Skip to main content

Ge hyresgästerna inflytande vid upprustning genom samråd

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2017 17:44 CET

Uttalande vid Hyresgästföreningens region Stockholms Fullmäktige 18 nov. 2017

Hyresgästföreningen vill att upprustningar genomförs genom samråd, för att hyresgästerna ska få ett reellt inflytande över det egna hemmet. Det fungerar väl hos vissa fastighetsägare.

En god dialog gynnar både fastighetsägare och hyresgäster vilket bidrar till en smidigare upprustningsprocess genom större acceptans för förändringar, även när det gäller effekter på hyran. Samråd gör processen enklare och bättre på sikt.

Målet är att hyresgäster och hyresvärden blir överens om hur upprustningen ska genomföras. En rekommendation om åtgärder med olika upprustningsnivåer lämnas sedan till de enskilda hyresgästerna för godkännande.

Ett sätt att öka möjligheten till inflytande och samråd, är att Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen tecknar samrådsavtal som tar till vara hyresgästernas samlade intressen och ger inflytande i upprustningsprocessen.

För mer information om hur vi arbetar med upprustningar besök: http://dittlivsboende.se/upprustning-2/

Stockholm den 18 november 2017

Hyresgästföreningen region Stockholms Fullmäktige


För mer information, kontakta

Simon Safari
Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
070–3016150

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.