Media no image

IBM lanserar IBM Cloud Private

Nyheter   •   Nov 01, 2017 19:00 CET

ARMONK, N.Y. - 01 Nov 2017: IBM (NYSE: IBM)

IBM lanserar idag mjukvaruplattformen IBM Cloud Private, som är utformad för att göra det möjligt för företag att skapa lokala molnfunktioner som liknar publika moln, vilket möjliggör snabbare apputveckling. IBM Cloud Private överbryggar klyftan mellan traditionell IT-infrastruktur och publika moln.

Tjänsten erbjuder möjlighet att orkestrera containers via Kubernetes samt stöder användning av både Cloud Foundry och Docker. Detta möjliggör en enkel integration och överföring av arbetsflöden, eftersom dessa anpassar sig till vilken molnmiljö som helst, inklusive IBMs publika moln.

- IBM Cloud Private tillåter företag att utnyttja befintliga heterogena IT-system samtidigt som tjänsten gör det möjligt att utveckla lokalt och sedan flytta program till offentliga molntjänster, säger Johan Westman, ansvarig för IBMs cloud-tjänster i Norden. På detta sätt kan exempelvis ett företag köra sina känsliga applikationer på IBM Cloud Private bakom brandväggen, för att uppfylla regelefterlevnad och ha kontroll på kundinformation, men också ha flexibilitet att utnyttja publika resurser vid behov.

Många verksamheter, särskilt de som hanterar känslig person- eller kunddata, har byggt privata moln för att behålla kontrollen, samtidigt som man utnyttjat nya molnmiljöer för att snabbt lansera och uppdatera appar. Att skapa ett privat moln med befintliga system har varit svårt eftersom det innebär att man måste integrera ett komplext nätverk av nya och befintliga miljöer, hårdvara, programvara och tjänster. Tidigare lösningar har fokuserat på att virtualisera befintliga system, men inte tillåtit modern utveckling av applikationer där utvecklare kan skapar nya molnbaserade appar på dessa system eller att de kan flytta program till andra moln.

Ett flygbolag kan till exempel använda IBM Cloud Private för att flytta ett program som registrerar flygbonuspoäng till en privat molnmiljö och koppla den till en ny mobilapp i det offentliga molnet. Ett finansföretag kan i sin tur använda IBM Cloud Private för att behålla kunddata internt och därmed uppfylla säkerhets- och lagkrav, och samtidigt utnyttja nya analysverktyg eller AI i offentliga moln för att snabbt identifiera marknadstrender och investeringsmöjligheter.

IBM Cloud Private har verifierats för installation av ledande systemtillverkare, som Intel, Dell, Lenovo, Cisco och NetApp, samt för IBMs egna IBM Z och IBM Power Systems.

För mer information, se: ibm.com/press/us/en/pressrelease/53328.wss

IBM lanserar idag mjukvaruplattformen IBM Cloud Private, som är utformad för att göra det möjligt för företag att skapa lokala molnfunktioner som liknar publika moln, vilket möjliggör snabbare apputveckling. IBM Cloud Private överbryggar klyftan mellan traditionell IT-infrastruktur och publika moln.

Läs vidare »
Xgqieazktjjuycjpvwbq

IBM i nytt samarbete för ökad livsmedelssäkerhet

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 14:13 CEST

Fms7oyjcd0z6zhcs2iyp

IBM lanserar nytt system som krypterar stora mängder data kontinuerligt

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 09:13 CEST

​IBM presenterar idag IBM Z, nästa generations mest kraftfulla transaktionssystem som kan köra fler än tolv miljarder krypterade transaktioner per dag. Det nya systemet introducerar även en revolutionerande krypteringsmotor som för första gången gör det möjligt att kryptera stora mängder data kontinuerligt, oavsett om den är förknippad med ett program, en molntjänst eller en databas.

