Bra fart i bygghandeln under våren enligt Industrifakta

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:00 CEST

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln växte med strax över 4 procent under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året. Detta visar en av Industrifaktas indikatorer i månadsbevakningen Marknadssignaler och Prognoser. Det är en stark tillväxt, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta. Särskilt om man ser den i ljuset av att det...

Sverige halkar efter på nordisk byggmarknad

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 09:30 CEST

​I Industrifaktas kommande nordiska konjunkturrapport, som belyser husbyggnadsinvesteringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, visar det sig att Sverige, som enda land i jämförelsen, verkar bromsa in i år. Det påbörjade husbyggandet i Norge och Danmark har fått en bra start under första kvartalet i år och årstakten överstiger prognosen, som visar en ökning med omkring 3 procent...

Hoppfulla kommuner, trots svag inledning för bostadsbyggandet 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:00 CEST

​Enligt färsk statistik från SCB påbörjades det totalt ca 14 450 lägenheter i flerbostadshus och småhus under första kvartalet i år. Omräknat till investeringsvolym och jämfört med samma period 2017 innebar det en minskning med 36 respektive 15 procent enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport. I Industrifaktas månadsindikatorer...

Omfattande nedgång i Stockholms läns husbyggande

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:00 CEST

Det pågår en omfattande nedgång i husbyggnadsinvesteringarna i Stockholms län. Det är således inte bara bostadsbyggandet som tappar fart utan aktiviteten minskar även för lokalbyggandet. Detta visar Industrifaktas kommande konjunkturrapport om läget i Sveriges ekonomi och byggandet på riks- och regionnivå. Redan under 2017 bromsade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna...

Inbromsning för lokalbyggandet första kvartalet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:00 CEST

Det är inte bara bostadsbyggandet som tappar fart. Enligt analysföretaget Industrifaktas kommande konjunkturrapport visar det sig att även lokalbyggandet har försvagats under inledningen av detta året. Under första kvartalet i år påbörjades det ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde som var 10 procent lägre än jämfört med samma...

De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:00 CEST

​Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna de senaste åren, inte minst under 2017, och det nu allt osäkrare läget på bostadsmarknaden, blir också de regionala skillnaderna tydliga när man bedömer utvecklingen framöver. Enligt analysföretaget Industrifakta väntas de totala husbyggnadsinvesteringarna utvecklas i sidled...

Hushåll riskerar trippelsmäll

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 09:00 CEST

​Hushållens skuldsättning ökar i skuggan av drömmen om ett eget boende. De senaste fem åren har antalet bostadsrätter som tillkommit i beståndet av flerbostadshus varit nästan dubbelt så högt som för hyresrätter. Efterfrågan har gynnats av låga räntenivåer, stark ekonomisk tillväxt och ständigt stigande priser, vilket har lett till både nyproduktion av bostadsrätter...

​​Rekryteringsproblemet stort inom byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 09:00 CEST

​Goda tider till trots, är det mycket svårt att hitta rätt typ av personal inom byggsektorn. Industrifakta genomför löpande ett stort antal intervjuer med företag som är verksamma inom bygg- och installationsteknik samt i konsultledet. En övervägande majoritet av de som intervjuats lyfter fram rekryteringssvårigheterna som det största problemet på marknaden just nu...

2017, starkt år för husbyggnadsinvesteringarna i Mellansverige

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:00 CEST

Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt tillväxt. Enligt analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport uppgick den totala påbörjade husbyggnadsvolymen till drygt 50 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Samtliga sektorer, undantaget småhus, bidrog till ökningen. Särskilt starkt växte...

Ökad fart i delar av den nordiska byggkonjunkturen

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 09:00 CEST

I Industrifaktas senaste nordiska konjunkturrapport, som belyser byggmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Sverige, visar det sig att två länder verkar bromsa in medan övriga två troligen ökar takten i sina investeringar. Danmark och Finland, vars påbörjade husbyggnadsinvesteringar föll tillbaka 2017, väntas under de kommande två åren öka sitt husbyggande med 3-5 procent per år. I Danmark är...

Bilder & Videor 7 bilder

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • magnus.johansson@industrifakta.se
  • 076- 817 18 18

Om Industrifakta AB

Marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Adress

  • Industrifakta AB
  • Järnvägsgatan 11
  • 252 24 Helsingborg