Skip to main content

Höga taxeökningar orsakar höga hyreshöjningar i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2018 17:00 CET

Nu är det klart vad den nya hyran blir för hyresgästerna i Stockholms stads tre stora allmännyttor, Svenska bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder. Den befintliga hyran kommer höjas med 2,35 procent från 1 januari 2019, utom de högsta hyrorna som kommer att höjas med 1,85 procent. Bolagen hade yrkat på hyreshöjningar med 3,5 procent.

Bakgrunden är flera år av omfattande höjningar av bland annat elnätsavgifter och kommunens taxor för exempelvis vatten och avlopp. Värst är det med tomträttsavgälderna, den ”hyra” som bostadsbolagen betalar till kommunen för marken som husen står på. Där kommer Stockholms stad att höja priserna stegvis, med så mycket som 150 procent.

– När kommunen höjer taxor och tomträttsavgälder så drabbar det indirekt oss hyresgäster. Vi tycker att elbolagen och kommunen måste besinna sig framöver. De här kraftiga prishöjningarna gräver hål i vanligt folks plånböcker, säger Katarina Kalavainen, förhandlingsdelegat från Hyresgästföreningen.

Tidigare år har taxehöjningarna kompenserats av sänkta räntor, men från 2019 upphör bolagens räntekostnader att sjunka. Samtidigt stiger byggpriser och kostnader för skötsel, underhåll och reparationer mer i Stockholm än på andra håll.

Förra årets förhandlingar drog ut långt på tiden och avgjordes till slut i hyresmarknadskommittén, parternas tvistlösningsorgan. Hyrorna för 2018 blev klara först inför sommaren, vilket ledde till stora retroaktiva inbetalningar, hyreshöjningen för det första halvåret betalades in i efterskott. Att parterna är överens redan nu gör att inget behöver betalas in i efterhand.

– Vi kom inte ner så långt som vi ville men en tröst är att vi slipper höjning i efterskott. Förra omgången fick vi hyresgäster en ekonomisk smäll precis innan sommarsemestern, nu slipper vi det. Dessutom kunde vi komma överens lokalt utan att blanda in förlikningsorgan, säger Yngve Sundblad, förhandlingsdelegat från Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen anser att resultaten i hyresförhandlingarna ska spegla såväl hyresvärdarnas som hyresgästernas behov, men också vilken förvaltningskvalitet värdarna håller. Allmännyttorna i Stockholm tillhör stadens mest stabila fastighetsägare när det gäller underhåll och service.

– De här tre bolagen håller hög kvalitet, det är bra hyresvärdar. Om vi vill att de ska fortsätta leverera på samma nivå behöver vi ta hänsyn till både kvaliteten och de lokala prisökningarna, inte minst de ökade underhålls- och byggkostnaderna, säger Claes Sjöberg förhandlingsdelegat från Hyresgästföreningen.

Samtidigt har hyresförhandlingarna för Upplands Brohus blivit klara på 1,6 procent från 1 januari 2019. Det innebär att elva allmännyttor i Stockholms län nu är klara, med en genomsnittlig höjning på 1,99 procent. De elva bolagen har sammanlagt cirka 110 000 lägenheter. Det är överenskommelserna i Stockholms stad som drar upp genomsnittet.

För mer information, kontakta:

Claes Sjöberg, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Stockholmshem
0705-67 03 10

Yngve Sundblad, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Svenska bostäder
0705-55 52 93

Katarina Kalavainen, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Familjebostäder
0725-12 03 87

Käthe Eklund, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm
0703-45 61 67

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.