Skip to main content

Taggar

marknadstrender bygg

norden

konjunkturrapport

flerbostadshus

småhus

Industrifakta 117 konjunkturrapport 84 marknadstrender bygg 45 bostadsbyggande 40 bygginvesteringar 35 flerbostadshus 33 konjunkturläge 33 husbyggnadsinvesteringarna 28 norden 20 bostäder 20 småhus 19 ombyggnad 18 offentliga lokaler 16 byggnadsunderhåll 15 byggmaterial 14 bostadsbolag 13 sverige 12 byggmarknad 11 lokaler 11 privata lokaler 11 bygglov 11 renovering 10 norge 10 finland 10 danmark 9 underhåll 9 rekrytering 8 byggkonjunktur 7 byggmarknaden 7 industri 6 nybyggnad 6 kompetens 6 hyresrätt 6 bostadsrätt 6 ROT 6 kontor 6 bostadsmarknad 5 husbyggnadsinvesteringar 5 skola 4 MEKO 4 fastighetsägare 4 sjukhus 4 fastighetspanel 4 storstadslän 4 Marknadssignaler och Prognoser 4 infrastruktur 4 Maskinentreprenörerna 4 installation 3 energieffektivisering 3 husbyggande 3 bostad 3 skolor 3 lägenheter 3 prognos 3 konjunktur 3 näringsliv 3 kompetensförsörjning 3 arkitekter 3 bostadsrätter 3 ventilation 3 byggbranschen 3 trygghetsboende 3 GDS 3 bygg- och fastighetsmarknaden 3 Marknadssignaler & prognoser 3 VVS-branschen 2 el 2 fastighetsmarknaden 2 ny- och ombyggnadsinvesteringar 2 nyproduktion 2 ombyggnadsinvesteringar 2 bostadsbrist 2 gds-marknad 2 bygg 2 industrilokaler 2 installationsföretagen 2 elinstallationer 2 renovering och underhåll 2 byggvaruhandeln 2 fastighetsmarknad 2 e-handel 2 bygghandeln 2 miljonprogram 2 detaljhandel 2 byggvolym 2 byggentreprenörer 2 villa 2 husbyggnad 2 värme/sanitet 2 konjunkturutveckling 2 skolbyggnader 2 byggsektorn 2 sydsvenska handelskammaren 2 byggvaruhandel 2 vvs 2 installationsmarknad 2 installationsföretag 2 arbetsmarknad 2 handelslokaler 2 entreprenadbranschen 2 flyttkedjor 1 uppsala 1 boverket 1 husbyggnade 1 bostadspriser 1 svensk byggtjänst 1 kommunala bostadsbolag 1 Förskolor 1 bostadslån 1 hemsida 1 radhus 1 bättreaffärerdagen 1 gör-det-själv 1 midroc 1 befolkningsprognos 1 boendekostnad 1 kompetensbrist 1 Gör-det-själv-marknaden 1 anläggningsinvesteringar 1 Vatten och avlopp 1 bostadsenkät 1 byggkostnader 1 byggprocess 1 kapacitetsbrist 1 ränteavdrag 1 västmanland 1 målgruppsanalyser 1 stadskärnor 1 tillväxtregioner 1 bravida 1 bostadssektorn 1 kontorsmarknaden 1 amorteringskrav 1 ejerlejligheder 1 byggplaner 1 analysföretag 1 flyttkedja 1 caverion 1 maskininvesteringar 1 tekniska installationer 1 1978 1 installationsbransch 1 örebro 1 markandsternder bygg norden 1 lokalbyggande 1 förskola 1 dalarna 1 ombyggnadsinvestering 1 lokalunderhåll 1 mbyggnadsinvesteringar 1 butiker 1 konsultpanel 1 handel 1 SydSverigelive! 1 assemblin 1 europromis 1 kontorssektorn 1 kyla/värmepumpar 1 produktionskostnad 1 kontor och handel 1 teknikpanel 1 installationsmarknaden 1 borettslagsboliger 1 badrum och stammar 1 ventilationsinstallationer 1 analys 1 byggtekniska konsulter 1 rapport 1 flyttplaner 1 byggvarumarknad 1 underhållsvolym 1 elinstallation 1 nybyggnadsinvesteringar 1 byggmaterialindustrin 1 Sydsverige live! 1 tekniska konsulter 1 instalco 1 kyla/värmepump 1 Navet AB 1 skolbyggnad 1 teknisk livslängd 1 Sydsvenskahandelskammaren 1 byggvaruförsäljningen 1 kontor-handelslokaler 1 småhusproduktion 1 husbyggnadsmarknaden 1 kontors- och handelslokaler 1 detaljhandelslokaler 1 installationer 1 konsulter 1 almedalen 1 offentlig sektor 1 trygghetsbostäder 1 solpaneler 1 arbetsförmedlingen 1 fastigheter 1 sabo 1 SKL 1 bostadsmarknaden 1 gävleborg 1 personal 1 södermanland 1 fastighetsbolag 1 konsultbranschen 1 värmland 1 elbranschen 1 energieffektivitet 1 beslutsunderlag 1 kapacitet 1 bostadspris 1 arkitekt 1 bostadspriserna 1 målgrupp 1 prognoser 1 Handelskammaren 1 husbyggandet 1 ventilationsinstallatörer 1 förvaltning 1 köpcentrum 1 centrum 1 sveriges kommuner och landsting 1 denmark 1 byggstatistik 1 byggherre 1 Länsförsäkringar 1 politik 1 bygghandel 1 installatörer 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

