Skip to main content

Ny hyresöverenskommelse med Malmegårds Fastighets AB

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 08:00 CET

I samordnade former har Malmegårds Fastighets AB och Hyresgästföreningen region Stockholm enats om hyresjustering 2017 för beståndet som innefattar 16 fastigheter i Stockholms län. 0,7 procent som generell justering med tillägg som är anpassat efter respektive fastighet där bland annat i mätningar bekräftad förbättrad förvaltningskvalitet, åtgärder och förbättringar har påverkat tilläggets storlek.

I överenskommelsen ingår även att tillsammans arbeta fram en modell för samråd och boinflytande vid upprustning som är anpassad efter projektens storlek och de lokala förutsättningarna.

För parterna har det varit viktigt att i dialogen faktiskt lyssna på och ha förståelse för respektive parts förutsättningar, situation och intressen. Den gemensamma målbilden har varit att försvara och bevara hyresrätten som boendeform genom rimliga hyresjusteringar som är hanterbara för både hyresgäster och fastighetsägare.

Förhandlingen har bitvis varit tuff.Genom metodiskt arbete och respekt för respektive parts argument och situation har vi närmat oss varandra för att enas.

För mer information, kontakta:

Käthe Eklund
Förhandlare
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-345 61 67

Bengt Malmegård
Malmegårds Fastighets AB
08-411 50 20

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.