Skip to main content

Starkt och stabilt resultat för If

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 09:00 CET

Försäkringsbolaget If lägger idag fram ett starkt resultat för 2015. Utvecklingen är särskilt god bland privatkunderna på den svenska marknaden, med en ökning av premieintäkterna på 7,5 % under fjärde kvartalet i fjol.

Mycket av den glädjande tillväxten kommer av att vi har förnyat viktiga partneravtal för i stort sett alla privatprodukter. Detta hjälper oss att säkra en fortsatt stark position på marknaden, säger Ifs koncernchef Torbjörn Magnusson.

Nordens största försäkringssällskap fick också en rekordlåg totalkostnadsprocent för 2015, med 85,4 (87,7).

- 2015 var ett besvärligt år på finansmarknaden, med liten avkastning på investeringarna. Med en så låg totalkostnadsprocent har vi därför gjort ett mycket gott försäkringsresultat, säger Magnusson.

Nyckeltal för If

Hela 2015

Det tekniska resultatet för 2015 blev 5 753 MSEK, jämfört med 5 352 MSEK för 2014.

Totalkostnadsprocenten slutade på 85,4 (87,7).

Resultatet före skatt blev 8 589 MSEK (8 474).

Fjärde kvartalet 2015

Det tekniska resultatet för fjärde kvartalet 2015 blev 1 258 MSEK, jämfört med 1 365 MSEK för fjärde kvartalet 2014.

Totalkostnadsprocenten var 87,7 för fjärde kvartalet (87,1).

Resultatet före skatt var på 1 899 MSEK (2 039).

Nyckeltal för Ifs svenska verksamhet

If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Här är nyckeltalen för den svenska marknaden.

Hela 2015

Det tekniska resultatet i Sverige för 2015 blev 1 946 MSEK, jämfört med 963 MSEK for 2014.

Totalkostnadsprocenten slutade på 86,8 (94,6).

Fjärde kvartalet 2015

Det tekniska resultatet för fjärde kvartalet 2015 blev 307 MSEK (348).

Totalkostnadsprocenten var 92,2 för fjärde kvartalet (90,8).

- Den milda vintern med få försäkringsskador gjorde också sitt till för det goda resultatet i Sverige, säger Torbjörn Magnusson.

- Utvecklingen av digitala tjänster hos If tog ytterligare fart under 2015 och vi fortsätter att investera för att ge våra kunder ännu bättre service, säger Magnusson.

Sampos resultat

If är en del av finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens resultat före skatt för 2015 var 1 888 miljoner euro (1 759). För fjärde kvartalet 2015 var resultatet 413 miljoner euro (447). Resultatet per aktie var 0,65 euro (0,70) för perioden oktober-december 2015.

För mer information om If följ oss på:

Facebook

Twitter

Instagram

Nyhetsrummet på if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2014 till drygt 42 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 700. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy