Skip to main content

​Avtal klart om hyrorna 2017 hos Värmdö bostäder

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 09:28 CEST

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Värmdö bostäders avseende hyrorna 2017 är nu avslutade. Det blir en hyreshöjning på 0,7 procent från den 1 januari 2017. Bolaget yrkade på en höjning på 1,5 procent från 1 januari 2017 på grund av höjda kommunala taxor.

Vid hyresförhandlingen träffades även en separat uppgörelse om kommande upprustningar i delar av beståndet. Under år 2017 utgör dessa 10 procent av det totala lägenhetsbeståndet om 2 060 lägenheter. Berörda lägenheter får 0 procent i årlig hyreshöjning 2017. Detta betyder att den totala hyreshöjningen för Värmdö bostäder 2017 uppgår till 0,63 procent från 1 januari. För en trerummare innebär detta en hyreshöjning på ungefär 45 kronor i månaden.

Eftersom höjningen 2016 var 0,65 procent från 1 april, blir den genomsnittliga årliga höjningen 0,57 procent för åren 2016–2017.

– Det är glädjande att Värmdö bostäder nu har förutsättningar för ambitiösa och nödvändiga renoveringar med ett väl fungerande samrådsförfarande. Det uppskattas av såväl berörda hyresgäster som bolaget, säger Per Björklind, förhandlingschef, Hyresgästföreningen region Stockholm.

För mer information, kontakta:

Per Björklind
Förhandlingschef
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-250 93 75

Harry Eskonniemi
Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation
070-723 96 90

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-7980884

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.