Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

Att bygga skola på vetenskaplig grund – hur gör man det?

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 12:08 CEST

Frågan om ​den bristande tillgången på skollokaler är en av skolans stora utmaningar. Under de närmaste åren kommer många nya skolor behöva byggas eller renoveras. Vad bör man som skolhuvudman tänka på vid planering av nybyggnation och renovering? Ifous släpper i dag rapporten "Ifous fokuserar skolmiljöer – Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö" som fördjupar sig i frågan.

Påminnelse: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 06:30 CEST

Välkommen till dagens seminarium i Visby där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer också att ges några praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.

Ifous i Almedalen: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Ifous i Almedalen: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 07:00 CEST

Ifous med partners bjuder in till seminariet "Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" under politikerveckan i Almedalen. Fokus ligger på hur förutsättningar för professionsutveckling och kapacitetsbyggande skapas och hur skolans aktörer kan samverka för att bidra till utvecklingen.

Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot - elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

Ifous fokuserar: Lämna över och ta emot - elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 07:00 CET

Tillsammans med fem av sina partner har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av uppgifter som elever visat sig ha relativt svårt för efter att de lämnat grundskolan bakom sig och står på tröskeln till gymnasiet. Syftet är att bidra till didaktiska diskussioner lärare emellan, men också som underlag för skolledare när det gäller framtida utvecklingsarbete. Analysen presenteras 7 februari.

Nyheter Visa alla 6 träffar

Almedalseminarium: Kapacitetsbyggande för en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Nyheter   •   Jun 08, 2017 14:29 CEST

Under Almedalsveckan arrangerar Ifous ett seminarium där några av skolväsendets nyckelaktörer ger sin syn på vilka förutsättningar som behövs för att den praktiknära forskningen ska bidra till skolutveckling och professionalisering av både lärar- och skolledaryrket. Det kommer även att ges praktiska exempel på hur forsknings- och utvecklingsarbete kan bedrivas systematiskt i skolverksamheten.

CurioCity: En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!

CurioCity: En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!

Nyheter   •   Jun 01, 2017 13:52 CEST

Under konferensen CurioCity i Helsingborg 1-2 juni deltar Ifous med partner i seminariet ”En skola på vetenskaplig grund – tillsammans kan vi nå dit!”.

Seminarium: Ifous fokuserar på matematik

Seminarium: Ifous fokuserar på matematik

Nyheter   •   Jan 17, 2017 14:56 CET

Tillsammans med sina fem partner har Ifous genomfört en matematikdidaktisk analys av elevers kunskaper vid gymnasiestart. Syftet är att stimulera till fortsatta diskussioner mellan lärare och att bidra med underlag för rektorers och skolchefers beslut när det gäller utvecklingsarbete, samverkan mellan skolformer och lärares kompetensutveckling. Rapporten presenteras i Stockholm den 7 februari.

Ifous fokuserar: Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig

Ifous fokuserar: Fortsatt utveckling av matematikundervisningen nödvändig

Nyheter   •   Dec 06, 2016 10:00 CET

Kunskapsmätningarna TIMSS och PISA visar att den nedåtgående trenden är bruten när det gäller elevers kunskapsresultat i matematik. Samtidigt är det viktigt att fortsätta och fördjupa utvecklingen av undervisningens kvalitet. Tillsammans med sina partner Stockholms stad, AcadeMedia, Nacka kommun, Helsingborgs stad och Kunskapsskolan genomför Ifous nu en matematikdidaktisk analys.

Bilder 1 träff

IMG_0131

IMG_0131

Panelen under Ifous seminarium "Skolutveckling på vetenskaplig grund - hur når vi dit?" som ägde rum under Almedalsveckan 2016.

Licens All rights reserved
Fotograf/Källa Katarina Arkehag
Storlek

117 KB • 640 x 480 px