​Politiken som kan förändra bygg- och fastighetsmarknaden

​Politiken som kan förändra bygg- och fastighetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:00 CET

et splittrade och komplicerade parlamentariska läget i Sverige gör det svårt att bedöma hur politiken kommer att påverka bygg- och fastighetsmarknaden under den kommande mandatperioden. Analysföretaget Industrifakta har genom intervjuer med byggherrar, entreprenörer och andra aktörer på marknaden identifierat olika frågor som kan komma att inverka på de kommande fyra årens marknadsutveckling...

Sydsverige Live – 2018 års rapport om Sydsveriges näringsliv är här!

Sydsverige Live – 2018 års rapport om Sydsveriges näringsliv är här!

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 13:00 CET

Idag släpps Sydsverige Live 2018 – en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Sydsvenska Handelskammaren och Industrifakta AB.

Byggloven på bostadsmarknaden störtdyker

Byggloven på bostadsmarknaden störtdyker

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis i Marknadssignaler & Prognoser indikationer för hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Även om siffrorna för 2018 ännu är preliminära är det tydligt att de pekar mot en nedgång i jämförelse med samma period föregående år. Beviljade bygglov för småhus...

40 år av erfarenhetsbaserad analys och rådgivning i norden
​​Fortsatt tillväxt i byggvaruhandeln

​​Fortsatt tillväxt i byggvaruhandeln

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 09:00 CET

Industrifakta presenterar i den senaste månadsindikatorn, Marknadssignaler & prognoser, en fortsatt tillväxt inom den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige. I Industrifaktas redovisning ingår järn-, bygg-, färg- och VVS-varor. Under perioden januari till september i år har försäljningen ökat med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Utfallet innebär att...

Nulägesrapport för de nordiska husbyggnadsinvesteringarna

Nulägesrapport för de nordiska husbyggnadsinvesteringarna

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 09:00 CEST

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport för den nordiska byggmarknaden kan man se stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad. I Sverige förväntas en nedgång under 2018 med ca 5 procent. Här är det främst ett fallande bostadsbyggande som ligger bakom den negativa utvecklingen. I Danmark växer troligen totalvolymen svagt i år tack...

​Flest miljardföretag i elinstallationsbranschen

​Flest miljardföretag i elinstallationsbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:00 CEST

​I Industrifaktas årliga sammanställning över de 20 största installationsföretagen, sett till omsättning, kan man se tydliga skillnader mellan hur de olika installationsbranscherna är strukturerade. Patrik Wikman på Industrifakta, som sammanställt materialet, pekar på att det inom elinstallationer finns avsevärt fler mycket stora bolag i toppen jämfört...

Industrifakta presenterar Sveriges 20 största installatörer 2017

Industrifakta presenterar Sveriges 20 största installatörer 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 09:00 CEST

Likt tidigare år har Industrifakta sammanställt en lista över de 20 största installationsföretagen sett till omsättning. I stora drag är det oförändrade positioner jämfört med förra året, säger Patrik Wikman på Industrifakta, som sammanställt materialet. De största företagen fortsätter att dominera i toppen. Bravida toppar återigen ligan med en...

Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:00 CEST

En färsk analys från Industrifakta visar att husbyggandet inom privata lokaler, det vill säga ny- och ombyggnad inom industri, handel och privata tjänster utvecklas svagt i år. Trots bra fart i industrin med ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans med ett gott stämningsläge i tjänstesektorn, indikerar årstakten för bygginvesteringarna en nolltillväxt i år...

