Taggar

Återvinning

Il recycling

återvinning 228 il recycling 145 hållbarhet 75 lars-gunnar almryd 69 källsortering 42 bir 27 ilrecycling 13 återvinningsbar 12 innovation 11 almedalen 2013 10 avfallsutredningen 10 kerstin anderson 9 plaståtervinning 8 elisabeth lindh 8 almedalen 2014 8 återvinningsanläggning 7 återanvändning 7 earth hour 6 il recycling challenge 2015 6 sustainability day 2014 6 multianläggning 6 cirkulär ekonomi 6 stockholm nord 6 hållbarhetschef 5 cirkus 5 cirkus scott 5 mode 5 resurseffektivitet 5 wwf 5 metallåtervinning 4 återvinningsindustrierna 4 påsk 4 skrot & metall 4 återvinningsbar? 4 umeå 4 rosersberg 4 almedalsveckan 4 plastförpackningar 4 säkerhet 4 360° 3 järnskrot 3 avfallstrappan 3 materialåtervinning 3 miljödepartementet 3 råvaror 3 eu 3 plast 3 pappersåtervinning 3 blodomloppet 3 återvinna 3 textil 2 återvinning i europa 2 il recycling challenge 2 europa 2 sundsvall 2 returfiber 2 kartong 2 sommar 2 hållbarhetsredovisning 2 hållbart sammhälle 2 återanvänding 2 producentansvar 2 avfallshantering 2 fti 2 europeisk återvinning 2 earth hour 2014 2 återvinning av föpackningar 2 flamingo 2 återvinningsdagen 2 almedalen 2 studenter 2 konst 2 melodifestivalen 2 kaffe 2 förpackningar 2 metallförpackningar 2 returråvara 2 elavfall 2 glasåtervinning 2 hållbar utveckling 2 aluminium 2 elektronikåtervinning 2 pet 2 jul 2 pappersförpackning 2 container 2 tidningar 2 trafiksäkerhet 2 textilåtervinning 2 stålproduktion 2 byggåtervinning 2 anders wijkman 2 kretsloppsdagen 2 återvinningsmaterial 1 kundfokus 1 nominering 1 stockholm 1 resurshushållnig 1 spaning 1 cr plastics 1 Visa alla taggar
Med kunderna för ökad hållbarhet

Med kunderna för ökad hållbarhet

Blogginlägg   •   2015-05-28 10:00 CEST

illsammans med våra kunder skapar vi värde – för kunden, för miljön och för oss som företag. Vi utvecklar vårt tjänsteerbjudande runt hållbara helhetslösningar för att kontinuerligt närma oss vår vision om En värld där inget blir över. Samtidigt som vi tillgodoser kundens behov ser vi till att materialet går runt i kretsloppet, används som resurs och ersätter användning av jungfrulig råvara.

IL Recycling i paneldebatt på Linköpings Universitet

IL Recycling i paneldebatt på Linköpings Universitet

Blogginlägg   •   2015-05-27 10:47 CEST

​Igår var jag inbjuden av studentkåren STUFF vid Linköpings universitet att delta i en paneldebatt inom ämnet cirkulär ekonomi. Debatten ägde rum inför en skara hållbarhetsintresserade studenter och panelen bestod utöver mig från IL Recycling av representanter från Siemens, Fiskeby Board och Calluna. Moderator för debatten var Lars Bergkvist, chef för miljönätverket i Norrköping och Linköping.

Positiv miljöpåverkan

Positiv miljöpåverkan

Blogginlägg   •   2015-05-25 13:45 CEST

Vår verksamhet påverkar miljön främst genom energianvändning och utsläpp, men sammantaget har verksamheten positiv påverkan. Detta då återvinning av de material vi samlar in från våra kunder minskar energianvändning och utsläpp. Utsläppsbesparingen under 2014 uppgick till ca 1,34 miljoner ton koldioxid för den svenska verksamheten.

Slut på vårens spaningar från BIR

Slut på vårens spaningar från BIR

Blogginlägg   •   2015-05-22 18:00 CEST

Så var vårens BIR-möte över och jag vänder hem igen till ett något svalare Sverige. Om det här är den första spaningen du läser på vår blogg så kan jag rekommendera att läsa de ca 10 spaningar om återvinning, hållbarhet och andra trender som jag gjort under vårens möte i Dubai. BIR:s höstmöte går av stapeln i Prag i slutet av oktober.

Spaningar om textil

Spaningar om textil

Blogginlägg   •   2015-05-22 15:00 CEST

​Textil är ett spännande område för utveckling, inte minst i Sverige, där vi på IL Recycling har tagit en ledande roll i utveckling av nya metoder för att utveckla återvinning av textil.

Vårrusande medarbetare i Örebro

Vårrusande medarbetare i Örebro

Blogginlägg   •   2015-05-22 12:45 CEST

​Ett gäng glada tjejer i Örebro representerade i onsdags IL Recycling när Vårruset genomfördes i stan. Alla kämpade på bra genom den 5 kilometer långa banan och solen sken över Örebro. Bra jobbat!

Trendbrott i Kinas import av returfiber

Trendbrott i Kinas import av returfiber

Blogginlägg   •   2015-05-22 11:25 CEST

Under BIR:s papperssektions seminarium så fick vi några presentationer om arbetet med att utveckla återvinning rent generellt i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.

