Skip to main content

Haninge Bostäders nya hyror klara

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2018 14:37 CEST

Efter att Haninge Bostäder strandat hyresförhandlingen och hänskjutit den till Hyresmarknadskommittén (HMK), parternas tvistlösningsorgan. Så accepterades slutligen medlingsbudet från HMK. Årets hyreshöjning blir nu 1,15 procent från den 1 januari 2018.

Haninge Bostäders ursprungsyrkande om 2,7 procent skulle ha inneburit en höjning om 189 kr/månad för en lägenhet med hyra på 7 000 kr per månad.

Den nya hyreshöjningen på 1,15 procent betyder att man vid 7 000 kr i månadshyra i år från den 1 januari betalar 80,50 kr mer i månaden.

Den retroaktiva hyreshöjningen avseende månaderna efter 1 januari kommer att betalas via 2 aviseringar under sommarmånaderna. Hyresgästföreningens önskemål var att retroaktiv hyra skulle delas upp på sex månader, juli till december, men Haninge Bostäder AB hävdar att deras hyresdebiteringssystem inte kan hantera detta.

Generella höjningar avser ur Hyresgästföreningens perspektiv kompensation för kommunala taxehöjningar; el, fjärrvärme, vatten, avfallshantering och liknande.

För mer information, kontakta:

Mikael Höglund,
förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
0703-01 60 34

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.