Media no image

IBM Press: Det tar företag mer än 6 månader att upptäcka dataintrång

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:12 CEST

Ponemon Institute har, på uppdrag av IBM, kartlagt företags kostnader för dataintrång och förlorad data. Globalt uppgår kostnaderna för ett dataintrång till i snitt 3,6 miljoner USD per intrång, vilket är en minskning med 10 procent sedan förra året. Kostnaderna för förlorad och stulen data i Europa har minskat med 26 procent, vilket till stor del är ett resultat av ett mer harmoniserat regelverk kring datahantering. I USA har 48 av 50 stater sina egna regler för databrott, vilket gör hanteringen mer komplex och kostsam. Globalt sett är kostnaderna per förlorad datapost i runda slängar 141 USD.

Hur snabbt ett företag kan identifiera ett dataintrång har stor påverkan på kostnaderna för förlorad eller stulen data. Kan ett intrång upptäckas på under 30 dagar så minskar kostnaderna för intrånget med nästan 1 miljon USD i snitt. Undersökningen visar att det i snitt tar mer än sex månader för verksamheter att identifiera ett databrott. I och med att GDPR träder i kraft måste företag kunna rapportera dataintrång inom 72 timmar, för att slippa få böter.

För sjunde året i rad visar undersökningen att sjukvården har den högsta kostnaden för dataintrång. Där uppgår kostnaderna till 380 USD per förlorad datapost, vilket är mer än 2,5 gång högre än det globala snittet för alla typer av verksamheter.

De faktorer som har störst påverkan på att minska kostnaderna för databrott är att ha en tydlig organisation och processer för incidenthantering, att använda kryptering samt att satsa på utbildning av de anställda. Dessa åtgärder kan minska kostnaderna per förlorad datapost med mellan 12,50 och 19 USD.

Undersökningen baseras på intervjuer med över 410 företag i 13 länder.

För mer information, se:

Hämta rapporten: https://www.ibm.com/security/data-breach/

IBM corporate press room: http://wwwibm.com/press/us/en/pressrelease/52643.wss

IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

Läs vidare »
Media no image

Cisco och IBM i samarbete mot cyberkriminalitet

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 09:41 CEST

Inom ramen för samarbetet kommer Ciscos säkerhetslösningar att integreras med IBMs säkerhetsanalysplattform, QRadar, för bättre skydd av kunders nät, användarenheter och molntjänster. Samarbetet etablerar också en ny relation mellan de båda företagens forskningsenheter inom IT-säkerhet.

En ny undersökning från Cisco visar att 65 procent av verksamheterna använder mellan sex och 50 olika säkerhetsprodukter. Komplexiteten som mängden olika produkter skapar kan i sin tur leda till säkerhetsluckor och en ökad arbetsbelastning för redan hårt pressade IT-säkerhetsavdelningar.

- Genom att IBM Security och Cisco samarbetar kan vi hjälpa verksamheter att snabbare identifiera och förhindra hot samt erbjuda kunderna integrerade verktyg som gör att de kan automatisera säkerhetsarbetet, säger Marcus Hallberg, säkerhetsexpert på IBM.

Som en del av samarbetet kommer Cisco att utveckla nya applikationer på IBMs säkerhetsanalysplattform QRadar. De två första applikationerna kommer att kunna hjälpa IT-säkerhetsavdelningar att förstå och reagera på avancerade hot och kommer att finnas tillgängliga på IBM Security App Exchange. Applikationerna kommer att ge en bättre användarupplevelse och hjälpa kunder att identifiera och hantera IT-säkerhetsincidenter mer effektivt när de arbetar med Ciscos NGFW-lösning (Next-Generation Firewall), NGIPS (Next-Generation Intrusion Protection System) och lösningar för avancerat skydd mot skadlig kod (AMP och Threat Grid).

För mer information, se: www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52476.wss

IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

Cisco och IBM offentliggör idag ett nytt samarbete kring produkter, tjänster och säkerhetsinformation, för att bättre kunna möta de allt mer avancerade och globala hoten inom IT-säkerhetsområdet.

