Skip to main content

Nu presenterar vi ICF Sveriges styrelse del 2 av 8 -Johan Hederstedt

Nyhet   •   Feb 08, 2018 18:33 CET

Styrelseledarmot Johan Hederstedt

I en artikelserie i åtta delar presenterar vi branschorganisationen ICF Sveriges styrelse.

Som en service till våra medlemmar, våra framtida medlemmar, alla kunder och allmänt intresserade har redaktionsrådet pratat med var och en i styrelsen för att klargöra vem som gör vad, vilka människorna är bakom sina roller samt varför de fastnat för just professionell coaching.

Johan Hederstedt från Stockholm jobbar för styrelsen kort och gott med etik och forskning. Då coaching är ett ungt yrke har den forskning som tidigare funnits varit begränsad i sin omfattning, men det senaste decenniet har den ökat i omfattning både nationellt men framför allt internationellt.

Precis som ICF Sverige för några år sedan tillsatte ett etiskt råd för att säkerställa professionaliteten bland landets coacher är forskningen inom coaching ett naturligt steg för att synliggöra hur coachingen fungerar.

– Jag har jobbat länge som ledarskapskonsult, både inom näringslivet och staten, kommuner och andra myndigheter. Jag har flera utbildningar inom området, och har funnit att coaching är en effektiv metod när det handlar om att utveckla människor och som i sin tur utvecklar organisationer. Coaching skapar resultat och värde, säger han.

– Jag tycker de vetenskapliga aspekterna är viktigt. Styrelsen har upprätta ett forskningsforum med syftet att vara en länk mellan forskning och praktik. Vad som intresserar mig väldigt mycket är vad som händer i hjärnan när du blir coachad? Vi ser att det finns positiva resultat och att coaching ger ett större värde för organisationer och enskilda individer.

Professionellt coachingen är ett yrke där kontinuerlig utveckling och certifiering är en kvalitetssäkring.

Vid sidan av att sammanställa forskning och vara styrelsens huvudman vid kontakter med etiska rådet är Johan Hederstedt också vice ordförande i styrelsen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy