Skip to main content

Taggar

marknadstrender bygg

norden

konjunkturrapport

flerbostadshus

småhus

Industrifakta 103 konjunkturrapport 78 marknadstrender bygg 40 bostadsbyggande 37 konjunkturläge 33 bygginvesteringar 33 flerbostadshus 29 husbyggnadsinvesteringarna 28 norden 18 småhus 17 bostäder 16 byggnadsunderhåll 15 ombyggnad 15 byggmaterial 13 offentliga lokaler 12 bostadsbolag 11 sverige 10 privata lokaler 9 byggmarknad 9 finland 9 lokaler 9 underhåll 9 renovering 9 norge 8 rekrytering 7 danmark 7 byggkonjunktur 7 industri 6 ROT 6 kompetens 6 byggmarknaden 6 bygglov 6 kontor 5 hyresrätt 5 bostadsrätt 5 bostadsmarknad 5 Maskinentreprenörerna 4 MEKO 4 fastighetsägare 4 fastighetspanel 4 Marknadssignaler och Prognoser 4 storstadslän 4 arkitekter 3 energieffektivisering 3 skola 3 husbyggande 3 infrastruktur 3 skolor 3 lägenheter 3 prognos 3 konjunktur 3 kompetensförsörjning 3 installation 3 sjukhus 3 ventilation 3 byggbranschen 3 trygghetsboende 3 nybyggnad 3 GDS 3 husbyggnadsinvesteringar 3 näringsliv 2 bygg 2 bostadsrätter 2 fastighetsmarknaden 2 fastighetsmarknad 2 ny- och ombyggnadsinvesteringar 2 renovering och underhåll 2 ombyggnadsinvesteringar 2 husbyggnad 2 gds-marknad 2 byggvolym 2 villa 2 bygghandeln 2 konjunkturutveckling 2 byggsektorn 2 bygg- och fastighetsmarknaden 2 nyproduktion 2 sydsvenska handelskammaren 2 byggvaruhandel 2 värme/sanitet 2 installationsföretag 2 entreprenadbranschen 2 elinstallationer 2 vvs 2 bostad 2 el 2 arbetsmarknad 2 installationsmarknad 2 miljonprogram 2 sveriges kommuner och landsting 1 bygghandel 1 installatörer 1 flyttkedjor 1 uppsala 1 boverket 1 småhusproduktion 1 husbyggnadsmarknaden 1 svensk byggtjänst 1 kommunala bostadsbolag 1 Förskolor 1 bostadspriser 1 radhus 1 kontors- och handelslokaler 1 gör-det-själv 1 midroc 1 befolkningsprognos 1 boendekostnad 1 kompetensbrist 1 Gör-det-själv-marknaden 1 byggvaruhandeln 1 anläggningsinvesteringar 1 Vatten och avlopp 1 bostadsenkät 1 byggkostnader 1 byggprocess 1 kapacitetsbrist 1 VVS-branschen 1 målgruppsanalyser 1 tillväxtregioner 1 bravida 1 industrilokaler 1 bostadssektorn 1 kontorsmarknaden 1 amorteringskrav 1 ejerlejligheder 1 byggentreprenörer 1 analysföretag 1 flyttkedja 1 caverion 1 maskininvesteringar 1 tekniska installationer 1 1978 1 installationsbransch 1 hemsida 1 markandsternder bygg norden 1 lokalbyggande 1 västmanland 1 örebro 1 ombyggnadsinvestering 1 lokalunderhåll 1 mbyggnadsinvesteringar 1 förskola 1 dalarna 1 konsultpanel 1 handel 1 assemblin 1 europromis 1 kontorssektorn 1 kyla/värmepumpar 1 skolbyggnader 1 produktionskostnad 1 kontor och handel 1 teknikpanel 1 installationsmarknaden 1 borettslagsboliger 1 badrum och stammar 1 ventilationsinstallationer 1 detaljhandelslokaler 1 byggtekniska konsulter 1 analys 1 flyttplaner 1 byggvarumarknad 1 underhållsvolym 1 rapport 1 nybyggnadsinvesteringar 1 byggmaterialindustrin 1 Sydsverige live! 1 tekniska konsulter 1 instalco 1 kyla/värmepump 1 Navet AB 1 skolbyggnad 1 teknisk livslängd 1 installationer 1 konsulter 1 almedalen 1 offentlig sektor 1 trygghetsbostäder 1 solpaneler 1 arbetsförmedlingen 1 fastigheter 1 sabo 1 bostadsmarknaden 1 gävleborg 1 marknadssignaler & prognoser 1 södermanland 1 fastighetsbolag 1 personal 1 konsultbranschen 1 elbranschen 1 energieffektivitet 1 beslutsunderlag 1 värmland 1 kapacitet 1 bostadspris 1 bostadspriserna 1 målgrupp 1 prognoser 1 Handelskammaren 1 byggvaruförsäljningen 1 kontor-handelslokaler 1 bostadsbrist 1 arkitekt 1 förvaltning 1 denmark 1 byggstatistik 1 byggherre 1 Visa alla taggar
Bra fart i bygghandeln under våren enligt Industrifakta

Bra fart i bygghandeln under våren enligt Industrifakta

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:00 CEST

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln växte med strax över 4 procent under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året. Detta visar en av Industrifaktas indikatorer i månadsbevakningen Marknadssignaler och Prognoser. Det är en stark tillväxt, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta. Särskilt om man ser den i ljuset av att det...

