Skip to main content

Taggar

marknadstrender bygg

Norden

konjunkturrapport

flerbostadshus

småhus

Industrifakta 121 konjunkturrapport 85 marknadstrender bygg 46 bostadsbyggande 40 flerbostadshus 36 bygginvesteringar 35 konjunkturläge 33 husbyggnadsinvesteringarna 29 bostäder 24 Norden 22 småhus 20 offentliga lokaler 20 ombyggnad 18 byggnadsunderhåll 15 privata lokaler 14 byggmaterial 14 Sverige 13 bygglov 13 lokaler 13 bostadsbolag 13 byggmarknad 12 renovering 11 Finland 11 Norge 11 Danmark 10 underhåll 9 industri 8 rekrytering 8 byggmarknaden 8 byggkonjunktur 8 bostadsmarknad 7 husbyggnadsinvesteringar 7 hyresrätt 6 nybyggnad 6 kontor 6 kompetens 6 bostadsrätt 6 ROT 6 skola 5 sjukhus 5 infrastruktur 5 Maskinentreprenörerna 4 husbyggnad 4 prognos 4 konjunktur 4 byggbranschen 4 Marknadssignaler och Prognoser 4 MEKO 4 fastighetspanel 4 bygg- och fastighetsmarknaden 4 fastighetsägare 4 storstadslän 4 Marknadssignaler & prognoser 4 Skolor 4 lokalbyggandet 4 VVS 3 lägenheter 3 e-handel 3 trygghetsboende 3 husbyggandet 3 energieffektivisering 3 bostad 3 kompetensförsörjning 3 bostadsmarknaden 3 arkitekter 3 installation 3 ventilation 3 byggnadsinvesteringar 3 husbyggande 3 bostadsrätter 3 investeringar 3 politik 3 bygg 3 nyproduktion 3 konjunkturutveckling 3 näringsliv 3 GDS 3 offentlig sektor 2 miljonprogram 2 byggvaruhandeln 2 villa 2 entreprenadbranschen 2 bygghandeln 2 värme/sanitet 2 elinstallationer 2 skolbyggnader 2 renovering och underhåll 2 el 2 Sydsverige 2 installationsmarknad 2 bostadsbrist 2 VVS-branschen 2 fastighetsmarknad 2 byggvaruhandel 2 ny- och ombyggnadsinvesteringar 2 ombyggnadsinvesteringar 2 gds-marknad 2 sydsvenska handelskammaren 2 installationsföretag 2 installationsföretagen 2 fastighetsmarknaden 2 byggentreprenörer 2 byggvolym 2 detaljhandel 2 industrilokaler 2 byggsektorn 2 detaljhandelslokaler 2 handelslokaler 2 arbetsmarknad 2 lokalunderhåll 1 mbyggnadsinvesteringar 1 konsultpanel 1 assemblin 1 europromis 1 kontorssektorn 1 kyla/värmepumpar 1 produktionskostnad 1 kontor och handel 1 teknikpanel 1 installationsmarknaden 1 borettslagsboliger 1 sällanköpshandeln 1 badrum och stammar 1 ventilationsinstallationer 1 byggtekniska konsulter 1 flyttplaner 1 byggvarumarknad 1 underhållsvolym 1 nybyggnadsinvesteringar 1 byggmaterialindustrin 1 Sydsverige live! 1 tekniska konsulter 1 instalco 1 kyla/värmepump 1 Navet AB 1 skolbyggnad 1 teknisk livslängd 1 byggvaruförsäljningen 1 kontor-handelslokaler 1 småhusproduktion 1 husbyggnadsmarknaden 1 kontors- och handelslokaler 1 ventilationsinstallatörer 1 husbyggnade 1 bättreaffärerdagen 1 SydSverigelive! 1 Sydsvenskahandelskammaren 1 Sydsvenska hamnar 1 Sydsverigelive 1 byggmaterialvärdet 1 bygglovsstatistiken 1 byggrelaterade detaljhandeln 1 bygglovsstatistik 1 investeringarna 1 konjunkturbevakning 1 offentliga byggandet 1 G-D-S-Marknaden 1 elinstallation 1 Stockholm 1 rapport 1 analys 1 handel 1 vård 1 butiker 1 dalarna 1 förskola 1 örebro 1 dagligvaruhandeln 1 västmanland 1 logistik 1 ekonomi 1 hemsida 1 bostadspriser 1 uppsala 1 hushåll 1 sveriges kommuner och landsting 1 förvaltning 1 arkitekt 1 värmland 1 Skåne 1 konsultbranschen 1 personal 1 gävleborg 1 SKL 1 konsulter 1 installationer 1 almedalen 1 solpaneler 1 byggvaror 1 trygghetsbostäder 1 arbetsförmedlingen 1 fastigheter 1 sabo 1 södermanland 1 fastighetsbolag 1 färg 1 järn 1 elbranschen 1 energieffektivitet 1 beslutsunderlag 1 kapacitet 1 bostadspris 1 bostadsbyggandet 1 bostadspriserna 1 målgrupp 1 prognoser 1 Handelskammaren 1 köpcentrum 1 detaljhandeln 1 centrum 1 regioner 1 denmark 1 byggstatistik 1 byggherre 1 Länsförsäkringar 1 bygghandel 1 installatörer 1 flyttkedjor 1 boverket 1 svensk byggtjänst 1 kommunala bostadsbolag 1 Förskolor 1 bostadslån 1 radhus 1 gör-det-själv 1 midroc 1 befolkningsprognos 1 boendekostnad 1 kompetensbrist 1 omvärld 1 Gör-det-själv-marknaden 1 anläggningsinvesteringar 1 Vatten och avlopp 1 bostadsenkät 1 offentligt 1 byggkostnader 1 2018 1 byggprocess 1 kapacitetsbrist 1 ränteavdrag 1 trendanalys 1 befolkningstillväxt 1 målgruppsanalyser 1 stadskärnor 1 underhållskostnader 1 tillväxtregioner 1 infrastrukturinvesteringar 1 bravida 1 anläggningsbyggandet 1 bostadssektorn 1 kontorsmarknaden 1 amorteringskrav 1 ejerlejligheder 1 byggplaner 1 flyttskatt 1 analysföretag 1 flyttkedja 1 caverion 1 maskininvesteringar 1 tekniska installationer 1 1978 1 installationsbransch 1 markandsternder bygg norden 1 lokalbyggande 1 ombyggnadsinvestering 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Nedgång under 2018 för gör-det-själv-marknaden

