Skip to main content

Taggar

marknadstrender bygg

norden

konjunkturrapport

flerbostadshus

småhus

Industrifakta 86 konjunkturrapport 64 marknadstrender bygg 35 bostadsbyggande 35 konjunkturläge 33 bygginvesteringar 31 husbyggnadsinvesteringarna 27 flerbostadshus 20 byggnadsunderhåll 15 norden 15 ombyggnad 14 småhus 14 bostäder 13 byggmaterial 10 bostadsbolag 9 offentliga lokaler 9 underhåll 8 lokaler 8 sverige 7 privata lokaler 6 finland 6 byggmarknad 6 rekrytering 6 ROT 6 industri 6 renovering 5 kontor 5 byggkonjunktur 5 norge 5 kompetens 5 danmark 4 fastighetspanel 4 MEKO 4 storstadslän 4 bostadsmarknad 4 byggmarknaden 4 hyresrätt 4 Maskinentreprenörerna 4 husbyggande 3 prognos 3 byggbranschen 3 trygghetsboende 3 installation 3 bygglov 3 infrastruktur 3 bostadsrätt 3 nybyggnad 3 skolor 3 husbyggnadsinvesteringar 3 entreprenadbranschen 2 gds-marknad 2 miljonprogram 2 fastighetsmarknad 2 husbyggnad 2 kompetensförsörjning 2 lägenheter 2 ny- och ombyggnadsinvesteringar 2 arkitekter 2 ventilation 2 fastighetsägare 2 ombyggnadsinvesteringar 2 vvs 2 bostadsrätter 2 sydsvenska handelskammaren 2 installationsföretag 2 skola 2 el 2 energieffektivisering 2 marknadssignaler och prognoser 2 näringsliv 2 elinstallationer 2 bostad 2 installationsmarknad 2 sjukhus 2 fastighetsmarknaden 2 arbetsmarknad 2 bygg- och fastighetsmarknaden 2 värme/sanitet 2 villa 2 kompetensbrist 1 installatörer 1 byggvolym 1 flyttplaner 1 nyproduktion 1 almedalen 1 markandsternder bygg norden 1 svensk byggtjänst 1 rapport 1 Vatten och avlopp 1 fastigheter 1 arkitekt 1 Förskolor 1 tekniska konsulter 1 bygg 1 byggherre 1 Navet AB 1 sveriges kommuner och landsting 1 arbetsförmedlingen 1 anläggningsinvesteringar 1 byggvaruhandeln 1 trygghetsbostäder 1 Sydsverige live! 1 europromis 1 byggkostnader 1 underhållsvolym 1 midroc 1 nybyggnadsinvesteringar 1 ejerlejligheder 1 bygghandeln 1 förskola 1 handel 1 byggmaterialindustrin 1 offentlig sektor 1 installationsmarknaden 1 kapacitet 1 bravida 1 kontorsmarknaden 1 målgrupp 1 lokalbyggande 1 hemsida 1 bostadsenkät 1 radhus 1 mbyggnadsinvesteringar 1 sabo 1 industrilokaler 1 1978 1 kommunala bostadsbolag 1 byggstatistik 1 konjunktur 1 energieffektivitet 1 lokalunderhåll 1 befolkningsprognos 1 gds 1 personal 1 ombyggnadsinvestering 1 konsulter 1 kyla/värmepump 1 ventilationsinstallationer 1 bostadspriser 1 borettslagsboliger 1 installationsbransch 1 konsultpanel 1 analys 1 kyla/värmepumpar 1 boverket 1 bostadssektorn 1 skolbyggnader 1 boendekostnad 1 kontorssektorn 1 Gör-det-själv-marknaden 1 bostadsbrist 1 beslutsunderlag 1 byggtekniska konsulter 1 konjunkturutveckling 1 prognoser 1 assemblin 1 byggvarumarknad 1 gör-det-själv 1 maskininvesteringar 1 förvaltning 1 produktionskostnad 1 caverion 1 konsultbranschen 1 teknikpanel 1 instalco 1 VVS-branschen 1 denmark 1 renovering och underhåll 1 byggvaruhandel 1 tillväxtregioner 1 flyttkedja 1 badrum och stammar 1 bygghandel 1 analysföretag 1 byggentreprenörer 1 byggprocess 1 Handelskammaren 1 elbranschen 1 målgruppsanalyser 1 flyttkedjor 1 Visa alla taggar
Maskinentreprenörerna laddar om för nytt rekordår

Maskinentreprenörerna laddar om för nytt rekordår

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 09:00 CET

Landets maskinentreprenörer som är spindlarna i nätet när Sveriges infrastruktur byggs ut har haft ett mycket fulltecknat 2017 med historiska nivåer i orderböckerna. Men de senaste rekordåren har en baksida. 94 procent av företagen har svårt att hitta rätt medarbetare. Och nu väntar ett nytt rekordår. Det visar Maskinentreprenörernas (ME) konjunkturrapport MEKO.