Läs vidare »
Media no image

Vattenfall väljer IBM för att öka flexibiliteten och sänka kostnaderna för IT-tjänster

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 10:14 CET

Stockholm, Sverige – 7 mars 2017: Vattenfall har tecknat avtal med IBM (NYSE: IBM) för en rad SAP-relaterade tjänster. Inom ramen för avtalet kommer IBMs konsultverksamhet, IBM Global Business Services, att bistå Vattenfall i att sänka kostnaderna för företagets IT-tjänster och bidra med kunskap och kompetens så att Vattenfall kan möta sina affärsmål.

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter. Avtalet innebär att energibolaget kommer kunna dra nytta av IBMs globala kapacitet inom applikationsutveckling och IBMs djupa kunskap om SAP, som företaget fått genom att under lång tid ha samarbetat med SAP.

- Samarbetet med IBM har som syfte att uppnå större flexibilitet, att få tillgång till mer resurser och kompetens samt att sänka IT-kostnaderna, utan att göra avkall på de servicenivåer som Vattenfall har satt internt, säger Jens Zerbst CIO Vattenfall.

- Att sänka kostnaderna för IT och samtidigt ha tillgång till rätt IT-kompetens, när och där den behövs, är en komplex utmaning för många organisationer. Vi är därför stolta över att, som första externa leverantör, få Vattenfalls förtroende att tillhandahålla dessa konsulttjänster. Vi ser fram emot att få komma igång med arbetet, säger Magnus Karlsson, kundansvarig IBM.


IBM kommer att inleda leveransen av tjänsterna i juni 2017.

IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

Stockholm, Sverige – 7 mars 2017: Vattenfall har tecknat avtal med IBM (NYSE: IBM) för en rad SAP-relaterade tjänster. Inom ramen för avtalet kommer IBMs konsultverksamhet, IBM Global Business Services, att bistå Vattenfall i att sänka kostnaderna för företagets IT-tjänster och bidra med kunskap och kompetens så att Vattenfall kan möta sina affärsmål.

Läs vidare »
Pwxcxyunrjxlrf9ojjvx

Maersk och IBM i nytt samarbete - tillsammans lanserar de den första internationella, branschomfattande, Blockchainlösningen

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 17:17 CET

Ew7rccbbo9ftrfl9bqr8

IBM lanserar nu Watson for Cyber Security

Nyheter   •   Feb 13, 2017 15:21 CET

IBM annonserar idag att företagets första säkerhetsplattform baserad på kognitiv AI-teknik, Watson for Cyber Security, nu finns tillgänglig. Sedan i maj har Watson gått igenom över 1 miljon säkerhetsdokument och testats hos bland annat Avnet, University of New Brunswick och Sopra Steria, samt drygt 40 andra kunder. Watson for Cyber Security är branschens första AI-baserade säkerhetstekniklösning.

Media no image

70 procent av företagen betalar ransomware-lösen

Nyheter   •   Dec 14, 2016 16:04 CET

Ransomware är en utpressningsteknik som används av cyberkriminella där uppgifter om datorer och andra enheter krypteras och tas som gisslan. Användaren krävs sedan på en lösensumma för att återfå kontrollen över enheten eller informationen. Amerikanska FBI uppskattar att cyberkriminella tjänat närmare 209 miljoner USD på ransomware enbart under årets tre första månader. Enligt IBMs rapport IBM X-Force research utgjordes nästan 40 procent av all skräppost som skickats under 2016 av ransomware.

För mer information, se: www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51230.wss
För att hämta undersökningen: https://ibm.biz/RansomwareReport

IBM redovisar idag resultatet från en ny undersökning vilken visar att 70 procent av företagen som drabbats av ransomware också har betalat ut lösensummor för att återfå tillgången till företagsdata och system. Hälften av dem som uppgav att de har betalat ut lösensummor uppgav också att de har betalat över 10 000 USD, och 20 procent betalade mer än 40 000 USD.

Läs vidare »
Dieb0iurkoox9suykeom

IBM öppnar Nordens första molndatacenter

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 13:48 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om IBM Sverige

IBM Sverige

IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

Adress

  • IBM Sverige
  • IBM Svenska AB (Huvudkontor)
  • Kista Alléväg 60, 164 92 Stockholm
  • Sverige