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 13:00 CET

Överenskommelsen innebär att Ekerö Bostäder höjer bostadshyrorna med som lägst 2,1 och upp till 3,19 procent (beroende på olika områdesfaktorer) från 1 januari 2019, höjningen omfattar 855 lägenheter. Den generella årliga höjningen är 2,1 procent och därutöver får Ekerö Bostäder ytterligare 0,1 procent i de flesta områden för införandet av öppen fiber och 0,5 procent för ett pilotprojekt med kvartersvärdar.

– Kvartersvärdarna ska bland annat rondera bostadsområdena och förbättra hanteringen av grovsopor. Tanken är att höja både förvaltningskvaliteten och öka trivseln. Om ett år ska vi utvärdera projektet, faller det inte väl ut ska vi och Ekerö Bostäder ha en gemensam diskussion om hur pengarna ska användas istället, säger Sandra Michel, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm

Ett 40-tal lägenheter får en hyreshöjning på 3,19 procent, detta mot bakgrund av att hushålsel ingår i deras grundhyra och de kraftigt höjda el-priserna ådragit en sned hyressättning.

– Ekerö Bostäders yrkande var 3,89 procent. Nu har vi efter konstruktiva förhandlingar lyckats få ner det till mellan 2,1 och 3,19. Bolaget har stora underhållsutmaningar och sett till det så är utfallet rimligt, säger Stefan Björn ordförande för Hyresgästföreningens delegation för boende hos Ekerö Bostäder.

Parkeringar, garage och extra förråd som också omfattas av förhandlingen, kommer få nya månadshyror som bättre skall avspegla bruksvärdet på parkeringar, garage och förråd i Ekerö kommun.

För mer information, kontakta:

Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-63 96 171

Timo Siikaluoma, VD, Ekerö Bostäder
08-420 032 00

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

Överenskommelsen innebär att Ekerö Bostäder höjer bostadshyrorna med som lägst 2,1 och upp till 3,19 procent (beroende på olika områdesfaktorer) från 1 januari 2019, höjningen omfattar 855 lägenheter.

Läs vidare »

2019 års hyror för SigtunaHems drygt 4 700 lägenheter är klara

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:00 CET

Efter förhandling med Hyresgästföreningen höjer SigtunaHem sina hyror med i snitt 2 procent med en differentiering mellan 1,2 till 2,5 procent kopplat till infasning av systematiserade hyror som avtalades 2013.

Hyreshöjningen gäller från 1 januari 2019.

Ökade driftkostnader i samband med justering av taxor i kommunen, satsningar i utemiljöer och trygghetsskapande åtgärder är i huvuddrag orsakerna till behovet av hyresjustering.

För mer information, kontakta:

Nicklas Isaksen, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för SigtunaHem
nicisa84@hotmail.com

Käthe Eklund, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
kathe.eklund@hyresgastforeningen.se
010-459 20 53

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

​Efter förhandling med Hyresgästföreningen höjer SigtunaHem sina hyror med i snitt 2 procent med en differentiering mellan 1,2 till 2,5 procent kopplat till infasning av systematiserade hyror som avtalades 2013. Hyreshöjningen gäller från 1 januari 2019.

Läs vidare »

Klart för Stockholmshyra – parterna överens

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 11:00 CET

Nu är parterna överens om att Stockholms stad ska införa en systematisk hyressättning som omfattar cirka 60 000 hyresrätter i de allmännyttiga bolagen. Hyresgästföreningen Region Stockholm, Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har i dag tecknat en principöverenskommelse för hur systemet ska införas under de kommande åren.

– Vi är överens om vilka kategorier av egenskaper om ska värderas och om vilka principer som ska tillämpas när bolagens lägenhetsbestånd fasas in i det nya systemet över tid. Överenskommelsen är ett stort framsteg för att stärka hyresrättens ställning i Stockholm och den är utformad med ett fortsatt starkt skydd för hyresgästerna, säger Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

– Detta är en stor dag för hyresrätten i Stockholm, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen Region Stockholm. Med överenskommelsen åstadkommer vi lika hyra för lika lägenhet. Hyror kommer att sättas konsekvent och enhetligt vilket ger en trygghet och förutsägbarhet för allmännyttans hyresgäster. Vi uppdaterar tillämpningen av bruksvärdessystemet inom ramen för hyreslagen och får en tillämpning väl anpassad för Stockholm stads förutsättningar, säger Simon Safari.

