Skip to main content

Positivt med förslag till riktlinjer för visselblåsarsystem för myndigheter

Nyhet   •   Jan 11, 2018 16:39 CET

I slutet av december publicerade Statskontoret promemorian Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheten i statsförvaltningen som redovisar arbetet med införandet av ett myndighetsnätverk mot korruption och innehåller ett förslag till riktlinjer för visselblåsarfunktioner hos myndigheter.

- IMM välkomnar förslaget till riktlinjer för visselblåsarfunktioner, säger Natali Phalén, generalsekreterare för Institutet mot Mutor.

I förslaget betonar Statskontoret vikten av att myndigheter uppmuntrar anställda att rapportera misstankar om korruption samtidigt som visselblåsarfunktioner ska ses som ett komplement till andra korruptionsförebyggande åtgärder. Vidare ger Statskontoret vägledning till hur en visselblåsarfunktion kan organiseras och framhåller vikten av att anmälningar hanteras med integritet och av personer med hög trovärdighet och kompetens.

- Effektiva och säkra visselblåsarfunktioner behövs för att skapa transparens och tilltro inom en organisation och utgör en viktig del i det korruptionsförebyggande arbetet, säger Natali Phalén.

Statskontoret publicerade samtidigt skriften Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur som beskriver de professionella värderingar som ska gälla alla statsanställda och som också innehåller bl.a. tips på dilemmaövningar. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.