Skip to main content

KONJUNKTUREN VÄXLAR NER – SVAG KRONKURS ÖKAR OSÄKERHETEN

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2019 07:45 CEST

Bild 1. Index över IKEM-företagens försäljning på hemma- och exportmarknaden. Index 100 motsvarar oförändrad utveckling i årstakt

Färsk rapport: Kemiindustrin visar svagare tillväxttakt

Den svenska kemibranschen, som står för en femtedel av landets industriproduktion, känner nu av en allt svagare internationell marknad.

– Kinas och USA:s allt frostigare relation kombinerat med Brexit har påskyndar det hela. Vi går nu in i en osäker tid, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

För den exportberoende svenska industrin växlar konjunkturen ned från att ha varit stabilt positiv under en längre tid. En svag svensk krona driver upp inköpspriserna och ökar osäkerheten kring företagens affärer.

Kemiindustrin – petroleum-, kemi-, läkemedel samt plast- och gummiindustrin – har under årets andra kvartal haft en allt svagare tillväxttakt. Det visar en ny konjunkturrapport från IKEM, Innovations- och kemiindustrierna.

”Tillväxtbanan börjar halta”

Försäljningsvolymerna växte, men ytterst beskedligt. Under de senaste tre åren är det endast förstakvartalet 2018 som visat en svagare tillväxttakt.

– Det blir nu allt tydligare att den internationella konjunkturens tillväxtbana börjat halta. Kinas och USA:s allt frostigare relation kombinerat med Brexit har påskyndar det hela. Vi går nu in i en osäker tid, säger Carl Eckerdal, chefekonom IKEM.

Företagen ger samstämmig bild

Samtliga företag som svarat på den enkät som ligger till grund för IKEM:s konjunkturrapport verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad, men företagsstorleken varierar avsevärt. Ett stort antal är globala storföretag, men ännu fler är små till medelstora. Oavsett storlek ger de en samstämmig bild av en nedåtgående trend i försäljningsvolymerna, även om de små till medelstora ser lite mer positivt på framtiden.

– Företagen svarade på enkäten under juli och första halvan av augusti. Därefter har global makrodata än tydligare pekat nedåt. Det finns med andra ord anledning att tro att företagens prognoser skulle varit ännu mer negativa om de gjorts idag. Allra mest konjunkturkänsliga är delbranscherna plast- och gummi samt kemi, säger Carl Eckerdal.

Exportdrivande branscher också förlorare

Under årets första sex månader har den svenska kronan tappat tio procent mot USA-dollarn och fem procent mot Euron. IKEM har därför frågat företagen om vad den vikande kronkursen betyder för deras lönsamhet. Nästan hälften av företagen, 48 procent, uppger att de är nettoförlorare på den svaga kronan. Andelen som är vinnare är bara 18 procent. Även exportdrivande branscher som raffinaderi och plast pekar på att de har varit förlorare på en svag svensk krona.

– Det kan förefalla märkligt, särskilt som de rapporterat att de har ett fast pris i ”lokal” valuta, men för en majoritet av företagen sker stora delar av inköpen i US-dollar medan knappt hälften av intäkterna är i Euro. Eftersom kronan under 2019 tappat i värde betydligt mer mot US-dollarn än mot Euron blir utfallet för företagen negativt, säger Carl Eckerdal.

Fakta om kemiindustrin i Sverige

Den svenska kemiindustrin, som omfattar läkemedel-, kemi-, raffinaderi-, plast- och gummi-branscherna, står för en femtedel av svensk tillverkningsindustri. Ungefär 85 procent av den totala produktionen går på export, vilket motsvarar 20 % av den svenska varuexporten.

För mer information kontakta:

Carl Eckerdal, chefekonom IKEM, tel +46 70 497 11 98, e-post carl.eckerdal@ikem.se

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och våra medlemsföretag är en del av lösningen. Det är såväl stora som små företag som utmanar varandra och driver utvecklingen framåt.

IKEM:s medlemsföretag verkar inom det breda spannet av plast-, gummi-, kemi- och läkemedelsproduktion. Branschens totala förädlingsvärde uppgår till en knappt femtedel av den totala industriproduktionen i Sverige. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.