Systematisk hyressättning tillämpas redan i många andra kommuner i landet, däribland Umeå och Botkyrka.

– Med överenskommelsen lämnar vi bakom oss otydliga spelregler för hyressättningen i Stockholms stad. Det stärker hyresrätten som upplåtelseform vilket är oerhört viktigt för Stockholms utveckling och det är därför vår starka förhoppning att fler fastighetsägare i Stockholm ska ansluta sig, säger Simon Safari

– De kommunägda bolagen har ett stort ansvar för bostadsförsörjning, bostadssociala frågor och en stor roll att spela i en hållbar utveckling av Stockholm. Med överenskommelsen stärks våra möjligheter att fortsatt verka för detta, säger Pelle Björklund.

Vad innebär överenskommelsen?

Systemet bygger på en värdering av egenskaper inom fem kategorier. Till grund för arbetet ligger förutom erfarenheter från andra kommuner även en telefonundersökning om vad boende i Stockholms stad värdesätter i sitt boende, nationella rekommendationer och parternas förhandlingar. Kategorierna med egenskaper är följande:

1.Storleken. Antalet rum och kvadratmeter, samt typ av kök påverkar hyran mest.

2.Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.

3.Själva fastigheten. Vilken typ av hus, om hiss finns och hur det ser ut mm.

4.Läget och området. Närhet till grönområden och vatten, samt områdets karaktär.

5.Förvaltningskvalitet och service. Att det är städat och snyggt och att fel blir åtgärdade.

Hur kommer det att gå till?

För att säkra ett fortsatt starkt skydd för hyresgästen kommer det nya systemet att fasas in varsamt över tid. En del lägenheter får oförändrad hyra, andra får fryst eller höjd hyra. Införandet av höjningar kommer ske under en period på upp till 6 år. Per år justeras månadshyran uppåt med maximalt 250 kr per månad och år. Om en lägenhet har en månadshyra på mindre än 5 000 kr i månadshyra sker höjningen med 5 % av hyra vid införande av Stockholmhyra (vilket blir en lägre summa än 250 kr). Vid frysningar är huvudregeln att hyran är oförändrad tills den allmänna hyresutvecklingen, genom de årliga förhandlingarna, har lett till att hyran motsvarar den nya hyran, enligt Stockholmshyra.

Vilka berörs av förändringen?

Samtliga hyresrätter inom de tre allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm stad - Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder - berörs förutom:

 • Lägenheter byggda från och med 2011 och senare
 • Lägenheter som är hyressatta enligt reglerna om presumtionshyra
 • Lägenheter för vilka bolagen ensidigt satt hyran
 • Kategoribostäder (kollektiv-, grupp- och studentbostäder)
 • Lägenheter hos AB Stadsholmen, dotterbolag till AB Svenska Bostäder
 • Bolagen och Hyresgästföreningen Region Stockholm har ambitionen att även de lägenheter som nu undantagits, på sikt, ska omfattas av Stockholmshyra.

  Tidsplan

  En principöverenskommelse mellan parterna är nu tecknad som beskriver hur införandet ska gå till. Nästa steg är inventering av ett antal representativa lägenheter hos allmännyttan, genomgång av lägenhetsdata och en sammanställning av egenskaperna, enligt det nya systemet. Målsättningen är att hyresgästerna hos de berörda bolagen under 2019 kommer att få hem en deklaration som beskriver deras specifika lägenhet. Den nya hyran kommer sedan att synas på hyresavin som tidigast under 2020.

  För mer information, kontakta:

  Simon Safari
  Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
  070-3016150

  Per Björklind
  Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
  070-2509375

  _______________________________________________________________________________

  Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

  Nu är parterna överens om att Stockholms stad ska införa en systematisk hyressättning som omfattar cirka 60 000 hyresrätter i de allmännyttiga bolagen. Hyresgästföreningen Region Stockholm, Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder har i dag tecknat en principöverenskommelse för hur systemet ska införas under de kommande åren.

  Läs vidare »

  Förhandlingsöverenskommelse om 2019 års hyror för hyresrätter hos Micasa

  Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 16:00 CET

  Efter förhandling har Hyresgästföreningen kommit överens med Micasa Fastigheter i Stockholm AB om ett genomsnitt på 1,6 procent med en differentiering av hyresjusteringarna mellan 1,3 till 2,5 procent för 2019.

