Skip to main content

"Affärsplan för Sverige med en punkt för lite"

Nyhet   •   Sep 26, 2012 13:44 CEST

Från Ideonbloggen, 26 september 2012:

I måndags lanserade Stefan Löfven socialdemokraternas fem viktiga initiativ för att Sverige skulle kunna vända utvecklingen och gå mot en bättre framtid. Det är väl bra att oppositionen nu börjar lansera konkreta förslag på åtgärder som de tycker är väsentliga att genomföra. Men hur lanserade man sina fem idéer? Jo, med rubriken ”Affärsplan för Sverige”.

Hur tänkte man där? Hela budskapet försvann i raljerande artiklar från både höger och vänster som inte berörde innehållet i programmet överhuvudtaget.

Jag själv gillar tanken på ett så kallat innovationsråd som leds av statsministern. Detta bloggade jag själv och många andra om redan för fem år sedan. Det är en modell som har hjälpt Finland att bygga ett mycket starkt innovationssystem som fungerar väl.

MEN jag saknar en viktig punkt som verkligen borde varit med i ”affärsplanen”. Och det är en punkt som handlar om att en gång för alla radera ut spåren av en företagarfientlig partipolitik (läs Jantelagen), nämligen de s k 3:12 reglerna. En tydlig uppmaning till Stefan Löfven, och för övrigt också Anders Borg, är att läsa en utmärkt artikel i Dagens Nyheter (”Hög ägarskatt stoppar potentiella entreprenörer”), där modern forskning tydligt visar att den beskattningen är det största hindret i vårt land för att få fram fler framgångsrika och snabbväxande start-ups.

”Människor som startar snabbväxande företag tenderar att vara ovanligt kvalificerade. Typiska egenskaper är lång utbildning, kreativitet, hög risktolerans, förmåga att leda andra och industriell erfarenhet. Potentiellt framgångsrika entreprenörer är därför få och tenderar att redan ha välbetalda, trygga karriärer. För att överge en attraktiv anställning och utsätta sig för risken att misslyckas (som alltid är stor) krävs att belöningen är tillräcklig för de få som lyckas.”

Den belöningen för ett framgångsrikt företagsbyggande beskattas oerhört hårt idag, vilket gör att vi har för få entreprenörer.

Dessutom finns det en annan del i 3:12 som i princip omöjliggör att ett nystartat företag kan sätta upp effektiva optionsprogram för att kunna locka talanger till företagen, fast man inte har ekonomi att anställa. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i Silicon Valley är just optionsprogram värda namnet.

De har med andra ord en ”ojust konkurrensfördel” visavi Sverige, som vår bredbands-Jesus, Jonas Birgersson hade uttryckt det.

Hans Möller, vd Ideon AB