Nedgång under 2018 för gör-det-själv-marknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2019 09:00 CET

Den så kallade gör-det-själv-marknaden, innefattande hushållens inköp av byggvaror, beräknas ha ökat med drygt 1,5 procent under helåret 2018 enligt analysföretaget Industrifakta. Detta innebär en svagare tillväxt jämfört med året innan, då marknaden beräknas ha vuxit med cirka 2,5 procent.

Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta beräknar de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden för helåret 2018. Totalt sett visar sifforna en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med helåret 2017, men vid en närmare granskning finns det sektorsspecifika skillnader.

Orosmoln tornar upp sig på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel

Orosmoln tornar upp sig på byggmarknaden enligt Industrifaktas konsultpanel

Pressmeddelanden   •   Mar 04, 2019 09:00 CET

Två gånger per år genomför Industrifakta en omfattande undersökning, med bland annat arkitekter och byggtekniska konsulter, där analyser av arbetsvolym och orderstock ligger till grund för att bedöma den kommande konjunkturutvecklingen på byggmarknaden.

Total husbyggnad 2018 – Ett svalare byggår

Total husbyggnad 2018 – Ett svalare byggår

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta beräknar att de totala byggnadsinvesteringarna inom bostäder och lokaler för helåret 2018 uppgick till drygt 245 miljarder kronor. Om man jämför utfallet med 2017 rör det sig om en nedgång för total husbyggnad på cirka 8 procent, beräknat i påbörjade investeringar.

Kraftigt fallande byggaktivitet per invånare i snabbväxande län

Kraftigt fallande byggaktivitet per invånare i snabbväxande län

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta har i sina regionala trendanalyser sett en minskad byggaktivitet per invånare i två av de län i Sverige som har den starkaste befolkningstillväxten. Analysansvarig Jens Linderoth förklarar närmare.

Bygglov för lokaler – En tidig fingervisning på byggnadsinvesteringar under 2019 

Bygglov för lokaler – En tidig fingervisning på byggnadsinvesteringar under 2019 

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 09:00 CET

I rapporten Marknadssignaler och Prognoser, som utkommer varje månad, presenterar analysföretaget Industrifakta bland annat statistik över hur byggloven utvecklas för offentliga och privata lokaler i Sverige.

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Tillväxt under 2018 för den byggrelaterade detaljhandeln

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 09:00 CET

Industrifakta presenterar i den senaste månadsindikatorn, Marknadssignaler & prognoser, siffrorna för den byggrelaterade detaljhandeln i Sverige under 2018. Under helåret 2018 har försäljningen ökat med drygt 3 procent jämfört med 2017.

Tidig signal om hur skillnaden mellan bostäder utvecklas 2019

Tidig signal om hur skillnaden mellan bostäder utvecklas 2019

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta presenterar månadsvis statistik över hur byggloven på bostadsmarknaden utvecklas i Sverige. Siffrorna ger bland annat en tidig signal på hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas den kommande tiden.

Regionala skillnader inom lokalbyggandet

Regionala skillnader inom lokalbyggandet

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 09:00 CET

Även om 2018 har varit ett dämpat år inom byggsektorn har inte alla regioner utvecklats negativt. På riksnivå väntas byggandet av privata och offentliga lokaler visserligen ha minskat 2018 men statistiken döljer stora geografiska skillnader.