  Micasa yrkade på ett genomsnitt om 3,0 procent vilket hade inneburit en differentiering mellan 2,7, 3,1 och 3,9 procent. Den hyra som hade stigit kraftigast enligt Micasas yrkande hade höjts med 495 kronor/månaden. Resultatet för hyresrätten med högst höjning blev nu istället 318 kronor/månaden.

  Bakgrunden till hyresjusteringen är flera år av omfattande höjningar av bland annat elnätsavgifter och kommunens taxor för exempelvis vatten och avlopp som kommer pågå under flera år framöver. Värst är det med tomträttsavgälderna, den ”hyra” som bostadsbolagen betalar till kommunen för marken som husen står på. Där kommer Stockholm stad att höja priserna stegvis, med så mycket som 150 procent. Räntekostnaderna förväntas öka kraftigare än tidigare prognoser.

  – Micasas hyresgäster har ofta låga inkomster, därför krävs lägre uppgörelse överlag. En tröst är att vi slipper höjning i efterskott. 2018 fick hyresgästerna betala dubbel hyreshöjning under andra halvåret, det var inte alls bra. Dessutom kunde vi komma överens lokalt, vilket oftast gynnar hyresgästerna på kort och lång sikt, säger Ulf Wester ordförande i förhandlingsdelegationen för Hyresgästföreningen.

  Bolaget menar också att det är mer lämpligt med en viss hyreshöjning varje enskilt år istället för kraftigare hyresjusteringar enskilda år för att hyresgästerna skall ha en mer hanterbar total privatekonomi.

  Hyresgästföreningen ser att det mest lämpliga är mer återhållsam hyresutveckling mot bakgrund av att Micasas hyresgäster har en mer ansträngd privatekonomi än vanliga hyresgästhushåll.

  För mer information, kontakta:

  Linus Pettersson, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
  070-23 60 530
  linus.pettersson@hyresgastforeningen.se

  _______________________________________________________________________________

  Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

  Efter förhandling har Hyresgästföreningen kommit överens med Micasa Fastigheter i Stockholm AB om ett genomsnitt på 1,6 procent med en differentiering av hyresjusteringarna mellan 1,3 till 2,5 procent för 2019.

  Läs vidare »

  Ramavtal klart om hyreshöjningar för 2019 i Stockholms stad

  Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 09:00 CET

  Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm är överens om ett ramavtal med en rekommendation för hyreshöjningarna nästa år för privatägda hyreslägenheter i Stockholms stad. Rekommendationen innebär att normalhöjningen blir 2,35 procent från 1 januari 2019, utom de högsta hyrorna som rekommenderas höjas med 1,85 procent. Fastighetsägarna hade yrkat på hyreshöjningar med 3,5 procent, vilket hade motsvarat 245 kronor på en månadshyra på 7 000. Nu blir höjningen 164,50 i månaden beräknat på samma hyra.

  – Den här nivån är inte kul, men för hyresgästernas skull var det viktigt att komma överens. Drar förhandlingarna ut på tiden är det vi hyresgäster som blir lidande med höjningar i efterskott, säger Börje Permats, förhandlingsdelegat från Hyresgästföreningen.

  Förra årets hyresförhandlingar blev sällsynt långdragna, vilket ledde till att många hyresgäster fick betala in många hundratals kronor i efterskott. Parterna var överens om att försöka undvika samma situation 2019 och har visat en stark vilja att komma överens.

  – Som förhandlare är det skönt att komma i mål, men som hyresgäst tycker jag att nivån är för hög. Vi gjorde vad vi kunde för att få lägre höjningar, men det är en förhandling med två parter, ingen får som den vill, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg i Hyresgästföreningen

  Ramavtalet syftar till att ge en rekommendation till normalhöjning i de fastighetsvisa förhandlingarna. De faktiska lägenhetshyrorna ska nu förhandlas med respektive hyresvärd. Ett ramavtal underlättar dessa förhandlingar, men innebär inte att hyrorna för 2019 redan är klara. I Stockholms stad finns cirka 105 000 privatägda hyreslägenheter.

  För mer information, kontakta:

  Börje Permats, ordförande i Hyresgästföreningens privata förhandlingsdelegation för Stockholms stad
  0768-61 79 72

  Kristoffer Burstedt, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
  010-45 91 931

  _______________________________________________________________________________

  Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

  Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm är överens om ett ramavtal med en rekommendation för hyreshöjningarna nästa år för privatägda hyreslägenheter i Stockholms stad.

