Shun98w0nqq0rmubqmsh

Fortsatt ökning av byggmaterialvärdet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 09:00 CET

Tack vare en bred uppgång på byggmarknaden väntas byggmaterialvolymen växa i år, men dock i lägre takt än 2016. I analysföretaget Industrifaktas konjunkturrapport, som presenteras fyra gånger per år, beräknas bland annat byggmaterialvärdets utveckling varje kvartal. Den senaste beräkningen, som bygger på byggmaterialanvändningen kopplad...

Gmysiucsfqrraervisic

Maskinentreprenörerna laddar om för nytt rekordår

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 09:00 CET

Landets maskinentreprenörer som är spindlarna i nätet när Sveriges infrastruktur byggs ut har haft ett mycket fulltecknat 2017 med historiska nivåer i orderböckerna. Men de senaste rekordåren har en baksida. 94 procent av företagen har svårt att hitta rätt medarbetare. Och nu väntar ett nytt rekordår. Det visar Maskinentreprenörernas (ME) konjunkturrapport MEKO.

Dtwqtsg1v2xckj5utqjh

Stark svensk byggmarknad 2017, i ett nordiskt perspektiv

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:00 CET

I slutet på året presenterar analysföretaget Industrifakta en färsk konjunkturrapport för de nordiska ländernas byggmarknad. I jämförelse med sina närmsta nordiska grannar växer den svenska byggmarknaden starkt i år. Årstakten för den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar...

Ttkpcasqdgvpcubdnrsm

Sydsveriges framtid hänger på investeringar i infrastrukturen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:01 CET

Infrastrukturen är avgörande för det sydsvenska näringslivets framtid. Redan i dag upplever många av regionens företag flaskhalsar på vägar och järnvägsnät, vilka inte minst drabbar arbetspendlingen. Detta är en av flera viktiga slutsatser i rapporten Sydsverige Live!, en färsk och unik studie framtagen av analysföretaget Industrifakta tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren...

Hnubc1mqqmn4uz21avgz
Suxtzljf0ut4u56raciy

Husbyggandet planar ut

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:00 CET

Med ca 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå sin topp 2018 för att sedan falla tillbaka 2019 på grund av en svalare konjunktur och en rekyl för bostadsbyggandet. Så sammanfattar analysföretaget Industrifakta läget på svensk husbyggnadsmarknad i sin kommande konjunkturrapport, som presenteras i slutet av december...

Tvvc9uhhexswb49dlos9

Starkast tillväxt för privata lokaler, Industrifaktas kommande konjunkturrapport

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:00 CET

Under årets första tre kvartal har det påbörjats privata och offentliga husbyggnadsinvesteringar till ett värde av ca 115 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2016 innebär detta en ökning med 4-5 procent. Det är privata ny- och ombyggnadsinvesteringar som ökar mest, medan de offentliga ligger kvar...

Vne8h1blpuy9dyeui8ws
Shjrzagtvywnoye3sfhz

Stockholms byggande bromsar in, enligt Industrifaktas regionrapport

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 09:00 CET

​Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt. Halvårsutfallet för påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, visar en ökning med ca 5 procent 2017, omräknat till årstakt...

Njp4c6hzurus2jinj1ik

Ny rapport granskar sydsvenska investeringar och tillväxt

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 09:00 CET

Sydsvenska företag investerar 15 miljarder per år i forskning och utveckling och attraherar allt mer riskkapital, men det behövs ännu fler FoU-chefer för att få bättre utväxling. Detta är en av slutsatserna i Sydsverige Live, en färsk analys av Sydsvenska Handelskammaren. Analysen tar avstamp i ett stort antal djupgående intervjuer med företagsledare...

Ddzrwad3ptmk54cbt3gg

Ny rapport om Sydsveriges näringsliv engagerar företagsledare

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 09:00 CET

​Industrifakta och Sydsvenska Handelskammaren ska tillsammans under flera år framöver beskriva förutsättningarna i det Sydsvenska näringslivet genom att ta avstamp i djupgående intervjuer med företagsledare i regionen. Syftet är att vi ska skapa en ny typ av ekonomisk analys som fokuserar på de frågor som beslutsfattare i regionen arbetar med för att skapa tillväxt...

Ntadmeanwhkguxp4hzic

Inbromsad tillväxt för installatörsbranscherna i år

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:00 CET

Industrifakta analyserar två gånger per år konjunkturläget inom installationsbranscherna el, värme/sanitet, kyla/värmepumpar samt ventilation. Årets andra rapport presenterades tidigare i höst i samarbete med branschorganisationerna inom varje installationsområde..

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • ctmaknlakkgngojiymus.johansson@indsgarustrifaktasmvetc.se
  • 076- 817 18 18

Om Industrifakta AB

Marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Adress

  • Industrifakta AB
  • Järnvägsgatan 11
  • 252 24 Helsingborg