Rekordstor brist på tekniska installatörer

Rekordstor brist på tekniska installatörer

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 09:00 CEST

Det råder rekordstor brist på flera sorters kompetenser inom installationsintensiva sektorer på byggmarknaden. Enligt analysföretaget Industrifaktas löpande mätning av rekryteringsbehov har omkring 9 av 10 företag stora behov att hitta rätt sorts personal och det gäller inte bara montörer utan även tjänstemän. Mätningen i augusti visar på kraftigt ökade svårigheter jämfört med...

Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 09:00 CEST

Analysföretaget Industrifakta genomför två gånger per år en enkät med arkitekter och konsulter i syfte att få tidiga signaler på hur aktiviteten på byggmarknaden kommer att utvecklas på två års sikt. I Industrifaktas senaste konsultenkät i augusti kan man notera en minskning av arbetsvolymen med 0,7 procent jämfört med för 6 månader...

Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 09:00 CEST

Analysföretaget Industrifakta tar två gånger per år fram ett index för aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med detta arbete intervjuas 100 av Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare. I den senaste undersökningen visar det sig att 4 av 10 tillfrågade kommer att öka sin underhållsvolym i år medan hälften tror att volymen inte kommer att förändras. Växande behov, ökade kostnader...

​​​​Ny Vd för Industrifakta AB

​​​​Ny Vd för Industrifakta AB

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:30 CEST

Det Helsingborgsbaserade marknadsundersöknings- och analysföretaget Industrifakta AB befinner sig i en expansionsfas. Efterfrågan på Industrifaktas rådgivningstjänster med erfarenhetsbaserad analys i botten ökar som en följd av att marknaden förändras och med sin 40 åriga historia levererar Industrifakta unikt strategiskt beslutsunderlag som hjälper...

Skolbyggandet bromsar in enligt Industrifakta

Skolbyggandet bromsar in enligt Industrifakta

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:00 CEST

Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler, som tex skolor, sjukhus och samlingslokaler till ett värde av ca 45 miljarder kronor. Samtidigt som ökningstakten i skolbyggandet verkar ha bromsat in, efter flera år med stark tillväxt, är det bra fart bland många övriga sektorer inom det offentliga...

Lokalbyggandet tappar fart enligt Industrifakta

Lokalbyggandet tappar fart enligt Industrifakta

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 09:00 CEST

Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, kontor, handel och offentliga lokaler till ett värde av drygt 74 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär detta en minskning med 10 procent i fasta priser. Detta meddelar Industrifakta, som just nu är...

Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 09:00 CEST

Industrifaktas senaste månadsbrev Marknadssignaler & Prognoser presenteras indikationer på att nybyggnadsvolymerna dalar under det kommande 1-2 åren. Bedömningen bygger på statistik från SCB över beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Industrifaktas analytiker Jenny Ingelström menar att signalerna är tydliga. Även om man ska tolka tecknen försiktigt...

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 09:00 CEST

Analysföretaget Industrifakta räknar, i sin senaste konjunkturrapport, med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början. En närmare analys av prognoserna visar att, medan nybyggandet troligen faller med närmare 10 procent de kommande tre åren, väntas ombyggnadsaktiviteten öka med nästan...

Nästa lågkonjunktur, en kraftmätning för stadskärnorna

Nästa lågkonjunktur, en kraftmätning för stadskärnorna

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 09:00 CEST

De senaste årens nyetablering och expansion av externa köpcentrum har inneburit att många stadskärnor har drabbats av nedlagda butiker. Det blir en negativ spiral där nedläggningar minskar antalet besökare i centrum, vilket i sin tur drabbar de kvarvarande butikerna. I många fall har verksamheterna ersatts av caféer och restauranger, vilka gynnats av de senaste årens positiva konjunktur...

​Svag ökning för byggmaterialvärdet 2018

​Svag ökning för byggmaterialvärdet 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 09:00 CEST

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg beräknas byggmaterialvärdet för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under första kvartalet. Under 2017 uppgick värdet till närmare 80 miljarder kronor. Utvecklingen under det första kvartalet i år tyder på att volymen kan komma att öka marginellt jämfört...

Stora skillnader på den nordiska bostadsmarknaden

Stora skillnader på den nordiska bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 09:00 CEST

Industrifakta spår divergerande utveckling av bostadsbyggandet i de nordiska länderna. I den senaste konjunkturrapporten över den nordiska byggmarknaden presenterar Industrifakta bland annat hur nyproduktionen av bostäder har utvecklats under första kvartalet. Under årets första månader är det bara i Finland som bostadsbyggandet har vuxit jämfört...