Skip to main content

Stadens politiker plundrar bostadsbolagen

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2013 11:05 CET

Boksluten för de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholms stad är nu offentliga. De visar på reavinster på nästan tre miljarder (2935 miljoner) som har uppstått på grund av försäljningar av hyresfastigheter.

Av dessa reavinster ska nu två miljarder gå till att täcka upp hål i andra verksamheter inom koncernen Stockholms stadshus AB. Resterande drygt 900 miljoner går till Stockholms stads kassa för att finansiera den löpande verksamheten. Ingen återinvestering görs i bostadsbolagen.

– Det är upprörande att de allmännyttiga bostadsbolagen säljs ut och plundras när bostadsbristen i Stockholm är så akut att hela Sveriges tillväxt hotas, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Under 2012 skedde stora utförsäljningar av Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmhems bestånd. Det är vinsterna från dessa försäljningar som har genererat de stora reavinsterna.

– Politikerna måste inse allvaret i den bostadssituation som råder i Stockholm idag. Naturligtvis tycker vi också att Stadsteatern och andra verksamheter ska kunna drivas vidare men det ska inte ske på bekostnad av att stockholmare inte har någonstans att bo! De allmännyttiga bostadsbolagen tillhör alla stockholmare och självklart ska alla vinster i dessa bolag användas för att förbättra boendet för dem som redan bor i dessa bolag samt för att ge fler stockholmare tak över huvudet, säger Terje Gunnarson.

Om de 2 935 miljonerna hade använts för nyproduktion skulle 1 500 lägenheter kunna byggas. Används pengarna istället till upprustning skulle 6 000 lägenheter i miljonprogrammet kunna upprustas.

Enligt länsstyrelsen behöver regionen 15 000–20 000 nyproducerade bostäder per år under den närmaste tioårsperioden. Enligt Hyresgästföreningens beräkningar är 90 000 lägenheter i miljonprogrammet i behov av upprustning i Stockholmsregionen.

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson Ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm 070-301 61 50

Gunnel Cirverius
Pressekreterare
Hyresgästföreningen region Stockholm
076-798 08 84

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.