Fdtqpomi3ozkcdokm9iw

Goda tider för byggkonsulter, men bostadsbyggandet oroar

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:00 CET

De byggtekniska konsulterna har överlag goda tider tack vare den höga aktiviteten på byggmarknaden. En övervägande andel ser emellertid en avmattning för bostadsbyggandet som ett närstående hot. Två gånger per år genomför Industrifakta en omfattande undersökning med arkitekter och byggtekniska konsulter där analyser av orderstock och arbetsvolym ligger till grund...

L6bwkqstysqzrnjsmpkc
Suxtzljf0ut4u56raciy

Osäkrare läge för gör-det-själv-marknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:00 CET

Hushållens inköp av byggvaror, den sk Gör-det-självmarknaden, beräknas ha ökat med ett par procent under 2017, säger analysföretaget Industrifakta i en färsk prognos. Totalt sett var utvecklingen positiv förra året och utvecklingen gynnades av det fortsatt låga ränteläget och en stark konjunktur med växande sysselsättning...

Gn4j24dxpieqn1owvg6k

Skolbyggandet fortsätter öka

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:00 CET

Den samlade volymen av offentliga husbyggnadsinvesteringar låg under förra året kvar på 2016 års nivå, om man räknar påbörjade objekt. Flertalet sektorer utvecklades svagt eller negativt, men när det gäller skolbyggandet var trenden fortsatt positiv. De senaste fyra åren har investeringarna ökat med hela 70 procent...

Qtcijjwi1vsmqctoli8q
Shjrzagtvywnoye3sfhz

Endast svag ökning av husbyggandet 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 09:00 CET

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler uppgick enligt analysföretaget Industrifakta till drygt 258 miljarder kronor 2017. Investeringsvolymen landade helt i linje med vår senaste höstprognos säger Magnus Klein, som är ansvarig för Industrifaktas konjunkturrapporter. Rensat för prisförändringar innebar förra årets...

Xzoaqcsv4nskees871ki

​​Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:00 CET

I Industrifaktas löpande enkät med Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare visar det sig att knappt en tredjedel av de tillfrågade ökade sin underhållsvolym under 2017 jämfört med året innan, medan 6 av 10 hade en oförändrad underhållsvolym förra året. Intervjuerna ger signaler om en fortsatt ökad aktivitet 2018 och att underhållsvolymen kan komma att öka...

Vtsuhx9cvvfukxak5fox

Mjuk inbromsning att vänta enligt Industrifaktas teknikpanel

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 09:00 CET

Under hösten kunde man skönja ett antal tecken på att aktiviteten på byggmarknaden bromsade in. Industrifaktas konjunkturindikator, som sammanfattar arbetsvolym och efterfrågeläge hos tekniska konsulter relaterade till byggmarknaden, bekräftar den bilden. Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer...

U01yx5r4d5efqjudrqhz

Trenden bruten för svensk byggvaruförsäljning i ett nordiskt perspektiv

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 09:00 CET

Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt i ett nordiskt perspektiv märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling i de fyra nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige. Jämförelsen visar att medan den svenska omsättningsutvecklingen i den byggrelaterade handeln ser ut att ha bromsat in...

Kxa2bfuhpdgmerbpn0gn

Uppåt för bygginvesteringarna i Norrland

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 09:00 CET

​Även om det fortfarande saknas byggstatistik för det fjärde och sista kvartalet 2017, innan helårets byggkonjunktur kan summeras, visar analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport på mycket god tillväxt för flera typer av husbyggande i Norrland. Särskilt starkt har byggandet av offentliga lokaler gått, vars byggvolym redan överstiger 2016 års helårsvolym trots att ytterligare...

L01qdpj8vb8hymrhdqb2

Ombyggnader får stryka på foten när personalen tryter

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 09:00 CET

​Knappt 6 av 10 fastighetsbolag anser att tillgängligheten på arbetskraft i byggsektorn har försvårat deras möjligheter att genomföra önskade ombyggnadsarbeten. Detta visar en rundringning som analysföretaget Industrifakta genomförde under hösten. Husbyggnadsinvesteringarna har som bekant växlat upp kraftigt...

Bljmdmm9oyurwbpwlp7y
Suxtzljf0ut4u56raciy

Tydlig inbromsning av byggvaruförsäljningen 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 09:00 CET

Enligt Industrifaktas månadsindikatorer marknadssignaler & prognoser, bromsade byggvaruförsäljningen in kraftigt under 2017. En analys av den byggvarurelaterade detaljhandelns omsättning under perioden januari till november 2017 visade en ökning med endast knappt 1 procent jämfört med samma period året innan. Tendensen har varit densamma under hela året...

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • magnus.johansson@industrifakta.se
  • 076- 817 18 18

Om Industrifakta AB

Marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Adress

  • Industrifakta AB
  • Järnvägsgatan 11
  • 252 24 Helsingborg