Skip to main content

Stadsholmen yrkar på 6,5 procent i hyreshöjning

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 06:05 CET

Inför förhandlingarna om 2012 års hyror har Stadsholmen presenterat ett yrkande om en hyreshöjning på 6,5 procent. Hyresgästföreningen region Stockholm tillbakavisar kravet och menar att det är orimligt.

Stadsholmen hävdar i sitt yrkande att de nu vill förhandla om det ”nya” bruksvärdet i affärsmässighetens tecken och hänvisar till de privata fastighetsägarnas hyresnivåer.

– Det är häpnadsväckande att Stadsholmen, som allmännyttigt bostadsbolag, nu är villigt att ge upp sin roll som självständig förhandlingspart och istället vill infoga sig i de privata fastighetsägarnas led, säger Terje Gunnarson, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm.

Fram till för ett år sedan var de allmännyttiga bostadsbolagen hyresnormerande, vilket innebar att de hyresnivåer de kommunala bolagen förhandlade fram med Hyresgästföreningen var vägledande för de privata fastighetsägarna. Den nya lagen från 1 januari 2011, ger de privata fastighetsägarna rätt att förhandla med Hyresgästföreningen utan att följa de allmännyttiga bolagen. Lagen anger också att de allmännyttiga bolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer men att det allmännyttiga syftet är överordnat.

– Stadsholmen väljer att blunda för det allmännyttiga syftet och vill enkelsidigt betona affärsmässigheten, det kan vi från Hyresgästföreningen inte gå med på, säger Terje Gunnarson.

 

För mer information, kontakta:
Terje Gunnarson
Ordförande
Hyresgästföreningen region Stockholm
070-301 61 50 

_______________________________________________________________________________

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill – nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 15.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.