Stark svensk byggmarknad 2017, i ett nordiskt perspektiv

Stark svensk byggmarknad 2017, i ett nordiskt perspektiv

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:00 CET

I slutet på året presenterar analysföretaget Industrifakta en färsk konjunkturrapport för de nordiska ländernas byggmarknad. I jämförelse med sina närmsta nordiska grannar växer den svenska byggmarknaden starkt i år. Årstakten för den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar...

Sydsveriges framtid hänger på investeringar i infrastrukturen

Sydsveriges framtid hänger på investeringar i infrastrukturen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 09:01 CET

Infrastrukturen är avgörande för det sydsvenska näringslivets framtid. Redan i dag upplever många av regionens företag flaskhalsar på vägar och järnvägsnät, vilka inte minst drabbar arbetspendlingen. Detta är en av flera viktiga slutsatser i rapporten Sydsverige Live!, en färsk och unik studie framtagen av analysföretaget Industrifakta tillsammans med Sydsvenska Handelskammaren...

Husbyggandet planar ut

Husbyggandet planar ut

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 09:00 CET

Med ca 260 miljarder kronor i påbörjade husbyggnadsinvesteringar, väntas byggandet nå sin topp 2018 för att sedan falla tillbaka 2019 på grund av en svalare konjunktur och en rekyl för bostadsbyggandet. Så sammanfattar analysföretaget Industrifakta läget på svensk husbyggnadsmarknad i sin kommande konjunkturrapport, som presenteras i slutet av december...

Starkast tillväxt för privata lokaler, Industrifaktas kommande konjunkturrapport

Starkast tillväxt för privata lokaler, Industrifaktas kommande konjunkturrapport

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:00 CET

Under årets första tre kvartal har det påbörjats privata och offentliga husbyggnadsinvesteringar till ett värde av ca 115 miljarder kronor. Jämfört med samma period 2016 innebär detta en ökning med 4-5 procent. Det är privata ny- och ombyggnadsinvesteringar som ökar mest, medan de offentliga ligger kvar...

Stockholms byggande bromsar in, enligt Industrifaktas regionrapport

Stockholms byggande bromsar in, enligt Industrifaktas regionrapport

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 09:00 CET

​Industrifaktas regionala konjunkturrapport, som redogör för bygg- och underhållsvolymernas utveckling i landets regioner, visar att tillväxten för Stockholms läns husbyggnadsinvesteringar nu bromsar in kraftigt. Halvårsutfallet för påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler, visar en ökning med ca 5 procent 2017, omräknat till årstakt...

Ny rapport granskar sydsvenska investeringar och tillväxt

Ny rapport granskar sydsvenska investeringar och tillväxt

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 09:00 CET

Sydsvenska företag investerar 15 miljarder per år i forskning och utveckling och attraherar allt mer riskkapital, men det behövs ännu fler FoU-chefer för att få bättre utväxling. Detta är en av slutsatserna i Sydsverige Live, en färsk analys av Sydsvenska Handelskammaren. Analysen tar avstamp i ett stort antal djupgående intervjuer med företagsledare...

Ny rapport om Sydsveriges näringsliv engagerar företagsledare

Ny rapport om Sydsveriges näringsliv engagerar företagsledare

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 09:00 CET

​Industrifakta och Sydsvenska Handelskammaren ska tillsammans under flera år framöver beskriva förutsättningarna i det Sydsvenska näringslivet genom att ta avstamp i djupgående intervjuer med företagsledare i regionen. Syftet är att vi ska skapa en ny typ av ekonomisk analys som fokuserar på de frågor som beslutsfattare i regionen arbetar med för att skapa tillväxt...

Inbromsad tillväxt för installatörsbranscherna i år

Inbromsad tillväxt för installatörsbranscherna i år

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 09:00 CET

Industrifakta analyserar två gånger per år konjunkturläget inom installationsbranscherna el, värme/sanitet, kyla/värmepumpar samt ventilation. Årets andra rapport presenterades tidigare i höst i samarbete med branschorganisationerna inom varje installationsområde..

De största installationsföretagen växer inte lika snabbt som sina mindre konkurrenter

De största installationsföretagen växer inte lika snabbt som sina mindre konkurrenter

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 09:00 CEST

​Industrifakta har för fjärde året i rad sammanställt en lista över de 20 största installationsföretagen sett till omsättning. Bravida fortsätter att toppa listan, som domineras av ett fåtal mycket stora aktörer. Med 7,9 miljarder i omsättning 2016 är Bravida störst i jämförelsen. På andra plats, med en omsättning på 6,9 miljarder, hamnar Assemblin före Caverion Sverige...

Bostadsbyggandet bromsar i storstadslänen

Bostadsbyggandet bromsar i storstadslänen

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 09:00 CEST

Det råder hög aktivitet i bostadsbyggandet och nyproduktionen ser ut att kunna växa med ytterligare 15-20 procent i år, förutsatt att produktionstakten för första halvåret håller i sig under årets andra halvår. Analysföretaget Industrifaktas senaste konjunkturrapport med prognoser för byggandet är dock mindre positiv än så och enligt företaget kommer uppgången...

Gör-det-själv-marknaden – når sin topp i år?

Gör-det-själv-marknaden – når sin topp i år?

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 09:00 CEST

Analysföretaget Industrifakta beräknar att byggmaterialvärdet för gds-marknaden kommer att nå en topp i år tack vare en svag ökning med omkring 1 procent. Därefter väntas volymen falla tillbaka något under 2018-2019, till följd av en svalare bostadsmarknad. Gds-marknaden har haft en positiv utveckling under de senaste fem åren tack vare stigande huspriser, låga räntenivåer...

Inbromsning för byggandet enligt Industrifaktas teknikpanel

Inbromsning för byggandet enligt Industrifaktas teknikpanel

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 09:00 CEST

Nu kommer signaler på att tillväxten på byggmarknaden mattas av, om man får tro de arkitekter och tekniska konsulter som ingår i Industrifaktas löpande konjunkturindikatorer. Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, som arkitekter och byggtekniska konsulter, har det senaste halvåret ökat...

Skolbyggandet på väg mot nya rekord

Skolbyggandet på väg mot nya rekord

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2017 11:00 CEST

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, som visar utvecklingen för Sveriges byggmarknad, tillsammans med läget i ekonomin och på fastighetsmarknaden, kan man notera en kraftig ökning av skolbyggandet i landet. Medan de totala husbyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor visar en vikande tendens, går skolbyggandet mot nya höjder...

Lokaler blir lägenheter, växande trend i Industrifaktas bostadsenkäter

Lokaler blir lägenheter, växande trend i Industrifaktas bostadsenkäter

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 09:00 CEST

I Industrifaktas årliga panel med 50 stora kommunägda bostadsbolag analyseras hur bolagen prioriterar när det gäller ombyggnadsåtgärder och hur ombyggnadsvolymen utvecklar sig totalt sett. I den senaste enkäten i augusti noteras att invändig ombyggnad av kök och badrum dominerar aktiviteten. Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta, lyfter fram ytterligare en intressant trend...

Hälften väntar sig oförändrad underhållsvolym

Hälften väntar sig oförändrad underhållsvolym

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 09:00 CEST

I Industrifaktas löpande enkät med 100 av Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare, visar det sig att hälften av de tillfrågade bolagen väntar sig en oförändrad underhållsvolym i år jämfört med 2016. Det innebär en liten avmattning jämfört med vad som signalerades i enkäten tidigt i våras. Vi tror att många företag börjar känna av kapacitetsbristen i byggbranschen...

​Finsk byggkonjunktur i fortsatt medvind

​Finsk byggkonjunktur i fortsatt medvind

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 09:00 CEST

Den samlade aktiviteten under första halvåret i år indikerar en fortsatt tillväxt för de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna i Finland. Fortsätter investeringarna i samma takt under andra halvåret, som hittills i år, kan uppgången nå upp till ca 15 procent. Detta skulle i så fall innebära det tredje året i rad med stark tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna, enligt Industrifaktas...

Bostadsbyggandet når sin topp i år?

Bostadsbyggandet når sin topp i år?

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 09:00 CEST

Enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg, visar statistiken på fortsatt höga volymer för nybyggandet av bostäder under första halvåret i år. Men även om siffrorna visar stark tillväxt jämfört med samma period 2016, kan man notera en tydlig avmattning av ökningstakten. Årstakten för första halvåret i år, visar en ökning med...

Sydsverige Live! – nytt beslutsunderlag om sydsvenska näringslivet

Sydsverige Live! – nytt beslutsunderlag om sydsvenska näringslivet

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2017 09:00 CEST

Handelskammaren och Industrifakta AB går in i ett långsiktigt samarbete kring en ny typ av analys med målsättningen att erbjuda ett beslutsunderlag skräddarsytt för att belysa den framtida utvecklingen i Sydsveriges näringsliv. Rapporten kommer att heta Sydsverige live! - Framtidens sydsvenska näringsliv för insikt och rätt beslut!

Lokalbyggandet fortsätter att växa

Lokalbyggandet fortsätter att växa

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 09:00 CEST

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler, som ökade med omkring 18 procent 2016, visar en fortsatt stark tillväxt i år, enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. De totala ny- och ombyggnadsinvesteringarna...