Skip to main content

​Samverkan för systematisk hyressättning i Stockholm

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 09:00 CET

När Stockholm växer och hyresrätten är viktigare än någonsin, vill vi utveckla och förbättra hur hyrorna sätts i Stockholms stad. Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms allmännyttiga bostadsbolag fördjupar därför samverkan för systematisk hyressättning i Stockholm inom ramen för Hyreskommittén.

Den svenska modellen för hyressättning är en förhandlingsmodell. Den nuvarande hyressättningen i Stockholm saknar dock systematik och tydlighet. Det gör att parterna ibland pratar om olika saker, hyresförhandlingarna tar lång tid och är oförutsägbara. Det i sin tur försvårar transparens och tydlighet för både hyresgäster och fastighetsägare och skapar onödiga tvister i hyresnämnden.

Stockholm behöver ett system för hyressättning som är tydligt, konsekvent och som utgår från vad hyresgästerna värdesätter i sitt boende. Arbetet handlar om att inom nuvarande bruksvärdesystem skapa en tydligare struktur och systematik kring hyressättningen.

– En av de viktigaste uppgifterna för oss som aktörer på hyresarenan i Stockholm är att hitta lösningar för en systematisk hyressättning. Vi stänger inga dörrar. Fastighetsägarna Stockholm, som har lämnat samarbetet, är välkomna tillbaka säger Pelle Björklund, ordförande i styrgruppen för Hyreskommittén.

Arbetet inom ramen för Hyreskommittén bedrivs i form samtal mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms allmännyttiga bostadsbolag. Samtalen intensifieras nu, eftersom alla parter ser ett stort behov.

– Vi känner även fortsättningsvis ett stort ansvar för detta och fördjupar därför samarbetet, som vi gemensamt upplever som mycket konstruktivt. Vi vill utarbeta ett system som är så bra och förankrat att det får betydelse för all hyressättning i Stockholm. Därför beklagar vi att Fastighetsägarna Stockholm har lämnat samarbetet, säger Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningen region Stockholm.

Kontaktpersoner:

Anne Kuylenstierna Arnström 
kommunikationsansvarig, Hyreskommittén 
076-123 70 30

Gunnel Cirverius
Pressekreterare 
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.