Skip to main content

Ny chans att se utställningen En sårad dröm

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2015 09:30 CEST

Den 17 augusti är det vernissage för utställningen En sårad dröm ett konstnärligt projekt som lyfter erfarenheter av migration på stadsbiblioteket i Malmö. Ett flertal konstnärer visar sina filmer, skulpturer, målningar och dikter.

En sårad dröm är en utställning som handlar om strävan efter frihet och jämlikhet. I din och min vardag som finns här och på platser vi fått lämna. Den handlar om makt, migration och rasism och om hur saker och händelser i världen hänger ihop. Den handlar inte bara om drömmar som sårats utan också om styrkan i drömmen och möjligheten till förändring. En sårad dröm berör också vilka sanningar som får plats och vilka röster som blir ifrågasatta.

Fler sanningar
Arbetet med utställningen har vuxit fram genom en kollektiv process. Arbetet har förändrats och på vägen berört många aspekter av frihet och ofrihet. Drömmen handlar om att aldrig bli förminskad till en erfarenhet eller en kategori, vilket ofta sker i ett samhälle som rasifierar människor, delar in och kategoriserar kunskaper och erfarenheter. Olika kunskaper ges olika värden och olika stort utrymme. Tanken med projektet S.A.Y (stories, art, you) är att vara delaktig i förändringar, att skapa sprickor i välpolerade institutioner och att skapa utrymme där det finns mer än bara en sanning.

Drivs av IM
S.A.Y är ett projekt som drivs av IM Individuell Människohjälp. Projektet handlar om att få uttrycka sig kreativt och konstnärligt. S.A.Y handlar om att lära av varandra, om delaktighet och att få göra sin röst hörd. S.A.Y startade hösten 2013 och arbetet med utställningen är en del av ett större projekt. 

Utställningen som är ett samarbete mellan Individuell Människohjälp och Moderna Museet Malmö visades på Moderna Museet Malmö från december 2014- januari 2015.

När? Vernissage kl 17.00-19.00 den 17 augusti 

Var? Stadsbiblioteket i Malmö, Kung Oscars väg 11

Hur länge? Utställningen pågår till den 30 augusti 2015.

Kontaktpersoner: 

Projektledare S.A.Y, för vidare kontakt med konstnärerna:

Maria Fagerberg: 0707-872499, maria.fagerberg@manniskohjalp.se

Julijana Jumrukovska:0704-950760, julijana.jumrukovska@manniskohjalp.se

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i elva länder världen över.

Fabriksgatan 2 F, Box 45 221 00 Lund

046-329930

Följ oss gärna på:

facebook

twitter

youtube

flickr