Skip to main content

Trådlöst viktigt vid bunkring av miljövänlig färja

Nyhet   •   Feb 19, 2014 07:44 CET

Fartyget Viking Grace är världens första naturgasdrivna passagerarfartyg och ett fartyg där låg miljöpåverkan genomsyrat hela konstruktionen. Viking Grace trafikerar rutten Stockholm Åbo där hon går i daglig trafik. Som de flesta moderna passagerarfartyg har fartyget en tidtabell utan utrymmen för förseningar eller andra problem och det skall under den dryga timme det ligger i hamn i Stockholm lasta och lossa fordon och passagerare. Därtill skall fartyget tankas, en manöver som måste utföras mellan två fartyg, något som inte tidigare gjorts mellan fartyg.

Den miljövänliga färjan

När Viking Grace designades var ett av målen att skapa en färja med låg miljöpåverkan och detta skulle återspeglas i hela konstruktionen. Stora resurser lades på att konstruera en färja som skulle vara den bästa möjliga för miljön under normaltrafik. Ett enormt arbete har lagts ned på att utforma fartygets skrovform för att minimera svallvågor, dessutom bidrar en hydrodynamiskt optimerad skrovform till att spara energi.

Viking Grace drivs av naturgas, LNG (Liquefied Natural Gas), vilket skall ge en mycket effektivare förbränning än andra framdrivningssystem. Naturgasen är bättre för miljön än andra fossila bränslen, dessutom är det vid förbränning både luktfritt och giftfritt. Som en följd därav är Viking Grace på pappret en bra affär för miljön, jämfört med traditionella framdrivningssystem har fartygets utsläpp av kväveoxider (NOx) reducerats med 85% och växthusgaser reducerats med 15%. Svavelutsläppen från fartyget är nära noll. LNG uppfyller dessutom framtida krav från EU avseende utsläpps av svavel, kväve, partiklar och växthusgaser.
 

Tankas till sjöss

Eftersom Viking Grace är världens största passagerarfartyg som drivs av flytande naturgas ställdes höga och nya krav på  dess tankningssystem. Att bygga en ny naturgasdepå i närheten till fartyget var inte en väg att gå, det lämpligaste sättet att tanka Viking Grace var sjövägen från annat fartyg när hon ligger hamn i Stockholm. Den här typen av bunkringssystem har inte tidigare utformats så för detta ändamål togs det specialbyggda LNG-bunkerfartyget Seagas fram, det första fartyget i sitt slag i hela världen.

Bunkerfartyget Seagas levererar dagligen naturgas till Viking Grace när fartyget ligger förtöjt vid Stadsgården i Stockholm och eftersom all tankning måste ske under den timme fartyget ligger vid kaj är det väldigt viktigt att alla delar av systemet måste fungera klanderfritt varje dag, om och om igen, oavsett väder. Det finns helt enkelt inga marginaler eller utrymme för fel.

Avancerat tankningssystem styrs trådlöst

Bränslet till Viking Grace transporteras med hjälp av tankbil från en gasterminal i Nynäshamn till Loudden i Stockholm där tankbilarnas last av LNG förs över till fartyget Seagas. Bunkringen sker från Seagas till Viking Grace och baseras på bunkringssystemet LNGPac™ som har levererats av Wärtsilä. Wärtsilä säkerställde också att alla vitala komponenter fanns tillgängliga för att hela bunkringsprocessen skulle fungera. Wärtsilä har därför levererat bunkringsstation, naturgastank, tankutrymmen, glykol- och vattenvärmare samt system för styrning och övervakning till fartyget Seagas. Naturgasen håller en temperatur av minus 162 grader vid transport så tanken för naturgas ombord på Seagas består av dubbla höljen i rostfritt stål med vakuum emellan för isolationens skull.

Trådlöst en viktig länk

Bunkringen är beroende av ett radiobaserat telemetrisystem som övervakar bunkringsprocessen. Systemet är levererat och installerat av Dynatron, det fungerar fristående och levererar realtidsinformation mellan fartygen under hela tankprocessen. Bunkringstelemetrisystemet använder SATELLINE radiomodem som radiolänk mellan Viking Grace och Seagas. Radiomodemen överför data från anslutna I-LINK100 signalomvandlare som översätter information som gasflöde, tryck och nivåer till data som hanteras av systemet. Dessutom överförs signaler om att stoppa tankningen om nödläge uppstår trådlöst via radio.

Själva bunkringsprocessen måste alltså klaras av under den timme fartyget ligger i Stockholm. Tankarna på Seagas har en kapacitet på upp till 70 ton vars innehåll kan överföras till Viking Grace på en timme. Det finns inga utrymmen för fel, en timme är den tid fartyget ligger i hamn i Stockholm innan det ger sig iväg på sin dagliga tur-  och returresa mellan Stockholm och Åbo. Skulle tankningen gå fel finns inte tillräckligt med bränsle för den tur- och returresa fartyget skall företa och i Åbo finns ingen backupanläggning, anläggningen är därför framtagen för att erbjuda en säker tankning, om och om igen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.