Fallande byggnadsinvesteringar i offentliga lokaler

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta har sammanställt byggnadsinvesteringar och underhållskostnaderna för offentliga lokaler under årets tre första kvartal. De påbörjade byggnadsinvesteringarna visar en minskning med totalt 11 procent jämfört med samma period föregående år.

De Sydsvenska hamnarna – Viktiga för hela Sveriges näringsliv

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 09:00 CET

I årets upplaga av rapporten Sydsverige live, som granskar sydsvenska investeringar och regionens tillväxt, presenterades Sydsvenska hamnars funktion och kapacitet. Rapporten visar att Sydsveriges hamnar tillsammans utgör en metropol för varulogistik.

Inlåsningseffekten hämmar tillväxten på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta presenterar de tre senaste kvartalens påbörjade byggande av småhus och flerbostadshus i Sverige där utvecklingen kopplas samman med de ekonomiska inlåsningseffekterna.

​Lokalbyggandet bromsar in

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta presenterar sin tredje konjunkturrapport för bygg- och fastighetsmarknaden i mitten av december. Magnus Klein, som är Industrifaktas konjunkturansvarige, ger kommentarer till det pågående arbetet med rapporten. Vi sammanställer just nu statistiken för de påbörjade bygginvesteringarna inom privata och offentliga lokaler och kan notera att utvecklingen följer vår...

​Politiken som kan förändra bygg- och fastighetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:00 CET

et splittrade och komplicerade parlamentariska läget i Sverige gör det svårt att bedöma hur politiken kommer att påverka bygg- och fastighetsmarknaden under den kommande mandatperioden. Analysföretaget Industrifakta har genom intervjuer med byggherrar, entreprenörer och andra aktörer på marknaden identifierat olika frågor som kan komma att inverka på de kommande fyra årens marknadsutveckling...

Sydsverige Live – 2018 års rapport om Sydsveriges näringsliv är här!

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 13:00 CET

Idag släpps Sydsverige Live 2018 – en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Sydsvenska Handelskammaren och Industrifakta AB.

Byggloven på bostadsmarknaden störtdyker

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis i Marknadssignaler & Prognoser indikationer för hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Även om siffrorna för 2018 ännu är preliminära är det tydligt att de pekar mot en nedgång i jämförelse med samma period föregående år. Beviljade bygglov för småhus...

40 år av erfarenhetsbaserad analys och rådgivning i norden

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2018 09:00 CET

​​Fortsatt tillväxt i byggvaruhandeln

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 09:00 CET

Industrifakta presenterar i den senaste månadsindikatorn, Marknadssignaler & prognoser, en fortsatt tillväxt inom den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige. I Industrifaktas redovisning ingår järn-, bygg-, färg- och VVS-varor. Under perioden januari till september i år har försäljningen ökat med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Utfallet innebär att...

Nulägesrapport för de nordiska husbyggnadsinvesteringarna

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:00 CEST

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad. I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med ca 5 procent. Här är det främst ett fallande bostadsbyggande som ligger bakom den negativa utvecklingen. I Danmark växer troligen totalvolymen svagt i år tack...

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Projektledare
  • madlgngmuskw.jseohrnandwssljonud@itwndvhusettrcxifceakmktayi.shkecc
  • 076- 817 18 18
Magnus är Industrifaktas projektledare och marknadsanalytiker. Han ansvarar för kundanpassade undersökningar, bistår med rådgivning och håller i presentationer.

Om Industrifakta AB

Marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Adress

  • Industrifakta AB
  • Järnvägsgatan 11
  • 252 24 Helsingborg