Minskad nybyggnad ger plats för underhåll

Pressmeddelanden   •   Mar 25, 2019 09:00 CET

Två gånger om året mäter analysföretaget Industrifakta aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med kartläggningen intervjuas en fastighetspanel bestående av 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare i Sverige, vilket ger en god indikation när det gäller utveckling och inriktning inom byggnadsunderhåll.

Nedgång under 2018 för gör-det-själv-marknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 09:00 CET

Den så kallade gör-det-själv-marknaden, innefattande hushållens inköp av byggvaror, beräknas ha ökat med drygt 1,5 procent under helåret 2018 enligt analysföretaget Industrifakta. Detta innebär en svagare tillväxt jämfört med året innan, då marknaden beräknas ha vuxit med cirka 2,5 procent.

Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta beräknar de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader.

Orosmoln tornar upp sig på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 09:00 CET

Två gånger per år genomför Industrifakta en omfattande undersökning, med bland annat arkitekter och byggtekniska konsulter, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

Total husbyggnad 2018 – Ett svalare byggår

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta beräknar att de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för helåret 2018 uppgick till drygt 245 miljarder kronor. Om man jämför utfallet med 2017 rör det sig om en nedgång för total husbyggnad på cirka 8 procent, beräknat i påbörjade investeringar.

Kraftigt fallande byggaktivitet per invånare i snabbväxande län

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta har i sina regionala trendanalyser sett en minskad byggaktivitet per invånare i två av de län i Sverige som har den starkaste befolkningstillväxten. Analysansvarig Jens Linderoth förklarar närmare.

Bygglov för lokaler – En tidig fingervisning på byggnadsinvesteringar under 2019 

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 09:00 CET

I rapporten Marknadssignaler och Prognoser, som utkommer varje månad, presenterar analysföretaget Industrifakta bland annat statistik över hur byggloven utvecklas för offentliga och privata lokaler i Sverige.

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 09:00 CET

Industrifakta presenterar i den senaste månadsindikatorn, Marknadssignaler & prognoser, siffrorna för den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige under 2018. Under helåret 2018 har försäljningen ökat med drygt 3 procent jämfört med 2017.

Tidig signal om hur skillnaden mellan bostäder utvecklas 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis statistik över hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Siffrorna ger bland annat en tidig signal på hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas den kommande tiden.

Regionala skillnader inom lokalbyggandet

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 09:00 CET

Även om 2018 har varit ett dämpat år inom byggsektorn har inte alla regioner utvecklats negativt. På riksnivå väntas byggandet av privata och offentliga lokaler visserligen ha minskat 2018 men statistiken döljer stora geografiska skillnader.

Kommande evenemang 1 evenemang

24 Apr 12:00

Nätverksdialog - Framtidens äldreboende

2019-04-24, 12:00 - 15:30 CEST
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, 211 20 Malmö

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Projektledare
  • matzgneeusfj.jlsohrmanewsskconwv@ipvndkkuscbtrpfifwiakqqtacw.scneew
  • 076- 817 18 18
Magnus är Industrifaktas projektledare och marknadsanalytiker. Han ansvarar för kundanpassade undersökningar, bistår med rådgivning och håller i presentationer.

Om Industrifakta AB

Marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Adress

  • Industrifakta AB
  • Järnvägsgatan 11
  • 252 24 Helsingborg