Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

IKEM kommenterar regeringens utredning om plast

IKEM kommenterar regeringens utredning om plast

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 16:05 CEST

Regeringen har idag presenterat hur man ska genomföra EU:s nya direktiv för vissa engångsprodukter i plast. Utöver att genomföra EU-förbuden vill regeringen utreda förbud mot en antal engångsprodukter i plast och de plastprodukter som oftast hittas på stränder. Sverige har flest enmanshushåll i världen. det är ett exempel på hur plast minskar klimatpåverkan

Industrin svarar på regeringsförslaget om punktskatt på bärplastkassar

Industrin svarar på regeringsförslaget om punktskatt på bärplastkassar

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 15:14 CEST

Regeringen presenterade i dag i en lagrådsremiss med ett förslag till punktskatt på plastbärkassar. Nu svarar IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i SvD Brännpunkt och föreslår istället en miljöavgift på kassarna. Avgiften ska via en miljöfond gå helt till miljöanpassningsåtgärder, till skillnad mot punktskatten som avses finansiera sänkt skatt på arbete.

Nyheter Visa alla 5 träffar

Massiv kritik mot skatt på plastbärkassar - ökar klimatutsläppen

Massiv kritik mot skatt på plastbärkassar - ökar klimatutsläppen

Nyheter   •   Sep 18, 2019 14:09 CEST

Regeringen föreslår nu en skatt på plastbärkassar som en del i januariöverenskommelsen, trots massiv kritik från IKEM och andra remissinstanser. ‒ Det verkar som remissrundan enbart har varit spel för gallerierna, den tunga kritiken väljer regeringen och samarbetspartierna helt att ignorera, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

The Plastic Debate – branschexperterna möts i glödhet debatt om plast

The Plastic Debate – branschexperterna möts i glödhet debatt om plast

Nyheter   •   Aug 26, 2019 13:17 CEST

I mars röstades ett förbud mot engångsartiklar i plast igenom i EU. Förbudet omfattar plastartiklar som sugrör, bestick och bomullspinnar och börjar gälla redan 2021. Plastfrågan växer, ställer nya krav på företag och allmänhetens medvetenhet blir allt större. Att säkerställa en strategi för ett hållbart förhållningssätt till dina materialval är viktigare än någonsin.

IKEM söker ansvarig plastbearbetningsfrågor

IKEM söker ansvarig plastbearbetningsfrågor

Nyheter   •   Jul 08, 2019 15:24 CEST

IKEM söker dig som vill vara ansvarig för att stärka och fördjupa IKEM:s kontakter med plastbranschen. Vidare ansvarar du för att utveckla och förstärka arbetet med att fånga upp de näringspolitiska frågor som är viktiga för plastbranschen.

Plastbranschen vill ha miljöavgift på plastkassar

Plastbranschen vill ha miljöavgift på plastkassar

Nyheter   •   Jun 07, 2019 10:29 CEST

Ett stort antal tidningar rapporterar nu om att plast- och kemiindustrin vill att en miljöavgift införs på plastkassar. Bakgrunden är att en särskild miljöfond enligt en Norsk förebild föreslås av IKEM. Med en konstruktion som den norska miljöfonden kan en svensk motsvarighet få in runt 500 miljoner kronor per år.

Videor 1 träff

Återvinning av plastförpackningar - från invigningen av fabriken i Motala

Återvinning av plastförpa...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

608 x 1080 px

Dokument 3 träffar

IKEM:s remissvar på Finansdepartementets förslag om en skatt på plastbärkassar och tunna frukt- och gröntpåsar

IKEM har tagit del av promemorian skatt på plastbärkassar och lämnar här våra synpunkter

Punktskatt på plastkassar motarbetar miljömålen och missgynnar svensk industri  - SvD Brännpunkt 20 juni 2019

Debattartikel SvD Brännpunkt om skatt på plastbärkassar.

Svensk Plaståtervinnings pressmeddelande

Svensk Plaståtervinnings pressmeddelande

Dokument   •   2019-05-28 12:02 CEST

Nu står den klar, Europas största och effektivaste anläggning för sortering av plastförpackningar.