Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Skolnärvaro – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Skolnärvaro – en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2019 06:30 CEST

Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Långvarig skolfrånvaro kan vara ett tecken på psykisk ohälsa. Dessa frågor behandlas i en forskningsöversikt som Ifous tagit fram tillsammans med Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län som är en gemensam satsning mellan Region Stockholm och kommunerna i länet. Satsningen genomförs som en del av regeringens strategi inom området psykisk hälsa.

Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 12:08 CEST

Frågan om ​den bristande tillgången på skollokaler är en av skolans stora utmaningar. Under de närmaste åren kommer många nya skolor behöva byggas eller renoveras. Vad bör man som skolhuvudman tänka på vid planering av nybyggnation och renovering? Ifous släpper i dag rapporten "Ifous fokuserar skolmiljöer – Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö" som fördjupar sig i frågan.

Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot - elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot - elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 07:00 CET

Tillsammans med fem av sina partner har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever visat sig ha relativt svårt för efter att de lämnat grundskolan bakom sig och står på tröskeln till gymnasiet. Syftet är att bidra till didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete. Analysen presenteras 7 februari.

Nyheter 3 träffar

Nyhet: Ifous fokuserar på att bygga skola

Nyhet: Ifous fokuserar på att bygga skola

Nyheter   •   Feb 14, 2018 12:03 CET

Hur bygger man utifrån lokala förutsättningar en skola som på bästa sätt främjar och bidrar till alla elevers utveckling och lärande? Vilka forskningsresultat finns inom t.ex. arkitektur, didaktik och pedagogik kring skolbyggnaden och lärmiljöns betydelse för lärandet? Dessa frågor vill nästa rapport från analysfunktionen Ifous fokuserar på att kunna svara på.

Seminarium: Ifous fokuserar på matematik

Seminarium: Ifous fokuserar på matematik

Nyheter   •   Jan 17, 2017 14:56 CET

Tillsammans med sina fem partner har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av elevers kunskaper vid gymnasiestart. Syftet är att stimulera till fortsatta diskussioner mellan lärare och att bidra med underlag för rektorers och skolchefers beslut när det gäller utvecklingsarbete, samverkan mellan skolformer och lärares kompetensutveckling. Rapporten presenteras i Stockholm den 7 februari.

Ifous fokuserar: Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig

Ifous fokuserar: Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig

Nyheter   •   Dec 06, 2016 10:00 CET

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan genomför Ifous nu en matematikdidaktisk analys.