IBM leder "Call for Code" för att använda cloud, data, AI, blockchain för hjälp vid naturkatastrofer

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 15:49 CEST

IBM lanserar idag tillsammans med partner ”Call for Code Global Initiative”. Detta är ett stort ambitiöst projekt för att få startups, akademiker och utvecklare att arbeta tillsammans och lösa ett av de mest aktuella samhällsproblemen i vår tid: att förebygga, svara på och återhämta sig från naturkatastrofer. Detta görs i samarbete med FN, Röda Korset, Linux Foundation och David Clark Cause.

IBMs teknikspaning - 5 innovationer med potential att revolutionera

Nyheter   •   Mar 19, 2018 16:52 CET

IBM släpper varje år en teknikspaning med fem teknikområden som har potential att ändra hur vi arbetar, lever och interagerar över de kommande fem åren. IBM vill med spaningen förklara och tydliggöra vilka innovationer som kan komma att få störst påverkan på samhället, företag och individer i framtiden.

IBM Opens 10th Global IBM Cloud Garage in SOHO, Copenhagen; Fuelling Fintech, Blockchain, Internet of Things (IoT), and AI Innovation on IBM Cloud

Nyheter   •   Feb 07, 2018 18:06 CET

Copenhagen, Denmark, 7 February 2018: 

IBM today announced the opening of its newest IBM Cloud Garage in the SOHO start-up community in the Meatpacking District of Copenhagen. The Garage brings together clients, developers, start-ups and fintech companies from across the Nordic region to help them build and innovate with the latest technologies powered by IBM Cloud, such as, AI, IoT and blockchain.

The IBM Cloud Garage will be supported by up to 30 specialist consultants from the fields of design thinking, development, architecture and data science. As the latest in IBM’s global network of Cloud Garages, including European locations in Nice and London, the Copenhagen Garage expands IBM’s mission to make cloud development and services accessible to companies and developers around the world – from small start-ups to large enterprises

A key priority of the Garage’s team is to improve organisations agility and speed of their app design and development process – tapping into IBM Cloud to help accelerate the time needed to bring new innovations to market, as well as help grow their in-house technology expertise. The Garage´s design thinking process brings together product managers, developers and architects in an agile, cloud fuelled environment to sparkle new and competitive product ideas that can be built with emerging technologies.

Clients big and small, across industries such as industrial, retail, banking and travel have already started to benefit from the Garage’s Design Thinking workshops and IBM Cloud. “The Garage’s Design Thinking process gave us a new and completely different take on how to incorporate emerging technologies into our business. We formulated new and innovative business opportunities from a user perspective – using the unique methods of the workshop –challenged and improved them in ways we could not have imagined. For both the company and the people involved it was a transformative experience that has changed our thinking going forward,” says Luca Harrasser Burmeister,CEO at C&C Travel.

“Innovation is at the top of every client’s business agenda but companies can often find it difficult to develop the same innovation culture and agility which characterizes start-ups. This is where the Garage comes in. It allows clients to speedily learn how to build new technologies such as cloud, blockchain and AI, and develop in-house expertise. It also takes people out of their daily environments into disruptive atmospheres where they can explore ideas, connect business processes in new ways and connect to new ecosystems – all of which help to grow their business,” says General Manager, IBM Denmark Henrik Bodskov.

IBM now operates IBM Cloud Garages in major cities known for leading technology culture and innovation including San Francisco, Austin, London, Toronto, Nice, Tokyo, Singapore, Melbourne, New York City and now Copenhagen. Each Garage is housed within a local entrepreneurial community relevant to regional interests.

Today´s IBM Cloud Garage Opening further illustrates how IBM is continuing to carve a unique position in the cloud, establishing itself as the leader in high-value capabilities that fuel innovation

To learn more about IBM Cloud, visit: https://www.ibm.com/cloud-computing/
To learn more about IBM Garages, visit: https://www.ibm.com/cloud-computing/bluemix/garage/

Copenhagen, Denmark, 7 February 2018: IBM today announced the opening of its newest IBM Cloud Garage in the SOHO start-up community in the Meatpacking District of Copenhagen. The Garage brings together clients, developers, start-ups and fintech companies from across the Nordic region to help them build and innovate with the latest technologies powered by IBM Cloud, such as, AI, IoT and blockchain.

Läs vidare »

Maersk och IBM bildar gemensamt bolag som ska utveckla blockkedjelösningar för effektivare global handel och digitaliserad försörjningskedja

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 15:06 CET

IBM lanserar IBM Cloud Private

Nyheter   •   Nov 01, 2017 19:00 CET

ARMONK, N.Y. - 01 Nov 2017: IBM (NYSE: IBM)

IBM lanserar idag mjukvaruplattformen IBM Cloud Private, som är utformad för att göra det möjligt för företag att skapa lokala molnfunktioner som liknar publika moln, vilket möjliggör snabbare apputveckling. IBM Cloud Private överbryggar klyftan mellan traditionell IT-infrastruktur och publika moln.