  Läs vidare »

  Höga taxeökningar orsakar höga hyreshöjningar i Stockholms stad

  Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2018 17:00 CET

  Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads tre stora allmännyttor, Svenska bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Den befintliga hyran kommer höjas med 2,35 procent från 1 januari 2019, utom de högsta hyrorna som kommer att höjas med 1,85 procent. Bolagen hade yrkat på hyreshöjningar med 3,5 procent.

  Bakgrunden är flera år av omfattande höjningar av bland annat elnätsavgifter och kommunens taxor för exempelvis vatten och avlopp. Värst är det med tomträttsavgälderna, den ”hyra” som bostadsbolagen betalar till kommunen för marken som husen står på. Där kommer Stockholms stad att höja priserna stegvis, med så mycket som 150 procent.

  – När kommunen höjer taxor och tomträttsavgälder så drabbar det indirekt oss hyresgäster. Vi tycker att elbolagen och kommunen måste besinna sig framöver. De här kraftiga prishöjningarna gräver hål i vanligt folks plånböcker, säger Katarina Kalavainen, förhandlingsdelegat från Hyresgästföreningen.

  Tidigare år har taxehöjningarna kompenserats av sänkta räntor, men från 2019 upphör bolagens räntekostnader att sjunka. Samtidigt stiger byggpriser och kostnader för skötsel, underhåll och reparationer mer i Stockholm än på andra håll.

  Förra årets förhandlingar drog ut långt på tiden och avgjordes till slut i hyresmarknadskommittén, parternas tvistlösningsorgan. Hyrorna för 2018 blev klara först inför sommaren, vilket ledde till stora retroaktiva inbetalningar, hyreshöjningen för det första halvåret betalades in i efterskott. Att parterna är överens redan nu gör att inget behöver betalas in i efterhand.

  – Vi kom inte ner så långt som vi ville men en tröst är att vi slipper höjning i efterskott. Förra omgången fick vi hyresgäster en ekonomisk smäll precis innan sommarsemestern, nu slipper vi det. Dessutom kunde vi komma överens lokalt utan att blanda in förlikningsorgan, säger Yngve Sundblad, förhandlingsdelegat från Hyresgästföreningen

  Hyresgästföreningen anser att resultaten i hyresförhandlingarna ska spegla såväl hyresvärdarnas som hyresgästernas behov, men också vilken förvaltningskvalitet värdarna håller. Allmännyttorna i Stockholm tillhör stadens mest stabila fastighetsägare när det gäller underhåll och service.

  – De här tre bolagen håller hög kvalitet, det är bra hyresvärdar. Om vi vill att de ska fortsätta leverera på samma nivå behöver vi ta hänsyn till både kvaliteten och de lokala prisökningarna, inte minst de ökade underhålls- och byggkostnaderna, säger Claes Sjöberg förhandlingsdelegat från Hyresgästföreningen.

  Samtidigt har hyresförhandlingarna för Upplands Brohus blivit klara på 1,6 procent från 1 januari 2019. Det innebär att elva allmännyttor i Stockholms län nu är klara, med en genomsnittlig höjning på 1,99 procent. De elva bolagen har sammanlagt cirka 110 000 lägenheter. Det är överenskommelserna i Stockholms stad som drar upp genomsnittet.

  För mer information, kontakta:

  Claes Sjöberg, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Stockholmshem
  0705-67 03 10

  Yngve Sundblad, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Svenska bostäder
  0705-55 52 93

  Katarina Kalavainen, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Familjebostäder
  0725-12 03 87

  Käthe Eklund, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
  0703-45 61 67

  _______________________________________________________________________________

  Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

  ​Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads tre stora allmännyttor, Svenska bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Den befintliga hyran kommer höjas med 2,35 procent från 1 januari 2019, utom de högsta hyrorna som kommer att höjas med 1,85 procent. Bolagen hade yrkat på hyreshöjningar med 3,5 procent.

  Läs vidare »

  Sälj inte våra hem - dags att allas rätt till en bostad blir mer än vackra ord

  Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2018 18:45 CET

  FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för en hållbar utveckling. Mål 11 fokuserar på hållbara städer och samhällen. I texten slår man fast att en bostad är en mänsklig rättighet. Nu är det dags att i handling visa att målet är mer än vackra ord.

