Skip to main content

If Skadeförsäkring: Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2004

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 08:55 CEST

Fortsatt positiv resultatutveckling. Koncernens rörelseresultat förbättrades till 827 MSEK (284).
Försäkringsrörelsens resultat (det tekniska resultatet) förbättrades till 644 MSEK (159) och totalkostnadsprocenten förbättrades till 100,8% (105,0%) Ett lägre skadeutfall än normalt för perioden bidrog positivt till resultatet.
Investeringsresultatet gynnades av fallande räntor och uppgången på den nordiska aktiemarknaden. Beräknat till marknadsvärde förbättrades kapitalavkastningen till 1,8% (1,0%).
Avkastningen på eget kapital var 18,6 procent (5,9).
I februari förvärvade Sampo Storebrands, Skandias och Skandia Livs aktier i If. Från och med den 6 maj uppgår Sampos ägarandel till 90% och Varmas till 10%.
Torbjörn Magnusson, Koncernchef + 46 8 788 11 07
Ricard Wennerklint, Finansdirektör +46 8 788 11 63
Caroline Rosén, Chef för Investerarrelationer + 46 8 788 38 53, +46 70 589 00 37

Ytterligare detaljer och en presentation finns publicerade på Financial Information på Ifs webbsida www.if-insurance.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy