Skip to main content

Fler och fler hyresförhandlingar klara

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2018 16:12 CET

Totalt finns det nu 13 överenskommelser med allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms län för 2018 års hyror, vilka tillsammans utgör 57 000 lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen ligger på 0,8 procent. Därutöver finns träffade överenskommelser för knappt 20 000 lägenheter med privata hyresvärdar med ett genomsnitt på cirka 0,9 procent i höjning.

Flera tvååriga hyresöverenskommelser

En tvåårig överenskommelse om hyrorna för 2018 och 2019 har tecknats med AB Väsbyhem. Avtalet innebär att hyrorna i snitt höjs med 1 procent från den 1 mars 2018 och med 1,41 procent i snitt för 2019. Väsbyhem blev därmed det tredje allmännyttiga bostadsbolaget som träffat överenskommelse för både 2018 och 2019 års hyror i årets förhandlingsomgång.

Nyligen har också Hyresgästföreningen och Arbetarebostadsfonden kommit överens om en hyreshöjning med 1 procent från den 1 april 2018 för stiftelsens lägenheter.

– Det är bra att många hyresvärdar ser värdet i att teckna tvååriga överenskommelser, det innebär en trygghet och långsiktighet för både hyresgästen och värden. Vi tecknar även många ettåriga avtal med rimliga nivåer. Därför är det väldigt märkligt att Stockholms stads allmännytta i år agerar i motsatt riktning, säger Simon Safari ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

I kontrast till alla klara hyresförhandlingar har Stockholms stads stora allmännyttiga bostadsbolag Svenska Bostäder, Stadsholmen, Familjebostäder och Stockholmshem valt att hänskjuta förhandlingen om 2018 års hyror till medling i hyresmarknadskommittén (ett partssammansatt medlingsorgan mellan SABO och Hyresgästföreningen), efter att ha begärt 2,2 procent i höjning.

I hela landet finns det klara överenskommelser för 626 000 lägenheter, där ligger snittet för de allmännyttiga bolagen på 0,93 procent i hyreshöjning, medan de privata ligger på 0,95 procent.

För mer information, kontakta:

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-3016150

Per Björklind
Chef för förhandlingsenheten, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2509375

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.