ICF Sveriges har nu en ny digital plattform!

Nyheter   •   Nov 29, 2018 17:39 CET

ICF Sverige har en ny digital plattform för sina nyheter! ICF Sveriges redaktionsråd finns till för ICFs medlemmar och för de som vill lära sig mer om coachning. Vi gör intervjuer, skriver artiklar och är även länken till medlemmar som vill dela med sig och publicera tankar och erfarenheter inom coachning. Vi har nu bytt publiceringsplattform. Läs mer om var du hittar oss sedan.

Varför är intresset så stort för nya typer av organisationer?

Nyheter   •   Okt 17, 2018 07:30 CEST

Det verkar helt enkelt som om våra gamla typer av organisationer, det vi kallar Napoleonorganisationer, har spelat ut sin roll. Vi är trötta på att verka i hierarkier. Istället hoppas jag att vi är på väg mot nätverksorganisationer som baseras på tillit.

Behövs det ett nytt ledarskap i framtidens organisationer?

Nyheter   •   Okt 16, 2018 07:30 CEST

​Det pågår en debatt bland världens ledarutbildare just nu: är det så stor skillnad på “vanligt” ledarskap och framtidens ledarskap egentligen? Jag tror svaret på den frågan till stor del avgörs av vad man innefattar i “vanligt” ledarskap. Men det jag vet med säkerhet är att kraven på ledarskap bara kommer att öka i den komplexa och oförutsägbara ​VOKA-värld vi lever i idag.

Därför kommer transparens bli allt viktigare – även för dig

Nyheter   •   Okt 11, 2018 07:30 CEST

Transparens kommer bli ett allt viktigare ledord i våra organisationer. När vi nu lämnar förlegade organisationsformer bakom oss (s.k.Napoleonorganisationer) och istället rör oss mot ​VOKA-organisationer​, så kommer transparensen bli helt avgörande och det kan bli ganska utmanande. Många av oss är ju uppvuxna i organisationer där man kände sig tvungen att hålla det mesta hemligt för medarbetarna.

Varför “tillit” är avgörande i framtidens organisationer

Nyheter   •   Okt 10, 2018 07:30 CEST

Jag tror att framtidens VOKA-organisationer kommer att ha “tillit” som sin viktigaste grundsten. Det är när vi ger och får tillit som vi människor fungerar som bäst, så varför skulle det inte vara så även på våra arbetsplatser? I de traditionella organisationerna förutsatte man A) att medarbetarna inte kan och B) att de inte vill. I framtidens organisationer måste vi göra precis tvärtom.

Tre viktigaste frågorna för att skapa engagerade medarbetare

Nyheter   •   Okt 09, 2018 07:30 CEST

​Just nu pågår en förflyttning i hur vi organiserar oss. En sak som förändras är hur vi driver prestation och engagemang. I Napoleon-organisationer hade vi ett komplext system av “performance management” som bygger på årliga utvecklingssamtal, utvärderingar, check-ups etc. Detta överges nu i VOKA-organisationerna och kan ersättas av en enkel aktivitet: gör en regelbunden “check-in”.

Så vet du att du jobbar i en Napoleon-organisation

Nyheter   •   Okt 03, 2018 09:51 CEST

​Sätten vi organiserar oss på kommer att förändra sig mer under de närmsta fem åren än vad de har gjort under de senaste femtio. Vi lämnar de gamla organisationsstrukturerna bakom oss i allt snabbare takt: organisationer som bygger på hierarkier. Låt oss kalla dem Napoleon-organisationer. Istället är vi på väg in i VOKA-värld.

Jonathan Passmore på STORA COACHDAGEN

Nyheter   •   Sep 12, 2018 07:00 CEST

Stora Coachdagen gästas bland andra av Jonathan Passmore, internationellt erkänd coach och psykolog flitigt anlitad som talare men också aktiv forskare och författare. med utgångspunkt i den europeiska studien State of Play in coaching ger Passmore en överblick över coachbranschen och reflekterar kring hur AI kan komma att påverka den.

Tobias Degsell på STORA COACHDAGEN

Nyheter   •   Sep 11, 2018 07:00 CEST

​Stora Coachdagen gästas bland andra av Tobias Degsell som föreläst över hela världen, och flera gånger blivit utsedd till bästa talare på stora konferenser. Degsell är kreativitetsexpert och kommer utmana från ord till handling i en allt mer digital värld.

ICF Sveriges redaktionsråd förbereder byte av digital plattform!

Nyheter   •   Sep 04, 2018 12:48 CEST

Snart byter ICF Sverige digital plattform för sina nyheter! ICF Sveriges redaktionsråd finns till för ICFs medlemmar och för de som vill lära sig mer om coachning. Vi gör intervjuer, skriver artiklar och är även länken till medlemmar som vill dela med sig och publicera tankar och erfarenheter inom coachning. Under hösten byter vi publiceringsplattform. läs mer om var du hittar oss sedan.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Ordförande ICF Sverige
  • inlxfoui@ibgcffbsvpnergrigzbe.mfseqj
  • +46 702 80 80 00
Ordförande i ICF Sverige, branschförbundet för professionella coacher. www.icfsverige.se

Om ICF International Coach Federation

Ställ krav på Din coach - det gör vi!

ICF är en global branschorganisation för professionella coacher med ICF Sverige som en del.
Inom ICF arbetar vi för kvalitetssäkrad coachning med god etik, hög standard och oberoende certifiering.

ICF Sveriges styrelse består av förtroendevalda coacher som arbetar ideellt med styrelsearbetet. Styrelsen ansvarar för verksamhetens strategiska frågor och verkar för samordning mellan de olika lokala grupperna.