Skip to main content

2019 års hyror för SigtunaHems drygt 4 700 lägenheter är klara

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2018 08:00 CET

Efter förhandling med Hyresgästföreningen höjer SigtunaHem sina hyror med i snitt 2 procent med en differentiering mellan 1,2 till 2,5 procent kopplat till infasning av systematiserade hyror som avtalades 2013.

Hyreshöjningen gäller från 1 januari 2019.

Ökade driftkostnader i samband med justering av taxor i kommunen, satsningar i utemiljöer och trygghetsskapande åtgärder är i huvuddrag orsakerna till behovet av hyresjustering.

För mer information, kontakta:

Nicklas Isaksen, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för SigtunaHem
nicisa84@hotmail.com

Käthe Eklund, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
kathe.eklund@hyresgastforeningen.se
010-459 20 53

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.