I spåren av en ökad e-handel

I spåren av en ökad e-handel

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 09:00 CET

Enligt Industrifaktas prognos beräknas ny- och tillbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, där detaljhandeln ingår, minska under perioden 2018-2020 med drygt 20 procent. Utvecklingen ligger i linje med den förväntade konjunkturen som tillsammans med E-handelns framfart gör att framtiden för vissa typer av detaljhandelslokaler ser dyster ut.

Förväntad nedgång för privata och offentliga lokaler

Förväntad nedgång för privata och offentliga lokaler

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 09:00 CET

Industrifakta förväntar sig att det totala påbörjade lokalbyggandet i Sverige kommer att ha fallit med i storleksordningen 10 procent 2019 jämfört med volymen 2017. Bakgrunden är den inbromsade ekonomiska tillväxten, vilken kan dämpa intresset för husbyggnad inom kontor och handel.

Så blir byggkonjunkturen i Sverige 2019

Så blir byggkonjunkturen i Sverige 2019

Pressmeddelanden   •   Dec 31, 2018 09:00 CET

Trots en fortsatt god konjunktur i Sverige faller husbyggnadsinvesteringarna. Industrifaktas prognos för total husbyggnad under åren 2018-2019 indikerar en minskning med närmare 15 procent jämfört med 2017.

Splittrad byggmarknad i norden

Splittrad byggmarknad i norden

Pressmeddelanden   •   Dec 24, 2018 09:00 CET

Industrifakta kommenterar läget på den nordiska byggmarknaden utifrån den sista konjunkturrapporten 2018. Det kan konstateras att det råder stora skillnader mellan länderna när det gäller prognosen för total husbyggnad 2018.

Byggmaterialvärdet minskar efter de tre första kvartalen 2018

Byggmaterialvärdet minskar efter de tre första kvartalen 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 09:00 CET

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, beräknas byggmaterialvärdet under årets tre första kvartal. Uträkningen som mäter värdet på materialvolymen vid påbörjade husbyggnadsinvesteringar visar så här långt en nedgång för det sammanlagda byggmaterialvärdet.

Fallande byggnadsinvesteringar i offentliga lokaler

Fallande byggnadsinvesteringar i offentliga lokaler

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta har sammanställt byggnadsinvesteringar och underhållskostnaderna för offentliga lokaler under årets tre första kvartal. De påbörjade byggnadsinvesteringarna visar en minskning med totalt 11 procent jämfört med samma period föregående år.

De Sydsvenska hamnarna – Viktiga för hela Sveriges näringsliv

De Sydsvenska hamnarna – Viktiga för hela Sveriges näringsliv

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 09:00 CET

I årets upplaga av rapporten Sydsverige live, som granskar sydsvenska investeringar och regionens tillväxt, presenterades Sydsvenska hamnars funktion och kapacitet. Rapporten visar att Sydsveriges hamnar tillsammans utgör en metropol för varulogistik.

Inlåsningseffekten hämmar tillväxten på bostadsmarknaden

Inlåsningseffekten hämmar tillväxten på bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta presenterar de tre senaste kvartalens påbörjade byggande av småhus och flerbostadshus i Sverige där utvecklingen kopplas samman med de ekonomiska inlåsningseffekterna.

​Lokalbyggandet bromsar in

​Lokalbyggandet bromsar in

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 09:00 CET

Analysföretaget Industrifakta presenterar sin tredje konjunkturrapport för bygg- och fastighetsmarknaden i mitten av december. Magnus Klein, som är Industrifaktas konjunkturansvarige, ger kommentarer till det pågående arbetet med rapporten. Vi sammanställer just nu statistiken för de påbörjade bygginvesteringarna inom privata och offentliga lokaler och kan notera att utvecklingen följer vår...

​Politiken som kan förändra bygg- och fastighetsmarknaden

​Politiken som kan förändra bygg- och fastighetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 09:00 CET

et splittrade och komplicerade parlamentariska läget i Sverige gör det svårt att bedöma hur politiken kommer att påverka bygg- och fastighetsmarknaden under den kommande mandatperioden. Analysföretaget Industrifakta har genom intervjuer med byggherrar, entreprenörer och andra aktörer på marknaden identifierat olika frågor som kan komma att inverka på de kommande fyra årens marknadsutveckling...

Sydsverige Live – 2018 års rapport om Sydsveriges näringsliv är här!

Sydsverige Live – 2018 års rapport om Sydsveriges näringsliv är här!

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 13:00 CET

Idag släpps Sydsverige Live 2018 – en omfattande analys av tillväxten och dess villkor i Sydsverige. Rapporten bygger både på officiell statistik och 150 intervjuer med företagsledare. Bakom rapporten står Sydsvenska Handelskammaren och Industrifakta AB.