Skip to main content

Nyanlända svenskar tolkar sin bild av den svenska vintern under ledning av Jens Assur

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 08:00 CET

Det finns ingenting som engagerar svenskar så mycket som väder och årstid. Vintern är något som det råder tvetydiga meningar om bland svenskarna. Men hur ser en person som inte levt på dessa arktiska breddgrader på den svenska vintern?

-Det har varit fantastiskt roligt att få följa den här gruppen, och se hur de tillsammans har gått från idé till en faktisk utställning. Men framförallt, att få se de här mötena som har skapats genom intresset för fotografi, det har varit väldigt fint att få vara med om, säger Jens Assur.

Det är genom projektet Min Nya Vän som nyanlända och etablerade svenskar får träffas och utveckla sitt fotointresse. Min Nya Vän är ett initiativ från SJ tillsammans med IM, Individuell Människohjälp, och verkar för inkludering, vidga människors perspektiv, minska språkbarriärer och bryta fördomar. Men allra främst för att visa hur enkelt det är att hitta nya vänner genom ett gemensamt intresse.

-IM jobbar runt om i Sverige med mötesplatser mellan nya och etablerade svenskar där det kan ske ömsesidig integration. Min Nya Vän är ett fint sätt att synliggöra detta viktiga arbete och det stora frivilligengagemanget bakom, säger Martin Nihlgård tf generalsekreterare på IM.

Utställningen ”När Ljuset Försvinner” håller öppet från den 19 februari till slutet av april i SJs resebutik på Stockholm Centralstation. 

Mer om Min Nya Vän:

Integration fungerar som bäst när människor träffas genom ett gemensamt intresse. Det är grunden till SJs projekt Min Nya Vän där man genom partnerskap med IM skapar mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar.

Under 2015 nådde den globala flyktingkrisen oanade nivåer till följd av krig, konflikter och politiskt förtryck i olika delar av världen. Även i Sverige var antalet asylsökande på historiskt höga nivåer och tågpersonalen blev ofta den första mänskliga kontakt som människor på flykt fick i Sverige. SJ såg detta som en möjlighet att göra en konkret insats i integrationsarbetet. Resultatet blev projektet Min Nya Vän där man genom att skräddarsy unika upplevelser kunde skapa mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar baserat på gemensamma intressen.

Mer information om Min Nya Vän:

https://www.sj.se/sv/om/om-sj/samarbeten/min-nya-van.html

Mer om IM:

IM är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap. Det gör vi genom att mobilisera och stärka människor och grupper som kämpar för jämlikhet och demokratisk utveckling. Vårt arbete bygger på engagemang och medmänsklighet och vårt syfte är att skapa social och ekonomisk inkludering för utsatta människor genom att stärka individers egenmakt, särskilt kvinnors och ungas, för att på så sätt skapa hållbar samhällsförändring. IM grundades 1938 och är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Projektledare Min Nya Vän: Amanda Bjursten, amanda@hakanson-united.se 0708-371430

SJ: Pernilla Hultsten, pernilla.hultsten@sj.se, 0701-911229

IM: Tf generalsekreterare, Martin Nihlgård, martin.nihlgard@imsweden.org, 046 - 32 99 35.

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i 13 länder världen över.

Fabriksgatan 2 F, Box 45 221 00 Lund

046-329930

Följ oss gärna på:

facebook

twitter

youtube

flickr