Skip to main content

UNICEF och Rädda Barnen besöker IKEA för att samla in 110 miljoner till barn i världen

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 12:19 CET

– Vi är oerhört stolta över att Rädda Barnen och UNICEF finns hos oss för att berätta mer för våra kunder om utbildningsprojekten som pågår världen över. Att träffa Rädda Barnen och UNICEF ger en tydlig bild av hur mjukdjurskampanjen bidrar till att förbättra barns skolgång, säger Anders Gyhlenius varuhuschef IKEA på Kungens Kurva.

För varje mjukdjur som säljs fram till 23 december skänker IKEA 10 kronor. Pengarna går till öronmärkta utbildningsprojekt i UNICEF:s och Rädda Barnens verksamhet runt om i världen. Sedan den första mjukdjurskampanjen 2003 har IKEA Foundation stöttat 95 projekt i 45 länder, främst i Öst- och Centraleuropa, Afrika och Asien. Det har hittills gett åtta miljoner barn möjlighet till en bättre utbildning.

Målet i år är att IKEA tillsammans med övriga varuhus i världen ska samla in 110 miljoner kronor för att hjälpa barn till bättre utbildning. Förra året lyckades IKEA Sverige samla in drygt 4 miljoner kronor. Sedan 2003 har IKEA skänkt 317 miljoner kronor.

– Samarbete är en förutsättning för att skapa omfattande och hållbar förändring. Rädda Barnen och IKEA Foundation har samarbetat i över tio år och det är ett samarbete vi är mycket stolta över. Tillsammans kämpar vi för barns rätt till en hälsosam och säker barndom med god utbildning för alla, säger Elisabeth Dahlin, Ordförande i IKEA Foundation Collaboration Steering Committee och Generalsekreterare för Rädda Barnen, Sverige.

– Tack vare IKEA:s stöd kan UNICEF se till att hundratusentals barn får sina rättigheter tillgodosedda gällande utbildning, skydd och hälsa. Vi är mycket glada över det omfattande och långsiktiga samarbetet med IKEA Foundation som verkligen gör skillnad för många utsatta barn, säger UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad. 

”Ge dubbelt” till barn i Sverige

Ge dubbelt aktiviteten syftar i år till att samla in mjukdjur till lokala organisationer och andra som arbetar för barn. Den som inte själv har någon att ge ett mjukdjur till kan skänka mjukdjur i en uppsamlingslåda utanför kassan. På så sätt hjälper man två gånger och insatsen blir dubbelt välgörande. Förra året samlades 4000 mjukdjur in som skänktes till svenska barn.

IKEA Foundation arbetar för att förbättra barns och ungas möjligheter genom att stödja långsiktiga program med helhetssyn för att skapa avgörande och bestående förändringar som gör det möjligt för barnen att själva styra över sin framtid. Vi arbetar med starka, strategiska samarbetspartners som är innovativa och har möjlighet att åstadkomma betydande resultat för barns liv. De program som stöds når nu uppskattningsvis 100 miljoner barn. Läs mer på www.ikeafoundation.org

 

IKEA grundades 1943 och har 17 varuhus i Sverige, som årligen besöks av 33 miljoner människor. Distanshandeln bedrivs genom IKEA Handla Hemma. IKEA koncernen har 280 varuhus i 25 länder, som årligen besöks av 626 miljoner människor. IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar på 28 språk. www.ikea.se

 

UNICEF, FN:s barnfond, kämpar över hela jorden för barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. UNICEF bildar opinion, påverkar politiker och samlar in pengar för att kunna förändra barns liv – både på lång sikt och i katastrofsituationer. Allt UNICEF gör utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. UNICEF hjälper alla barn – oavsett nationalitet, hudfärg, religion eller ett lands politiska ledning. Hjälpen går först till de barn som är mest utsatta. UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag.

För mer information se www.unicef.se

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Rädda Barnen är en del av the International Save the Children Alliance – en paraplyorganisation för 28 organisationer som arbetar för barns rättigheter i över 125 länder. Tillsammans med de andra organisationerna i Alliansen lyfter vi fram barns rättigheter i allt biståndsarbete, både vid katastrofsituationer och mer långsiktiga insatser. Läs mer på www.raddabarnen.se