  ​Hyror klara i Järfälla och Sundbyberg

  Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 08:00 CET

  Efter förhandling med Hyresgästföreningen höjer Järfällahus hyrorna med 1,5 procent nästa år, medan Förvaltaren höjer med 1,6 procent. Överenskommelserna berör 5 500 lägenheter i Järfälla respektive nästan 8 000 i Sundbyberg. Höjningarna gäller från 1 januari 2019.

  Det innebär att sex allmännyttiga bostadsföretag i Stockholms län nu är klara med sina förhandlingar för 2019 års hyror. Totalt är 35 000 lägenheter färdigförhandlade, vilket motsvarar mer än en femtedel av de allmännyttigt ägda lägenheterna i Stockholms län. Den genomsnittlig höjningen ligger på 1,44 procent. Samtidigt yrkar Fastighetsägarna Stockholm och flera allmännyttor på höjningar med 3,3 till 3,5 procent.

  Förhandlingarna har gått snabbt och med en ömsesidig förståelse för hyresgästernas och bolagens behov. Bolagen lämnade tidigt genomarbetade underlag till Hyresgästföreningen.

  – Med ett bra underlag går förhandlingarna både snabbare och smidigare, mötena blir konkreta och konstruktiva. Tack vare det är vi nu klara i god tid innan årsskiftet, säger Karin Ljung, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

  I förhandlingarna har kostnadsutvecklingen i respektive kommun varit viktiga, men de årliga förhandlingarna rör mer än bara kostnadstäckning för bolagen. Även hyresgästernas ekonomi väger tungt, liksom om bolagen till exempel har särskilda satsningar som de vill genomföra.

  – Visst tittar vi på kostnadsutvecklingen, men också respektive bolags utvecklingsbehov och framtidsplaner. Förvaltaren behövde till exempel öka underhållet, vilket vi tog hänsyn till, säger Maria Wallstam, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

  För mer information angående Järfällahus AB, kontakta:
  Karin Ljung
  Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
  070-3016006

  För mer information angående Förvaltaren, kontakta:
  Maria Wallstam
  Förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
  072-5092093

  _______________________________________________________________________________

  Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

  Efter förhandling med Hyresgästföreningen höjer Järfällahus hyrorna med 1,5 procent nästa år, medan Förvaltaren höjer med 1,6 procent. Överenskommelserna berör 5 500 lägenheter i Järfälla respektive nästan 8 000 i Sundbyberg. Höjningarna gäller från 1 januari 2019.

  Läs vidare »

  Nytt avtal ger Upplands-Brohus hyresgäster inflytande

  Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 10:00 CET

  Hyresgästföreningen och Upplands-Brohus har tecknat ett avtal om samråd vid upprustningar av bolagets fastigheter. Avtalet ger hyresgästerna rätt till inflytande när deras hem ska renoveras. Inflytandet sker genom en samrådsprocess där de boende väljer en samrådsgrupp som sköter dialogen med Upplands-Brohus. Hyresgästerna får möjlighet att välja mellan en basnivå som består av nödvändigt underhåll av lägenheterna eller utökade nivåer med individuella tillval.

  – Det känns jättebra att vi tillsammans med Upplands-Brohus har fått till ett avtal som ger hyresgästerna rätt till inflytande när deras hem ska renoveras. Upprustningar är en av Hyresgästföreningens viktigaste frågor och det är alltid mycket oro bland de boende när en fastighet ska rustas upp. Förhoppningsvis kan det här avtalet ge hyresgästerna det stöd de behöver, säger Alexandra Dannelöv Karlin, teamledare på Hyresgästföreningen.

  För mer information, kontakta:

  Alexandra Dannelöv Karlin
  Teamledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
  010-4591937

  _______________________________________________________________________________

  Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.

  ​Hyresgästföreningen och Upplands-Brohus har tecknat ett avtal om samråd vid upprustningar av bolagets fastigheter. Avtalet ger hyresgästerna rätt till inflytande när deras hem ska renoveras.

  Läs vidare »

  Bilder & Videor 11 bilder

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör - presskontakt
  • miiukauxelhm.kxjaryolslvsoizn@qbhyjbrezmsgusaslqtfudorfnenatinvlgescn.fosetl
  • 072-229 79 60
  • 010-459 20 76

  Om Hyresgästföreningen region Stockholm

  Vårt mål: en god bostad till rimlig kostnad

  Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
  Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

  Adress

  • Hyresgästföreningen region Stockholm
  • Arenavägen 55
  • 121 28 Stockholm-Globen
  • Vår hemsida

  Länkar

  Koncern