Skip to main content

Förvaltaren vill ha högre hyror 2012

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2011 06:00 CET

Förvaltaren kräver en hyreshöjning på 3,72 procent för 2012. Hyresgästföreningen avvisar kravet och menar att det är orimligt.

I sitt yrkande hävdar Förvaltaren ökade kostnader för underhåll, drift och i synnerhet fjärrvärme gör att hyrorna måste höjas nästa år.

­– Vi anser att kravet är alldeles för högt, säger Martin Boglind, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm. Vi slår vakt om hyresgästernas ekonomi och kan inte acceptera att de får en ekonomisk försämring på grund av hyreshöjning nästa år.

Förvaltaren har sedan tidigare meddelat att underhållsnivån kommer att ökas under nästa år, detta ingår dock inte i hyreskravet.

För mer information, kontakta:

Martin Boglind
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
08-507 061 38

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.