Skip to main content

Tillsätt en humanitetskommission

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2012 09:46 CEST

Kris i Europas ekonomiskt mest framgångsrika land- Tillsätt en humanitetskommission!

 

Nu är måttet rågat Regering och Migrationsverk. Under veckan som gått har vi, tack vare massmedia, fått ta del av två ärenden som Migrationsverket hanterat.

  1. Två-åriga Haddile som bor i ett familjehem i Lund och enligt Migrationsverkets beslut skulle sändas till Frankrike för att mamman var fransk medborgare även om ingen vet var hon håller till i dag.
  2. 14 månader gammal Irakisk flicka, född i Sverige med föräldrar med uppehållstillstånd men som saknade pass på grund av tekniska problem hos den irakiska ambassaden.  Ska enligt Migrationsverkets beslut skickas till Irak eftersom hon inte har pass.

Båda fallen visar på en total avsaknad av respekt för mänskliga rättigheter och av FNs barnkonvention som finns inarbetad i svensk lagstiftning. Besluten visar också på total avsaknad av medmänsklighet och sunt förnuft.

Det är allvarligt att vi har en regering som fattar beslut om regelverk som leder till att Migrationsverkets tjänstemän så helt kan bortse från barns uppenbara behov av tillgång till trygga vuxna i form av familjehem, som är tryggheten för två- åriga Haddile, och den biologiska familjen för den 14 månader gamla Irakiska flickan. Utöver barnkonventionen så strider besluten helt mot en samstämmig syn på barns behov av att knyta an till trygga vuxna i en kontinuerlig relation under de första levnadsåren.

Även om dessa horribla beslut från Migrationsverket är tillfälligt upphävda är sannolikheten för att det finns många liknande ärenden hög, de har sannolikt bara inte kommit till allmänhetens kännedom.

 Individuell Människohjälp (IM) föreslår mot bakgrund av dessa händelser att regeringen tillsätter en Humanitetskommission i syfte att se över dagens regler för svensk asylpolitik och att det ingår i uppdraget att utforma en politik som gör barnkonventionen till svensk lag och att tydliggöra barns behov av nära och kontinuerliga relationer under uppväxtåren. Det behövs också ett större mått av humanitära aspekter på hur asylpolitiken ska hanteras av ansvariga myndigheter.

Det är inte hållbart att Sverige beskriver sig som det land inom EU som har bäst ordning på sina finanser och samtidigt totalt misslyckas att se till självklara behov hos små barn. Rimligtvis borde en god ekonomi i alla fall inte innebära en avsaknad av humanitära aspekter när asylärenden ska hanteras och beslutas.

 

Kontaktperson: Kjell Jonsson Biträdande generalsekreterare 046-329935

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tretton länder världen över.

Fabriksgatan 2 F, Box 45 221 00 Lund

046-329930

Följ oss gärna på:

facebook

twitter

youtube

flickr