Tjänsten erbjuder möjlighet att orkestrera containers via Kubernetes samt stöder användning av både Cloud Foundry och Docker. Detta möjliggör en enkel integration och överföring av arbetsflöden, eftersom dessa anpassar sig till vilken molnmiljö som helst, inklusive IBMs publika moln.

- IBM Cloud Private tillåter företag att utnyttja befintliga heterogena IT-system samtidigt som tjänsten gör det möjligt att utveckla lokalt och sedan flytta program till offentliga molntjänster, säger Johan Westman, ansvarig för IBMs cloud-tjänster i Norden. På detta sätt kan exempelvis ett företag köra sina känsliga applikationer på IBM Cloud Private bakom brandväggen, för att uppfylla regelefterlevnad och ha kontroll på kundinformation, men också ha flexibilitet att utnyttja publika resurser vid behov.

Många verksamheter, särskilt de som hanterar känslig person- eller kunddata, har byggt privata moln för att behålla kontrollen, samtidigt som man utnyttjat nya molnmiljöer för att snabbt lansera och uppdatera appar. Att skapa ett privat moln med befintliga system har varit svårt eftersom det innebär att man måste integrera ett komplext nätverk av nya och befintliga miljöer, hårdvara, programvara och tjänster. Tidigare lösningar har fokuserat på att virtualisera befintliga system, men inte tillåtit modern utveckling av applikationer där utvecklare kan skapar nya molnbaserade appar på dessa system eller att de kan flytta program till andra moln.

Ett flygbolag kan till exempel använda IBM Cloud Private för att flytta ett program som registrerar flygbonuspoäng till en privat molnmiljö och koppla den till en ny mobilapp i det offentliga molnet. Ett finansföretag kan i sin tur använda IBM Cloud Private för att behålla kunddata internt och därmed uppfylla säkerhets- och lagkrav, och samtidigt utnyttja nya analysverktyg eller AI i offentliga moln för att snabbt identifiera marknadstrender och investeringsmöjligheter.

IBM Cloud Private har verifierats för installation av ledande systemtillverkare, som Intel, Dell, Lenovo, Cisco och NetApp, samt för IBMs egna IBM Z och IBM Power Systems.

För mer information, se: ibm.com/press/us/en/pressrelease/53328.wss

IBM lanserar idag mjukvaruplattformen IBM Cloud Private, som är utformad för att göra det möjligt för företag att skapa lokala molnfunktioner som liknar publika moln, vilket möjliggör snabbare apputveckling. IBM Cloud Private överbryggar klyftan mellan traditionell IT-infrastruktur och publika moln.

Läs vidare »

IBM i nytt samarbete för ökad livsmedelssäkerhet

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 14:13 CEST

IBM lanserar nytt system som krypterar stora mängder data kontinuerligt

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 09:13 CEST

​IBM presenterar idag IBM Z, nästa generations mest kraftfulla transaktionssystem som kan köra fler än tolv miljarder krypterade transaktioner per dag. Det nya systemet introducerar även en revolutionerande krypteringsmotor som för första gången gör det möjligt att kryptera stora mängder data kontinuerligt, oavsett om den är förknippad med ett program, en molntjänst eller en databas.

IBM Press: Det tar företag mer än 6 månader att upptäcka dataintrång

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 13:12 CEST

Ponemon Institute har, på uppdrag av IBM, kartlagt företags kostnader för dataintrång och förlorad data. Globalt uppgår kostnaderna för ett dataintrång till i snitt 3,6 miljoner USD per intrång, vilket är en minskning med 10 procent sedan förra året. Kostnaderna för förlorad och stulen data i Europa har minskat med 26 procent, vilket till stor del är ett resultat av ett mer harmoniserat regelverk kring datahantering. I USA har 48 av 50 stater sina egna regler för databrott, vilket gör hanteringen mer komplex och kostsam. Globalt sett är kostnaderna per förlorad datapost i runda slängar 141 USD.

Hur snabbt ett företag kan identifiera ett dataintrång har stor påverkan på kostnaderna för förlorad eller stulen data. Kan ett intrång upptäckas på under 30 dagar så minskar kostnaderna för intrånget med nästan 1 miljon USD i snitt. Undersökningen visar att det i snitt tar mer än sex månader för verksamheter att identifiera ett databrott. I och med att GDPR träder i kraft måste företag kunna rapportera dataintrång inom 72 timmar, för att slippa få böter.

För sjunde året i rad visar undersökningen att sjukvården har den högsta kostnaden för dataintrång. Där uppgår kostnaderna till 380 USD per förlorad datapost, vilket är mer än 2,5 gång högre än det globala snittet för alla typer av verksamheter.

De faktorer som har störst påverkan på att minska kostnaderna för databrott är att ha en tydlig organisation och processer för incidenthantering, att använda kryptering samt att satsa på utbildning av de anställda. Dessa åtgärder kan minska kostnaderna per förlorad datapost med mellan 12,50 och 19 USD.