Sverige halkar efter på nordisk byggmarknad

Sverige halkar efter på nordisk byggmarknad

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 09:30 CEST

​I Industrifaktas kommande nordiska konjunkturrapport, som belyser husbyggnadsinvesteringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, visar det sig att Sverige, som enda land i jämförelsen, verkar bromsa in i år. Det påbörjade husbyggandet i Norge och Danmark har fått en bra start under första kvartalet i år och årstakten överstiger prognosen, som visar en ökning med omkring 3 procent...

Hoppfulla kommuner, trots svag inledning för bostadsbyggandet 2018

Hoppfulla kommuner, trots svag inledning för bostadsbyggandet 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 09:00 CEST

​Enligt färsk statistik från SCB påbörjades det totalt ca 14 450 lägenheter i flerbostadshus och småhus under första kvartalet i år. Omräknat till investeringsvolym och jämfört med samma period 2017 innebar det en minskning med 36 respektive 15 procent enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport. I Industrifaktas månadsindikatorer...

Omfattande nedgång i Stockholms läns husbyggande

Omfattande nedgång i Stockholms läns husbyggande

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 09:00 CEST

Det pågår en omfattande nedgång i husbyggnadsinvesteringarna i Stockholms län. Det är således inte bara bostadsbyggandet som tappar fart utan aktiviteten minskar även för lokalbyggandet. Detta visar Industrifaktas kommande konjunkturrapport om läget i Sveriges ekonomi och byggandet på riks- och regionnivå. Redan under 2017 bromsade de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna...

Inbromsning för lokalbyggandet första kvartalet

Inbromsning för lokalbyggandet första kvartalet

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:00 CEST

Det är inte bara bostadsbyggandet som tappar fart. Enligt analysföretaget Industrifaktas kommande konjunkturrapport visar det sig att även lokalbyggandet har försvagats under inledningen av detta året. Under första kvartalet i år påbörjades det ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde som var 10 procent lägre än jämfört med samma...

De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

De regionala skillnaderna i byggandet ökar 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:00 CEST

​Med hänsyn till den starka tillväxten för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna de senaste åren, inte minst under 2017, och det nu allt osäkrare läget på bostadsmarknaden, blir också de regionala skillnaderna tydliga när man bedömer utvecklingen framöver. Enligt analysföretaget Industrifakta väntas de totala husbyggnadsinvesteringarna utvecklas i sidled...

Hushåll riskerar trippelsmäll

Hushåll riskerar trippelsmäll

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 09:00 CEST

​Hushållens skuldsättning ökar i skuggan av drömmen om ett eget boende. De senaste fem åren har antalet bostadsrätter som tillkommit i beståndet av flerbostadshus varit nästan dubbelt så högt som för hyresrätter. Efterfrågan har gynnats av låga räntenivåer, stark ekonomisk tillväxt och ständigt stigande priser, vilket har lett till både nyproduktion av bostadsrätter...

​​Rekryteringsproblemet stort inom byggsektorn

​​Rekryteringsproblemet stort inom byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2018 09:00 CEST

​Goda tider till trots, är det mycket svårt att hitta rätt typ av personal inom byggsektorn. Industrifakta genomför löpande ett stort antal intervjuer med företag som är verksamma inom bygg- och installationsteknik samt i konsultledet. En övervägande majoritet av de som intervjuats lyfter fram rekryteringssvårigheterna som det största problemet på marknaden just nu...

2017, starkt år för husbyggnadsinvesteringarna i Mellansverige

2017, starkt år för husbyggnadsinvesteringarna i Mellansverige

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 09:00 CEST

Utfallet för 2017 års husbyggnadsinvesteringar i Mellansverige innebar en fortsatt tillväxt. Enligt analysföretaget Industrifaktas regionala konjunkturrapport uppgick den totala påbörjade husbyggnadsvolymen till drygt 50 miljarder kronor, vilket innebar en ökning med 11 procent jämfört med 2016. Samtliga sektorer, undantaget småhus, bidrog till ökningen. Särskilt starkt växte...

Ökad fart i delar av den nordiska byggkonjunkturen

Ökad fart i delar av den nordiska byggkonjunkturen

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 09:00 CEST

I Industrifaktas senaste nordiska konjunkturrapport, som belyser byggmarknaden i Danmark, Finland, Norge och Sverige, visar det sig att två länder verkar bromsa in medan övriga två troligen ökar takten i sina investeringar. Danmark och Finland, vars påbörjade husbyggnadsinvesteringar föll tillbaka 2017, väntas under de kommande två åren öka sitt husbyggande med 3-5 procent per år. I Danmark är...

