Skip to main content

Taggar

IKEM:s remissvar på Finansdepartementets förslag om en skatt på plastbärkassar och tunna frukt- och gröntpåsar

IKEM har tagit del av promemorian skatt på plastbärkassar och lämnar här våra synpunkter

IKEM:s konjunkturbrev september 2019 - Konjunkturen växlar ner – svag kronkurs ingen hjälp för kemiindustrin

IKEM-branscherna, petroleum-, kemi-, läkemedel- samt plast- och gummiindustrin, känner nu av en allt svagare internationell marknad. Till detta kommer oönskade effekter av en svag SEK som driver upp inköpspriser och ökar osäkerheten kring företagens affärer.

Punktskatt på plastkassar motarbetar miljömålen och missgynnar svensk industri  - SvD Brännpunkt 20 juni 2019

Debattartikel SvD Brännpunkt om skatt på plastbärkassar.

Plastsprånget 2025

Plastsprånget 2025

Dokument   •   2019-05-28 12:02 CEST

Plastförpackningar kan tack vare sina egenskaper användas i många produkter och tillämpningar. Plastförpackningen gör vårt dagliga liv enklare, är resurseffektivt och minskar matsvinnet. En förutsättning för att vi ska kunna använda plastförpackningar i framtiden är dock en ansvarsfull och effektiv insamling och återvinning

Svensk Plaståtervinnings pressmeddelande

Svensk Plaståtervinnings pressmeddelande

Dokument   •   2019-05-28 12:02 CEST

Nu står den klar, Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar.

Vad står på spel? Sveriges ekonomiska utmaningar inför avtalsrörelsen 2020

Hur påverkas Sverige när ekonomin bromsar in efter flera år av högkonjunktur? Vad betyder det för Sverige som industriland? Välkommen till ett lunchseminarium om industrins ekonomiska förutsättningar!

Vad står på spel? Sveriges ekonomiska utmaningar inför avtalsrörelsen 2020

Hur påverkas Sverige när ekonomin bromsar in efter flera år av högkonjunktur? Vad betyder det för Sverige som industriland? Välkommen till ett lunchseminarium den 13 maj om industrins ekonomiska förutsättningar!

Exporttunga IKEM-företag rustar för Brexit

Fjolårets avslutande kvartal innebar en försiktig försäljningsökning för den femtedel av svensk industri som IKEM representerar; petroleum-, kemi-, läkemedelsamt plast- och gummiindustrin. På den avgörande exportmarknaden var tillväxten svagt positiv under perioden, uttryckt i index 106.

Avmattning väntar runt hörnet…

Avmattning väntar runt hörnet…

Dokument   •   2018-11-26 15:20 CET

IKEM-företagen – den femtedel inom svensk industri som utgörs av bland annat kemi-, läkemedel-, raffinaderi- och plast- & gummiproduktion – uppvisade volymtillväxt både på hemmarknaden och den avgörande exportmarknaden under Q3 (index export 113). Jämfört med närmast föregående kvartal var det en viss avmattning men betydligt mer styrfart jämfört med årets inledande kvartal (100).

Förnyat lyft för IKEM-företagen under Q2

Förnyat lyft för IKEM-företagen under Q2

Dokument   •   2018-09-20 15:17 CEST

Den goda utvecklingen för kemi- och innovationsindustrierna från 2017, pausade under årets första kvartal, men under Q2 fortsatte tillväxtresan.Det betyder att konjunkturen ännu inte har vänt för den femtedel av svensk industri, det breda spektrum av svensk raffinaderi-, kemi-, läkemedel- och plast och gummiindustri som IKEM representerar.

Mycket tyder på att konjunkturtoppen är passerad

IKEM-företagen, som står för en femtedel av svensk industriproduktion, inledde 2018 med en svag leveransökning. Allra tydligast märktes det på exportmarknaden, som är avgörande för svensk kemi-, läkemedels-, plast- och gummi samt raffinaderiindustri. Där var volymerna oförändrade (årstakt). Därmed fortsätter den avmattning som påbörjades under sista kvartalet 2017.

Stor automatiseringspotential inom svensk IKEM-industri

Konjunkturen för IKEM-företagen utvecklades något försiktigare under Q4, jämfört med årets tre inledande kvartal. Framöver ser dock företagen en förstärkt tillväxtpotential. Svenska kemi-, läkemedels-, plast- och gummi- samt raffinaderiföretag verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad. Det skapar ett konstant tryck på dem att inte hamna på efterkälken i teknik/produktivitetshänseende.