Wrqoc97lsntsaj5ydthy

ICF Sverige startar upp ett forskningsforum

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:45 CET

ICF Sverige anser att forskning kopplat till coachning är betydelsefull och även kan stärka vår professionalitet som coacher. Styrelsen har beslutat att inrätta ett forskningsforum med syfte att med hjälp av forskningsresultat kunna förmedla tankar, ideér, innovationer och resultat till organisationer, chefer, beslutsfattare samt ICF coacher. Forumet blir en länk mellan forskning och praktik.

Yhsgcctvxh4gzbcx4un9

Nya ledamöter i ICF Sveriges etiska råd

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 06:30 CET

ICF Sverige har ett etiskt råd som bistår såväl våra medlemscoacher som kunderna med råd och stöd i etiska frågor. Alla våra medlemmar förbinder sig att följa ICFs etiska riktlinjer och etiska rådet utbildar i och följer upp dessa. Rådet har i höst utökats De två nya är Cecilia Gromark och Annika Lögdlund, båda erfarna coacher med stort intresse för etiska frågor.

Jguo7ygskscpzom7e5gj
P0ekms0ahfnhwcb2ifa8

Coach är ett yrke-Vad söker du, egentligen? (Del 4 av 4)

Nyheter   •   Nov 16, 2017 07:00 CET

Coach är ett yrke, en artikelserie i fyra delar skriven av Anna Eriksson medlem och ICF Master Certified Coach (MCC). Vi får ta del av historia, forskning, definition och värdet av coachning. Vi får svar på vad Branschförbund har med kvalitetssäkring att göra och hur du kan tänka när du väljer en coach och hur du ska veta om det verkligen är en coach du behöver.

Fnx9phzqvvhpyzemkki5
P0ekms0ahfnhwcb2ifa8

Coach är ett yrke - Upphandling / Värdet (del 3 av 4)

Nyheter   •   Nov 15, 2017 07:00 CET

Coach är ett yrke, en artikelserie i fyra delar skriven av Anna Eriksson medlem och ICF Master Certified Coach (MCC). Vi får ta del av historia, forskning, definition och värdet av coachning. Vi får svar på vad Branschförbund har med kvalitetssäkring att göra och hur du kan tänka när du väljer en coach och hur du ska veta om det verkligen är en coach du behöver.

Pceonn3u8tsbqusevyzm
P0ekms0ahfnhwcb2ifa8

Coach är ett yrke - Utveckling / Kvalitet (Del 2 av 4)

Nyheter   •   Nov 14, 2017 07:00 CET

Coach är ett yrke, en artikelserie i fyra delar skriven av Anna Eriksson medlem och ICF Master Certified Coach (MCC). Vi får ta del av historia, forskning, definition och värdet av coachning. Vi får svar på vad Branschförbund har med kvalitetssäkring att göra och hur du kan tänka när du väljer en coach och vi får tips på hur du ska veta om det verkligen är en coach du behöver.

Qtmomdpjfyroke46wmvp
P0ekms0ahfnhwcb2ifa8

Coach är ett yrke - Branschförbund (Del 1 av 4)

Nyheter   •   Nov 13, 2017 07:00 CET

Coach är ett yrke, en artikelserie i fyra delar skriven av Anna Eriksson medlem och ICF Master Certified Coach (MCC). Vi får ta del av historia, forskning, definition och värdet av coachning. Vi får svar på vad Branschförbund har med kvalitetssäkring att göra och hur du kan tänka när du väljer en coach och hur du ska veta om det verkligen är en coach du behöver.

Dyuyfhq237dcyxabka1y
Un2t7eeq4ufxz4vccfm9

Vad har de skickligaste psykoterapeuterna gemensamt med ICF certifierade coacher?

Nyheter   •   Okt 23, 2017 07:00 CEST

Bruce Wamphold, nestor inom psykoterapin, menar i en intervju för Vetenskapsradion att vad som skiljer så kallade superterapeuter från vanliga terapeuter är att de utvecklat en avancerad empatisk förmåga, det vill säga förmågan att etablera en djup tillit i relationen till sin patient. En förmåga att leva sig in i sin patients livssituation och...

Caro9wizmxmctpw5vzwy
P0ekms0ahfnhwcb2ifa8

Vi har tagit tempen på professionell coaching

Nyheter   •   Okt 13, 2017 11:59 CEST

Tk0olxhhneibdcf6h9ql

ICF Converge samlade coacher från hela världen i Washington

Nyheter   •   Sep 01, 2017 08:37 CEST

​Internationella Coach Förbundet (ICF) har drygt 26 000 medlemmar i 134 länder. I slutet av augusti samlades 1 600 av dem på en global konferens i Washington. Aktuell forskning, metoder och erfarenheter presenterades under 3 dagars arrangemang. Konferensen rörde sig kring metoder, affärsutveckling, forskning och framtid. Under konferensen gick också det officiella startskottet för ICF Ignite

Grtzbtga5pcaternrq40
P0ekms0ahfnhwcb2ifa8

Coachande ledarskap - Det nya ledarskapet

Nyheter   •   Aug 14, 2017 17:21 CEST

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • ordförande ICF Sverige
  • info@icfsverige.se
  • 0708-77 61 86
Ordförande i ICF Sverige, branschförbundet för professionella coacher. www.icfsverige.se

Om ICF International Coach Federation

Ställ krav på Din coach - det gör vi!

ICF är världens största branschorganisation för professionella coacher. Idag har föreningen fler än 24.000 medlemmar i 134 olika länder.
Sverige är ett förebildsland för professionella coacher, vi har 470 certifierade coacher vilket gör oss till Europas femte största land.
Branschorganisationen grundades i USA 1995 och etablerades som ICF Nordic 1999 för de fem nordiska länderna. 2009 övertog ICF Sverige ansvaret för den svenska verksamheten och dess ca 240 medlemmar.

ICF arbetar med att sätta en hög etisk standard inom professionen, erbjuda oberoende certifiering samt bygga ett världsomspännande nätverk av professionella coacher.

Vår mission är att göra professionell coaching etablerat samt sprida kunskap om de positiva effekterna coaching har på individ, organisation och samhälle.

ICF Sverige drivs som en ideell förening och arbetar med två syften:

Etablera coaching som en erkänd profession
Kvalitetssäkra coacher och coachutbildningar
ICF är den självklara branschorganisationen för professionella coacher i Sverige.