Skip to main content

Stabilt resultat för If

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2012 09:00 CET

Resultatutvecklingen för försäkringsbolaget If är fortsatt stabil. Det tekniska resultatet för 2011 blev 4 129 MSEK jämfört med 4 284 MSEK året innan. Totalkostnadsprocenten var 92,0 procent (92,8 procent) för helåret.

– If gör ett starkt resultat trots en besvärlig utveckling i omvärlden med finansiell oro, avmattning i den reala ekonomin och rekordmånga naturskador. Att vi ändå forsätter att öka effektiviteten, sänker totalkostnadsprocenten och har en stark volymökning är ett styrkebesked, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef för If.

Resultatet före skatt var 5 572 MSEK (6 800 MSEK) för 2011.

Det tekniska resultatet för If för fjärde kvartalet 2011 blev 1 124 MSEK (995 MSEK). Totalkostnadsprocenten var 90,2 procent (92,3 procent) under perioden och resultatet före skatt 1 552 MSEK (1 745 MSEK).

Ifs svenska verksamhet

If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Det tekniska resultatet för den svenska verksamheten inom If var 1 080 MSEK (1 436 MSEK) under 2011. Totalkostnadsprocenten blev 95,6 procent (93,3 procent) under året.

För fjärde kvartalet 2011 var det tekniska resultatet för den svenska verksamheten 500 MSEK (441 MSEK). Totalkostnadsprocenten blev 86,8 procent (89,4 procent) under oktober till december 2011.

- Vår utveckling i Sverige är balanserad och påverkas av samma faktorer som de senaste åren. Vi gynnas av normaliseringen inom bilhandeln samtidigt som vi ser ett behov av premieökningar inom vissa segment på företagssidan, framför allt fastigheter och åkerier, säger Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat

If ingår i finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens vinst före skatt för oktober-december 2011 var 322 miljoner euro (361). Vinsten per aktie för fjärde kvartalet 2011 blev 0,50 euro (0,54 euro).

För ytterligare information vänligen kontakta: Caroline Uliana, Externinformationschef If Sverige. Mobil: 070-628 23 63 E-post: caroline.uliana@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2010 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 400. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera