Skip to main content

Många års hyreshöjningar för lägenheter ägda av Salems kommun är ogiltiga

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2018 13:37 CET

Samtliga hyresgäster som bott i lägenheter ägda av Salems kommun under minst de senaste tio åren bör kontrollera om kommunen höjt hyran med hänvisning till förhandlingar med Hyresgästföreningen. I så fall har de sannolikt rätt till återbetalningar av ganska mycket pengar.

I ett ovanligt fall har Salems kommun hävdat att hyreshöjningar i kommunens lägenheter inte har gjorts på rätt sätt under minst 10 års tid. Salems kommun begärde för två år sedan att förhandlingsordningen mellan kommunen och Hyresgästföreningen skulle upphöra då bostäder saknades på de adresser som ursprungligen räknades upp i förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningen anförde i sin tur att Salems kommun sedan lång tid skriftligen önskat förhandla om andra fastigheter och att dessa förhandlingar och skriftliga överenskommelser inneburit att förhandlingsordningen fått en annan innebörd.

I torsdags meddelade Hyresnämnden i Stockholm att kommunens förhandlingsinitiativ och tecknade förhandlingsöverenskommelser inte kan ändra vilka lägenheter som omfattas av förhandlingsordningen.

Hyresgästföreningens förhandlingsjurist Jonas Fink Öhlmer:

– Eftersom vi under åren sett en juridisk utveckling i en annan riktning än Hyresnämndens beslut var det nödvändigt att låta Hyresnämnden pröva frågan om kravet på skriftlighet var uppfyllt.

Hyresnämndens beslut innebär att de hyreshöjningar som Salems kommun tagit ut av hyresgästerna inte skett på ett tillåtet sätt.

– Mitt råd till samtliga hyresgäster som bott i lägenheter ägda av Salems kommun under åtminstone senaste tio åren är att kontrollera om kommunen höjt hyran med hänvisning till förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det är sannolikt att ett stort antal befintliga och tidigare hyresgäster har rätt till återbetalningar av ganska mycket pengar. Detta gäller även dödsbon.

Salems kommun har inte följt hyreslagstiftningen regler för att ändra hyran. Det innebär även att hyresvärden ska förhandla hyror med hyresgästerna direkt.

Stefan Björk, förhandlare på Hyresgästföreningen, förklarar hur avsaknad av förhandlingsordning påverkar framtida hyreshöjningar:

– Om hyresvärden önskar höja hyran måste de komma överens med varje hyresgäst för sig om detta. Hyresgästerna måste acceptera höjningen, i annat fall måste hyresvärden gå till hyresnämnden för höjning. En process där hyresvärden får stå sina egna kostnader.


För mer information kontakta:

Stefan Björk
Förhandlare, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-2933884
stefan.bjork@hyresgastforeningen.se

Salan Ahlgren
Kommunikatör, Hyresgästföreningen region Stockholm
070-5796182
salan.ahlgren@hyresgastforeningen.se

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.