Spaningar om plaståtervinning

Spaningar om plaståtervinning

Blogginlägg   •   2015-05-22 08:21 CEST

​Från BIR:s plastsektion så konstaterades återigen den stora potential som finns globalt i att öka återvinning av plast. Återvinningsgraden är generellt väldigt låg. Detta kommer att vara en viktig fråga för plastindustrin politiskt, med tanke på de konstaterade miljöproblem som plast i naturen och i haven åsamkar.

Bilindustrin i Indien

Bilindustrin i Indien

Blogginlägg   •   2015-05-21 13:10 CEST

​På BIR:s non-ferrous möte fick vi en insikt i bilindustrins utveckling i Indien. Bilindustrin är en viktig förbrukare av framför allt aluminium, varför det är en viktig fråga också när det gäller återvinning av aluminium, både ur ett marknadsperspektiv men också ur ett materialperspektiv.

Free and fair trade

Free and fair trade

Blogginlägg   •   2015-05-21 10:10 CEST

​Ett av BIR:s (Bureau of International Recycling) viktigaste syften är att verka för fri och rättvis handel av återvunna råvaror. Arbetet bedrivs globalt och är mycket viktigt i en värld där tendensen går mot att fler och fler intressenter av olika skäl verkar för en mer protektionistisk hållning.

Vår roll i den cirkulära ekonomin

Vår roll i den cirkulära ekonomin

Blogginlägg   •   2015-05-21 09:10 CEST

Under en tid har det i hållbarhetssammanhang pratats mycket om cirkulär ekonomi. I grund och botten innebär en cirkulär ekonomi att vi tar tillvara på de resurser som vi använder så att de i stället för att bli avfall, blir råvara till nya produkter. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta dessutom hand i hand med resurseffektivitet.

Fakta och trender inom rostfritt stål

Fakta och trender inom rostfritt stål

Blogginlägg   •   2015-05-20 14:15 CEST

​Den totala konsumtionen av rostfritt stål i världen var ca 37 miljoner ton 2014 och växer trendmässigt med ca 5 % per år. Konsumentprodukter står för ca 47 % av totalen och bilindustrin för 10 %. Kemi/petrokemi och energi står för 17 % och infrastruktur för 15 %. Industri och tung industri står för knappt 10 %.

Spaningar om säkerhet

Spaningar om säkerhet

Blogginlägg   •   2015-05-20 07:50 CEST

Stålets livscykel

Stålets livscykel

Blogginlägg   •   2015-05-19 16:45 CEST

Om man jobbar med papper för återvinning så är omloppstiderna för materialet väldigt korta. En pappersförpackning lever från någon vecka till några månader innan den kommer tillbaka för återvinning och en dagstidning snurrar oftast på någon vecka. Men när man pratar om järn så blir det en mycket större variation på omloppstider, beroende på användningsområde.

Cirkulär ekonomi kräver bra helhetssyn

Cirkulär ekonomi kräver bra helhetssyn

Blogginlägg   •   2015-05-19 11:00 CEST

​Dr Edwin Basson, Director General för World Steel Association gav ett intressant föredrag om stålets roll i en framtida cirkulär ekonomi. H​​an förutspår att stålkonsumtionen i världen kommer att öka med ca 1% per år de kommande åren.

Spaningar från BIR Ferrous division

Spaningar från BIR Ferrous division

Blogginlägg   •   2015-05-18 15:20 CEST

​Med början 2010 har Ferrous division årligen presenterat en mycket bra sammanställning av statistik över stålproduktion och användning av järnskrot som återvunnen råvara för stålproduktion. Den senaste utgåvan som ger en femårstrend presenterades under konferensen.

BIR:s vårkonferens

BIR:s vårkonferens

Blogginlägg   •   2015-05-18 11:38 CEST

18-20 Maj är det BIR:s vårkonferens, denna gång i Dubai. BIR står för Bureau of International Recycling och konferensen är dels en konferens med aktuella frågor inom återvinning samt konjunktur och världsekonomi, dels en mötesplats för handel med viktiga återvunna råvaror.

FTI lanserar återvinnarutbildning

FTI lanserar återvinnarutbildning

Blogginlägg   •   2015-05-04 15:25 CEST

91 % av invånarna i Sverige säger att de sorterar sitt avfall, i en undersökning som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen gjort tillsammans med Naturvårdsverket och Avfall Sverige. Bäst är man på återvinning av förpackningar och tidningar. Men kanske har du ibland funderat över hur något skall återvinnas, eller kring hur din sortering av avfall hjälper miljön?

Nya direktiv för återvinning av värmeljuskoppar

Nya direktiv för återvinning av värmeljuskoppar

Blogginlägg   •   2015-04-29 14:05 CEST

​Efter ett besked från Naturvårdsverket, som i sin tur tolkat ett beslut som tagits av EU rörande EU-direktivet för producentansvar, räknas värmeljuskoppar inte längre som förpackningar. Därmed ska de inte lämnas i återvinningsstationernas behållare för metallförpackningar tillsammans med ex. konservburkar och aluminiumfolie.

Tack alla ni som gjorde IL Recycling Challenge 2015 möjligt

Tack alla ni som gjorde IL Recycling Challenge 2015 möjligt

Blogginlägg   •   2015-04-23 14:53 CEST

​Några dagar efter IL Recycling Challenge råder ett märkligt lugn på IL Recyclings huvudkontor. Efter helgens äventyr har intrycken landat och vi är väldigt nöjda med helgen!

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.