Undersökningen baseras på intervjuer med över 410 företag i 13 länder.

För mer information, se:

Hämta rapporten: https://www.ibm.com/security/data-breach/

IBM corporate press room: http://wwwibm.com/press/us/en/pressrelease/52643.wss

IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

Läs vidare »

Cisco och IBM i samarbete mot cyberkriminalitet

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 09:41 CEST

Inom ramen för samarbetet kommer Ciscos säkerhetslösningar att integreras med IBMs säkerhetsanalysplattform, QRadar, för bättre skydd av kunders nät, användarenheter och molntjänster. Samarbetet etablerar också en ny relation mellan de båda företagens forskningsenheter inom IT-säkerhet.

En ny undersökning från Cisco visar att 65 procent av verksamheterna använder mellan sex och 50 olika säkerhetsprodukter. Komplexiteten som mängden olika produkter skapar kan i sin tur leda till säkerhetsluckor och en ökad arbetsbelastning för redan hårt pressade IT-säkerhetsavdelningar.

- Genom att IBM Security och Cisco samarbetar kan vi hjälpa verksamheter att snabbare identifiera och förhindra hot samt erbjuda kunderna integrerade verktyg som gör att de kan automatisera säkerhetsarbetet, säger Marcus Hallberg, säkerhetsexpert på IBM.

Som en del av samarbetet kommer Cisco att utveckla nya applikationer på IBMs säkerhetsanalysplattform QRadar. De två första applikationerna kommer att kunna hjälpa IT-säkerhetsavdelningar att förstå och reagera på avancerade hot och kommer att finnas tillgängliga på IBM Security App Exchange. Applikationerna kommer att ge en bättre användarupplevelse och hjälpa kunder att identifiera och hantera IT-säkerhetsincidenter mer effektivt när de arbetar med Ciscos NGFW-lösning (Next-Generation Firewall), NGIPS (Next-Generation Intrusion Protection System) och lösningar för avancerat skydd mot skadlig kod (AMP och Threat Grid).

För mer information, se: www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52476.wss

IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

Cisco och IBM offentliggör idag ett nytt samarbete kring produkter, tjänster och säkerhetsinformation, för att bättre kunna möta de allt mer avancerade och globala hoten inom IT-säkerhetsområdet.

Läs vidare »

Vattenfall väljer IBM för att öka flexibiliteten och sänka kostnaderna för IT-tjänster

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 10:14 CET

Stockholm, Sverige – 7 mars 2017: Vattenfall har tecknat avtal med IBM (NYSE: IBM) för en rad SAP-relaterade tjänster. Inom ramen för avtalet kommer IBMs konsultverksamhet, IBM Global Business Services, att bistå Vattenfall i att sänka kostnaderna för företagets IT-tjänster och bidra med kunskap och kompetens så att Vattenfall kan möta sina affärsmål.

Vattenfall ägs till 100 procent av svenska staten och är en av Europas största elproducenter. Avtalet innebär att energibolaget kommer kunna dra nytta av IBMs globala kapacitet inom applikationsutveckling och IBMs djupa kunskap om SAP, som företaget fått genom att under lång tid ha samarbetat med SAP.

- Samarbetet med IBM har som syfte att uppnå större flexibilitet, att få tillgång till mer resurser och kompetens samt att sänka IT-kostnaderna, utan att göra avkall på de servicenivåer som Vattenfall har satt internt, säger Jens Zerbst CIO Vattenfall.

- Att sänka kostnaderna för IT och samtidigt ha tillgång till rätt IT-kompetens, när och där den behövs, är en komplex utmaning för många organisationer. Vi är därför stolta över att, som första externa leverantör, få Vattenfalls förtroende att tillhandahålla dessa konsulttjänster. Vi ser fram emot att få komma igång med arbetet, säger Magnus Karlsson, kundansvarig IBM.


IBM kommer att inleda leveransen av tjänsterna i juni 2017.

IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

Stockholm, Sverige – 7 mars 2017: Vattenfall har tecknat avtal med IBM (NYSE: IBM) för en rad SAP-relaterade tjänster. Inom ramen för avtalet kommer IBMs konsultverksamhet, IBM Global Business Services, att bistå Vattenfall i att sänka kostnaderna för företagets IT-tjänster och bidra med kunskap och kompetens så att Vattenfall kan möta sina affärsmål.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om IBM Sverige

IBM Sverige

IBM är ett kognitivt lösnings och molnplattforms företag som arbetar med digital transformation av företag och branscher. Med verksamhet i över 170 länder och med innovation som en central del av sin strategi levererar IBM branschanpassade lösningar inom kognition, moln, big data och analys, säkerhet, mobilitet och samverkan.

Adress

  • IBM Sverige
  • IBM Svenska AB (Huvudkontor)
  • Kistagången 6, 164 92 Stockholm
  • Sverige