Byggmaterialanvändningen växte svagt 2017

Byggmaterialanvändningen växte svagt 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 09:00 CEST

Det samlade byggmaterialvärdet för ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler beräknas ha ökat med 4 procent 2017 om man beräknar volymen baserat på hur de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna utvecklade sig förra året. Detta säger Jenny Ingelström, analytiker på Industrifakta och hänvisar till företagets senaste konjunkturrapport. Det var nybyggnad...

Industrifakta varnar för byggmarknadsläget efter 2020

Industrifakta varnar för byggmarknadsläget efter 2020

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2018 09:00 CEST

Svag BNP-tillväxt per capita, en marginell sysselsättningstillväxt och en reporänta som är flera gånger högre än dagens krisnivå. Tillsammans kan detta skapa en hel del turbulens på husbyggnadsmarknaden kring 2020 och de efterföljande två åren. Detta signalerar Industrifakta i sina långtidsbedömningar om läget på byggmarknaden. Det handlar dock inte bara om bostadsbyggandet, som kan drabbas...

Positiv trend bruten i byggvaruhandeln

Positiv trend bruten i byggvaruhandeln

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2018 09:00 CEST

Den positiva trenden med kraftigt växande omsättningsvolymer inom byggmaterialhandeln bröts 2017 med endast en marginell ökning. Detta visar Industrifaktas senaste månadsindikatorer, Marknadssignaler och prognoser. I Industrifaktas redovisning av den byggrelaterade detaljhandeln ingår järn-, bygg-, färg- och VVS-varor. Efter två år med kraftig tillväxt i handeln, steg omsättningen...

Goda tider för byggkonsulter, men bostadsbyggandet oroar

Goda tider för byggkonsulter, men bostadsbyggandet oroar

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:00 CET

De byggtekniska konsulterna har överlag goda tider tack vare den höga aktiviteten på byggmarknaden. En övervägande andel ser emellertid en avmattning för bostadsbyggandet som ett närstående hot. Två gånger per år genomför Industrifakta en omfattande undersökning med arkitekter och byggtekniska konsulter där analyser av orderstock och arbetsvolym ligger till grund...

Osäkrare läge för gör-det-själv-marknaden

Osäkrare läge för gör-det-själv-marknaden

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:00 CET

Hushållens inköp av byggvaror, den sk Gör-det-självmarknaden, beräknas ha ökat med ett par procent under 2017, säger analysföretaget Industrifakta i en färsk prognos. Totalt sett var utvecklingen positiv förra året och utvecklingen gynnades av det fortsatt låga ränteläget och en stark konjunktur med växande sysselsättning...

Skolbyggandet fortsätter öka

Skolbyggandet fortsätter öka

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 09:00 CET

Den samlade volymen av offentliga husbyggnadsinvesteringar låg under förra året kvar på 2016 års nivå, om man räknar påbörjade objekt. Flertalet sektorer utvecklades svagt eller negativt, men när det gäller skolbyggandet var trenden fortsatt positiv. De senaste fyra åren har investeringarna ökat med hela 70 procent...

Endast svag ökning av husbyggandet 2017

Endast svag ökning av husbyggandet 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 09:00 CET

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler uppgick enligt analysföretaget Industrifakta till drygt 258 miljarder kronor 2017. Investeringsvolymen landade helt i linje med vår senaste höstprognos säger Magnus Klein, som är ansvarig för Industrifaktas konjunkturrapporter. Rensat för prisförändringar innebar förra årets...

​​Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

​​Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:00 CET

I Industrifaktas löpande enkät med Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare visar det sig att knappt en tredjedel av de tillfrågade ökade sin underhållsvolym under 2017 jämfört med året innan, medan 6 av 10 hade en oförändrad underhållsvolym förra året. Intervjuerna ger signaler om en fortsatt ökad aktivitet 2018 och att underhållsvolymen kan komma att öka...

Mjuk inbromsning att vänta enligt Industrifaktas teknikpanel

Mjuk inbromsning att vänta enligt Industrifaktas teknikpanel

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 09:00 CET

Under hösten kunde man skönja ett antal tecken på att aktiviteten på byggmarknaden bromsade in. Industrifaktas konjunkturindikator, som sammanfattar arbetsvolym och efterfrågeläge hos tekniska konsulter relaterade till byggmarknaden, bekräftar den bilden. Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer...

Trenden bruten för svensk byggvaruförsäljning i ett nordiskt perspektiv

Trenden bruten för svensk byggvaruförsäljning i ett nordiskt perspektiv

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 09:00 CET

Att svenska husbyggnadsinvesteringar de senaste åren har ökat kraftigt i ett nordiskt perspektiv märks inte minst i Industrifaktas analys av byggvaruhandelns försäljningsutveckling i de fyra nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige. Jämförelsen visar att medan den svenska omsättningsutvecklingen i den byggrelaterade handeln ser ut att ha bromsat in...