Media no image

Branschförbundssamverkan

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 15:03 CET

Företagarna går in i 2018 med ett fristående samarbetsavtal med privattandläkarna. "Det ser vi som mycket positivt och jag ser fram emot att utöka vårt nätverk som branschförbund." säger Lena Gustafsson ordförande i Företagarnas branschförbundssamverkan samt ICF Sverige.

ICF är en global branschorganisation för professionella coacher med ICF Sverige som en del.
Inom ICF arbetar vi för kvalitetssäkrad coachning med god etik, hög standard och oberoende certifiering.

ICF Sveriges styrelse består av förtroendevalda coacher som arbetar ideellt med styrelsearbetet. Styrelsen ansvarar för verksamhetens strategiska frågor och verkar för samordning mellan de olika lokala grupperna.  

Företagarna går in i 2018 med ett fristående samarbetsavtal med privattandläkarna. "Det ser vi som mycket positivt och jag ser fram emot att utöka vårt nätverk som branschförbund." säger Lena Gustafsson ordförande i Företagarnas branschförbundssamverkan samt ICF Sverige.

Läs vidare »
Esfam4iw3dwy9i4ghal2

Förnyat förtroende för Lena Gustafsson som ordförande för branschförbunden inom Företagarna

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 22:14 CET

Företagarna, Sveriges största organisation för småföretagare, har förutom direktanslutna företagsmedlemmar drygt 20 anslutna branschförbund. Vid dagens årsmöte gav representantskapet för dessa förnyat förtroende för Lena Gustafsson som ordförande. Lena representerar ICF Sverige, svenska coachers branschförbund, och har sedan 2016 varit ordförande för branschförbunden inom Företagarna.

Xl8gatea7twtw0d9wsmc
Otapa5cwnni7hgmgwskk

Nu presenterar vi ICF Sveriges styrelse del 3 av 8 - Lena Gustavsson

Nyheter   •   Feb 13, 2018 15:33 CET

I en artikelserie i åtta delar presenterar vi branschorganisationen ICF Sveriges styrelse för att klargöra vem som gör vad, vilka människorna är bakom sina roller samt varför de fastnat för just professionell coaching. Lena Gustafsson från Åseda är ordförande i ICF Sverige. Hennes väg till coaching kan i ett utifrån-perspektiv te sig krokig.

Zx3bxg4rxmnbvqzrf3ly
Akmajfnb6sdhpcilwgtz

Ledare eller chef

Nyheter   •   Feb 11, 2018 19:15 CET

Den här artikeln handlar om erfarenheter, föreställningar och forskning kring chefskapet och hur det går att förhålla sig till detta. Artikeln bygger till stor del på två bifogade länkar, vilka rekommenderas. Det händer mycket inom ledarskap och i linje med artikelns budskap är en viktig fråga: Hur tänker du kring ledare och chef - vad är chefskap för dig?

Mkun0bz400ahfvqm4ylh
Otapa5cwnni7hgmgwskk

Nu presenterar vi ICF Sveriges styrelse del 2 av 8 -Johan Hederstedt

Nyheter   •   Feb 08, 2018 18:33 CET

I en artikelserie i åtta delar presenterar vi branschorganisationen ICF Sveriges styrelse för att klargöra vem som gör vad, vilka människorna är bakom sina roller samt varför de fastnat för just professionell coaching. Johan Hederstedt från Stockholm jobbar för styrelsen kort och gott med etik och forskning.

Vp1lkpucqaxh9sddghdm
Otapa5cwnni7hgmgwskk

Nu presenterar vi ICF Sveriges styrelse del 1 av 8 - Astrid Gauffin

Nyheter   •   Jan 25, 2018 19:29 CET

I en artikelserie i åtta delar presenterar vi branschorganisationen ICF Sveriges styrelse för att klargöra vem som gör vad, vilka människorna är bakom sina roller samt varför de fastnat för just professionell coaching. Astrid Gauffin från Stockholm ansvarar för medlemsskap, kompetensutveckling och sociala medier. Hon valdes in i styrelsen 2017.

Wrqoc97lsntsaj5ydthy

ICF Sverige startar upp ett forskningsforum

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:45 CET

ICF Sverige anser att forskning kopplat till coachning är betydelsefull och även kan stärka vår professionalitet som coacher. Styrelsen har beslutat att inrätta ett forskningsforum med syfte att med hjälp av forskningsresultat kunna förmedla tankar, ideér, innovationer och resultat till organisationer, chefer, beslutsfattare samt ICF coacher. Forumet blir en länk mellan forskning och praktik.

Yhsgcctvxh4gzbcx4un9

Nya ledamöter i ICF Sveriges etiska råd

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 06:30 CET

ICF Sverige har ett etiskt råd som bistår såväl våra medlemscoacher som kunderna med råd och stöd i etiska frågor. Alla våra medlemmar förbinder sig att följa ICFs etiska riktlinjer och etiska rådet utbildar i och följer upp dessa. Rådet har i höst utökats De två nya är Cecilia Gromark och Annika Lögdlund, båda erfarna coacher med stort intresse för etiska frågor.

Jguo7ygskscpzom7e5gj
P0ekms0ahfnhwcb2ifa8

Coach är ett yrke-Vad söker du, egentligen? (Del 4 av 4)

Nyheter   •   Nov 16, 2017 07:00 CET

Coach är ett yrke, en artikelserie i fyra delar skriven av Anna Eriksson medlem och ICF Master Certified Coach (MCC). Vi får ta del av historia, forskning, definition och värdet av coachning. Vi får svar på vad Branschförbund har med kvalitetssäkring att göra och hur du kan tänka när du väljer en coach och hur du ska veta om det verkligen är en coach du behöver.

Fnx9phzqvvhpyzemkki5
P0ekms0ahfnhwcb2ifa8

Coach är ett yrke - Upphandling / Värdet (del 3 av 4)

Nyheter   •   Nov 15, 2017 07:00 CET

Coach är ett yrke, en artikelserie i fyra delar skriven av Anna Eriksson medlem och ICF Master Certified Coach (MCC). Vi får ta del av historia, forskning, definition och värdet av coachning. Vi får svar på vad Branschförbund har med kvalitetssäkring att göra och hur du kan tänka när du väljer en coach och hur du ska veta om det verkligen är en coach du behöver.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • ordförande ICF Sverige
  • info@icfsverige.se
  • 0708-77 61 86
Ordförande i ICF Sverige, branschförbundet för professionella coacher. www.icfsverige.se

Om ICF International Coach Federation

Ställ krav på Din coach - det gör vi!

ICF är världens största branschorganisation för professionella coacher. Idag har föreningen fler än 24.000 medlemmar i 134 olika länder.
Sverige är ett förebildsland för professionella coacher, vi har 470 certifierade coacher vilket gör oss till Europas femte största land.
Branschorganisationen grundades i USA 1995 och etablerades som ICF Nordic 1999 för de fem nordiska länderna. 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten och dess ca 240 medlemmar.

ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.

Vår mission är att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

ICF Sverige drivs som en ideell förening och arbetar med två syften:

Etablera coaching som en erkänd profession
Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar
ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige.