Skip to main content

Signalistens hyror för 2012 klara

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 07:11 CEST

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Bostadsstiftelsen Signalisten om fördelningen av hyrorna 2012 är klara. Höjningen som gäller från den 1 juli är i genomsnitt 3,45 procent, med en spridning på 2,95 till 4,2 procent.

Det treårsavtal som har tecknats för 2010–2012 innehåller den genomsnittliga nivån på hyreshöjningarna. Höjningen fördelas över beståndet efter olika kriterier: fastighetens och lägenhetens standard, nuvarande hyra och bostadsområdets kvalitet utifrån den modell för systematiserad hyressättning som har tagits fram av parterna.

– Det här är ett steg mot en mer rättvis hyressättning som i hög grad bygger på hyresgästernas egna värderingar, säger Martin Boglind, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Stockholm.

– Genom det här avtalet har vi också lyckats säkra det långsiktiga underhållet och behålla det starka inre lägenhetsunderhållet som Signalisten erbjuder sina hyresgäster, säger Martin Boglind. 

För mer information, kontakta:
Martin Boglind
Förhandlingsledare
Hyresgästföreningen region Stockholm
Tel: 08-507 61 38 

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.