Skip to main content

IKEA Gruppens medarbetare får nytt lojalitetsprogram

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 08:00 CET

Medarbetarna är IKEA Gruppens viktigaste tillgång och företaget strävar efter långsiktiga relationer med alla medarbetare som är så viktiga för dess framgång. Med lanseringen av Tack! - The IKEA Group Loyalty Programme, kommer medarbetare, efter en kvalificeringsperiod om fem på varandra följande verksamhetsår, få ett bidrag till sin pension. Grundprincipen är att utbetalningen sker när medarbetaren går i pension.

Tack! är vårt sätt att visa uppskattning för alla medarbetares lojalitet och tacka för deras bidrag till IKEAs framgång. Programmet har inspirerats av Ingvar Kamprads önskan att dela framgången med medarbetarna. Alla medarbetare, oavsett position, bidrar till och är viktiga för vår fortsatta tillväxt”, säger Peter Agnefjäll, koncernchef och VD för IKEA Gruppen.

Principerna är rättvisa och enkla. Medarbetare som arbetar heltid i ett visst land får samma summa oavsett enhet, position och lönenivå. Medarbetare som arbetar deltid får en proportionerlig summa i förhållande till arbetad tid.

Tack! - The IKEA Group Loyalty Programme lanseras endast ett par månader efter One IKEA Bonus-programmet, ett prestationsbaserat bonussystem som är kopplat till lönenivån och betalas årligen om fastställda mål uppnås.

”Vi tror att dessa två program kommer att stärka IKEA Gruppen som en fantastisk plats att arbeta på, idag och i framtiden”, säger Peter Agnefjäll.

Som en grundplåt till Tack! har en första inbetalning på 100 miljoner euro gjorts. Varje år fastställs den summa som ska sättas av till Tack! Ett krav för att avsättningen till programmet ska ske är att resultatmålet för IKEA Gruppen har nåtts. Tack! kommer nu att implementeras i IKEA Gruppen i enlighet med de lagar och regler som gäller i respektive land.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Paulsson, pressansvarig IKEA Sverige, 0733-53 12 97, sara.paulsson@ikea.com

OM IKEA SVERIGE
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA Gruppen erbjuder väldesignad, funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma. Vi integrerar hållbarhet i allt som görs och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har idag 18 varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen har årligen har 34 miljoner besökare. IKEA Gruppen har 303 varuhus i 26 länder som årligen har 690 miljoner besökare och hemsidan har en miljard besökare varje år. IKEA katalogen trycks i 211 miljoner exemplar på 29 språk. www.IKEA.se