Skip to main content

Taggar

Media no image

Fler och fler hyresförhandlingar klara

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 16:12 CET

Totalt finns det nu 13 överenskommelser med allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms län för 2018 års hyror, vilka tillsammans utgör 57 000 lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 0,8 procent. Därutöver finns träffade överenskommelser för knappt 20 000 lägenheter med privata hyresvärdar med ett genomsnitt på cirka 0,9 procent i höjning.

Media no image

Allmännyttan i Nynäshamn höjer hyran med 0,75 procent

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2018 16:11 CET

Hyresgästföreningen fortsätter att teckna nya hyresöverenskommelser. Senaste avtalet skrevs tillsammans med AB Nynäshamnsbostäder, där hyreshöjningen från den 1 april 2018 blir 0,75 procent.

Media no image

Hyresförhandlingarna med Stockholms allmännytta strandas av bolagen

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2018 13:56 CET

​Efter månader av förhandlingar om 2018 års hyra med Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag (Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder och Stadsholmen) strandar nu bolagen förhandlingarna.

Media no image

Flera hyresförhandlingar klara i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 08:00 CET

​Den senaste veckan har ett flertal hyresöverenskommelser för 2018 träffats i Stockholms län, både med allmännyttiga och privata fastighetsägare.

Media no image

Huge skriver på avtal om tre olika renoveringsnivåer

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 13:27 CET

Hyresgästföreningen och Huge Bostäder AB har kommit överens om ett avtal vid stambyte som går ut på att de boende, där det är möjligt, får välja mellan tre olika renoveringsalternativ, som även varierar i pris. Huge Bostäder AB kallar dessa alternativ för Bas, Modexa och Plus.

Media no image

Förhandling om ramavtal med Fastighetsägarna Stockholm har avslutats

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 14:39 CET

Hyresgästföreningen region Stockholm har idag lämnat förhandlingarna med Fastighetsägarna Stockholm om ett ramavtal för 2018 års hyror. När förhandlingarna inleddes i augusti var parterna eniga om att målet var en snabb process, så att hyresgästerna skulle slippa långa retroaktiviteter.

Media no image

Tvåårigt avtal klart med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:00 CET

Hyresgästföreningen region Stockholm har träffat en tvåårig överenskommelse med AB Sollentunahem och AB Nykvarnsbostäder för hyrorna 2018 och 2019.

Media no image

Ge hyresgästerna inflytande vid upprustning genom samråd

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2017 17:44 CET

Hyresgästföreningen vill att upprustningar genomförs genom samråd, för att hyresgästerna ska få ett reellt inflytande över det egna hemmet. Det fungerar väl hos vissa fastighetsägare.

Media no image

2018 års hyra klar för Primulas hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 14:54 CET

​Den nya överenskommelsen med Primula Byggnads AB, innebär en höjning av hyrorna med 1 procent från 1 januari 2018. Denna överenskommelse visar också att Fastighetsägarföreningen är helt fel ute då de tidigt yrkade på 3,5 procent i höjning.

Media no image

2018 års hyresförhandlingar i gång på allvar – flera överenskommelser redan klara

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 08:00 CEST

Hyresrätten har varit den mest attraktiva investeringsformen de senaste 20 åren, med bättre värdeökning än lokaler. Anledningen är att ägandet av hyresfastigheter är en säker inkomst i form av hyra som aldrig sjunker. I Stockholm finns klara överenskommelser om hyra med sex allmännyttiga bostadsbolag för 2018, Botkyrkabyggen, Ekerö Bostäder, Förvaltaren, Järfällahus, Huge och Sigtunahem.

Media no image

Första hyresyrkandet från en allmännytta i Stockholms län

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 08:00 CEST

​Det allmännyttiga bostadsbolaget, AB Sollentunahem som äger och förvaltar knappt 5 600 lägenheter, yrkade den 21 september 1,25 procent i generell hyreshöjning i 2018 års hyresförhandling. Yrkandet ligger långt under Fastighetsägarföreningen Stockholms förslag på 3,5 procent i höjning.

Media no image

Nya hyresrätter med rimliga hyror – fullt möjligt

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 12:01 CEST

Det går visst att bygga bra och välplanerade hyresrätter med rimliga hyror i Stockholmsregionen. Turbinen Bostad AB visar andra privata fastighetsägare att det är fullt möjligt att med hjälp av det statliga investeringsstödet bygga och förvalta bra hyreslägenheter till rimlig hyra i Stockholm.

Hyresgästföreningen på Stockholm Pride – för allas lika rättigheter

Hyresgästföreningen på Stockholm Pride – för allas lika rättigheter

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2017 13:30 CEST

Nästa vecka är det återigen dags för en av årets stora händelser, Stockholm Pride 2017. Som vanligt kommer Hyresgästföreningen region Stockholm att finnas på plats både i festivalområdet och under själva paraden. Vi vill i år samla så många vänner som möjligt under vår banderoll i paraden – kom och delta med oss! Vi tågar för allas lika rättigheter. Vi är en folkrörelse där alla får rum.

Media no image

Bostadspolitisk samsyn i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Hyresgästföreningen region Stockholm har sedan en tid tillbaka fört bostadspolitiska samtal med kommunerna i Stockholmsregionen, Stockholms läns landsting och riksdagsledamöter från Stockholm. Dessa bostadspolitiska samtal har visat att det finns en bred samsyn kring att ett antal centrala frågor är avgörande för att kunna lösa bostadsbristen.

Media no image

​Fler unga vuxna än någonsin tidigare tvingas bo kvar hemma

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 08:00 CEST

Hyresgästföreningens undersökning om unga vuxnas bostadssituation i Stockholms län, visar att 60 000 unga vuxna är ofrivilligt hemmaboende. Det är det högsta antalet som någonsin uppmätts i Hyresgästföreningens undersökningar.

Media no image

​Hyresgästerna vann i hyresnämnden!

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2017 13:45 CEST

Hyresvärden Wåhlins har återigen begärt hyreshöjning för samma tre fastigheter i Sundbyberg som de begärde höjning för tidigare och som Svea hovrätt 2015 beslutade höja. Wåhlins anser att de begärde för låg hyra förra gången varför de begär ytterligare ca 8 procents höjning. Hyresnämnden beslutade att ingen hyreshöjning får ske.

​Manifestation 22 april: Stärk hyresgästernas inflytande vid upprustningar

​Manifestation 22 april: Stärk hyresgästernas inflytande vid upprustningar

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 07:58 CEST

Hyresgästernas inflytande vid upprustningar måste stärkas. Inte nog med att man tvingas lämna sitt hem under upprustningstiden, dessutom kan hyreshöjningen efter en upprustning göra att man inte har möjlighet att flytta tillbaka hem igen. Därför manifesterar vi den 22 april kl 12–15 på Norra Latins skolgård.

Media no image

​Hyresnämnden gick på hyresgästernas linje

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2017 11:34 CEST

Efter renoveringen yrkade hyresvärden på en högre hyra än vad som uppgivits för hyresgästerna när de skulle godkänna åtgärderna. Hyresgästföreningen företrädde hyresgästerna i hyresnämnden och hävdade att den ursprungliga hyran skulle gälla. Hyresnämnden beslutade till hyresgästernas fördel.

Media no image
Media no image

​Tillväxt för hyresrätten

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 14:03 CEST