Uagwyekribyfk5qauwxo

​Skolhuvudmän går samman för att stärka den forskningsbaserade kunskapen om programmering i undervisningen

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 13:22 CET

Nyligen startade det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på programmering. FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen drivs i samarbete med fem skolhuvudmän och Stockholms universitet. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att med praktiknära forskningsinsatser och genom konkret utvecklingsarbete stärka undervisningen.

M5diukz8l27kbvrhjgq8

Utbildningsanordnare går samman för att stärka den praktiknära forskningen om sfi

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 07:00 CET

​I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på sfi-undervisning. FoU-programmet drivs i samarbete med fem utbildningsanordnare – kommunala och enskilda – och med Högskolan Dalarna. Under tre år kommer de att arbeta tillsammans för att utveckla vuxna andraspråksinlärares möjligheter att lära sig svenska.

Ndud8vmboisrrfwbkiv6

Nyhet: Ifous fokuserar på att bygga skola

Nyheter   •   Feb 14, 2018 12:03 CET

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla elevers utveckling och lärande? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Dessa frågor vill nästa rapport från analysfunktionen Ifous fokuserar på att kunna svara på.

Kfimbxvpu1qq7zptnuid

Ifous yttrande över Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan

Nyheter   •   Feb 02, 2018 14:46 CET

Den 20 april 2017 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av läroplanen för förskolan. Ifous har lämnat ett remissvar till Skolverkets förslag, baserat på de samlade kunskaper som vi fått i samband med de FoU-program som vi driver/har drivit inom förskoleområdet; Små barns lärande 2013-17, Undervisning i förskolan 2016-19 och Flerstämmig undervisning i förskolan 2018-21.

Chafqxuei4xfta3xarsc

Replik: Forskningsbrist visar att Ifous behövs som ”maktfaktor”

Nyheter   •   Jan 26, 2018 15:26 CET

Det behövs en aktör som stimulerar FoU-samverkan och praktiknära forskning. Ifous är gärna en sådan ”maktfaktor”, skriver vd:n Marie-Hélène Ahnborg, i en kommentar på Lärarnas tidnings granskning av Skolportenkoncernen.

Q0miuvdq9kgalvwo1nxo

Replik: Vi vill skapa klarhet

Nyheter   •   Jan 17, 2018 15:41 CET

I sin replik till Lena Adamson, avgående chef för Skolforskningsinstitutet, menar Ifous vd Marie-Hélène Ahnborg att det viktigaste är att fokusera på verksamheten. ”Med respekt för våra olika uppdrag och i samverkan med varandra är jag övertygad om att vi kan bidra till en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” skriver Marie-Hélène Ahnborg i repliken på Altinget.se.

M7icswoyoy3aw6yvnbdb

Forskarintervju: Inkluderande undervisning kräver tydliga strategier

Nyheter   •   Jan 17, 2018 15:36 CET

Elaine Kotte disputerade 8 december vid Malmö universitet med avhandlingen "Inkluderande undervisning: lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv". Nu intervjuas hon om sitt arbete.

M5diukz8l27kbvrhjgq8

Ifous synpunkter på slutbetänkande om fjärrundervisning

Nyheter   •   Okt 04, 2017 10:10 CEST

​Ifous har i dag lämnat in ett yttrande om slutbetänkandet "Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning" som är ute på remiss sedan den 30 maj. Vi gör det med utgångspunkt i våra erfarenheter av det pågående projektet "Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever".

M5diukz8l27kbvrhjgq8

Frukostseminarium: Fjärrundervisningens villkor och möjligheter

Nyheter   •   Jan 17, 2018 15:49 CET

1 februari arrangerar Ifous och SKL ett frukostseminarium där resultatet från FoU-projektet "Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever" presenteras. Inom ramen för projektet har lärare, skolledare och forskare tillsammans studerat hur innovativa digitala arbetssätt kan ge fler elever möjligheter till god undervisning.

Mv3uh7gfzowhc5pawpt0

Programmering i ämnesundervisningen – vad vet vi om det? I dag startar Ifous nya FoU-program!

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 07:00 CEST

Vad lär man sig när man lär sig att programmera i skolan? Kan programmering stödja elevers lärande i matematik? I andra ämnen? Dessa och andra frågor om hur programmering kan integreras i ämnesundervisningen kommer att behandlas i Ifous treåriga forsknings- och utvecklingsprogram som sparkas igång i dag, 17 oktober.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Medlemsansvarig
  • Kommunikation, medlemsfrågor
  • emjkyzqematefzxfewpz.kreu@ifous.se
  • 073-5130736

Om Ifous AB

Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola

Ifous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola. Vi gör det genom att ge stöd till praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet.