Skip to main content

Taggar

marknadstrender bygg

norden

konjunkturrapport

flerbostadshus

småhus

Industrifakta 113 konjunkturrapport 83 marknadstrender bygg 45 bostadsbyggande 39 bygginvesteringar 35 konjunkturläge 33 flerbostadshus 32 husbyggnadsinvesteringarna 28 norden 19 bostäder 18 småhus 18 ombyggnad 18 offentliga lokaler 16 byggnadsunderhåll 15 byggmaterial 14 bostadsbolag 13 sverige 11 privata lokaler 11 byggmarknad 11 bygglov 10 renovering 10 lokaler 10 norge 9 underhåll 9 finland 9 danmark 8 rekrytering 8 byggkonjunktur 7 byggmarknaden 7 industri 6 hyresrätt 6 bostadsrätt 6 nybyggnad 6 ROT 6 kompetens 6 kontor 6 husbyggnadsinvesteringar 5 bostadsmarknad 5 fastighetspanel 4 MEKO 4 infrastruktur 4 Marknadssignaler och Prognoser 4 sjukhus 4 Maskinentreprenörerna 4 fastighetsägare 4 storstadslän 4 skola 4 trygghetsboende 3 bostad 3 bostadsrätter 3 husbyggande 3 prognos 3 energieffektivisering 3 GDS 3 kompetensförsörjning 3 arkitekter 3 installation 3 konjunktur 3 lägenheter 3 ventilation 3 byggbranschen 3 skolor 3 bostadsbrist 2 villa 2 installationsmarknad 2 industrilokaler 2 elinstallationer 2 näringsliv 2 nyproduktion 2 fastighetsmarknad 2 byggentreprenörer 2 ny- och ombyggnadsinvesteringar 2 byggvaruhandel 2 ombyggnadsinvesteringar 2 vvs 2 gds-marknad 2 fastighetsmarknaden 2 sydsvenska handelskammaren 2 installationsföretagen 2 byggvolym 2 bygg 2 arbetsmarknad 2 miljonprogram 2 installationsföretag 2 entreprenadbranschen 2 VVS-branschen 2 e-handel 2 handelslokaler 2 el 2 bygghandeln 2 husbyggnad 2 bygg- och fastighetsmarknaden 2 renovering och underhåll 2 Marknadssignaler & Prognoser 2 detaljhandel 2 värme/sanitet 2 konjunkturutveckling 2 skolbyggnader 2 byggsektorn 2 ejerlejligheder 1 byggplaner 1 analysföretag 1 flyttkedja 1 caverion 1 maskininvesteringar 1 tekniska installationer 1 1978 1 installationsbransch 1 handel 1 markandsternder bygg norden 1 lokalbyggande 1 analys 1 ombyggnadsinvestering 1 lokalunderhåll 1 mbyggnadsinvesteringar 1 rapport 1 konsultpanel 1 assemblin 1 europromis 1 kontorssektorn 1 kyla/värmepumpar 1 produktionskostnad 1 kontor och handel 1 teknikpanel 1 installationsmarknaden 1 borettslagsboliger 1 badrum och stammar 1 ventilationsinstallationer 1 byggtekniska konsulter 1 flyttplaner 1 byggvarumarknad 1 underhållsvolym 1 elinstallation 1 nybyggnadsinvesteringar 1 byggmaterialindustrin 1 Sydsverige live! 1 tekniska konsulter 1 instalco 1 kyla/värmepump 1 Navet AB 1 skolbyggnad 1 teknisk livslängd 1 byggvaruförsäljningen 1 kontor-handelslokaler 1 småhusproduktion 1 husbyggnadsmarknaden 1 kontors- och handelslokaler 1 detaljhandelslokaler 1 husbyggandet 1 ventilationsinstallatörer 1 sveriges kommuner och landsting 1 uppsala 1 förvaltning 1 arkitekt 1 värmland 1 bostadspriser 1 konsultbranschen 1 personal 1 gävleborg 1 SKL 1 konsulter 1 installationer 1 hemsida 1 västmanland 1 almedalen 1 offentlig sektor 1 solpaneler 1 trygghetsbostäder 1 arbetsförmedlingen 1 fastigheter 1 sabo 1 örebro 1 bostadsmarknaden 1 södermanland 1 fastighetsbolag 1 förskola 1 elbranschen 1 energieffektivitet 1 beslutsunderlag 1 kapacitet 1 bostadspris 1 bostadspriserna 1 målgrupp 1 prognoser 1 Handelskammaren 1 köpcentrum 1 centrum 1 dalarna 1 denmark 1 byggstatistik 1 byggherre 1 bygghandel 1 installatörer 1 flyttkedjor 1 butiker 1 boverket 1 svensk byggtjänst 1 kommunala bostadsbolag 1 Förskolor 1 bostadslån 1 radhus 1 gör-det-själv 1 midroc 1 befolkningsprognos 1 boendekostnad 1 kompetensbrist 1 Gör-det-själv-marknaden 1 byggvaruhandeln 1 anläggningsinvesteringar 1 Vatten och avlopp 1 bostadsenkät 1 byggkostnader 1 byggprocess 1 kapacitetsbrist 1 målgruppsanalyser 1 stadskärnor 1 tillväxtregioner 1 bravida 1 bostadssektorn 1 kontorsmarknaden 1 amorteringskrav 1 Visa alla taggar
​Flest miljardföretag i elinstallationsbranschen

​Flest miljardföretag i elinstallationsbranschen

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 09:00 CEST

​I Industrifaktas årliga sammanställning över de 20 största installationsföretagen, sett till omsättning, kan man se tydliga skillnader mellan hur de olika installationsbranscherna är strukturerade. Patrik Wikman på Industrifakta, som sammanställt materialet, pekar på att det inom elinstallationer finns avsevärt fler mycket stora bolag i toppen jämfört...

Industrifakta presenterar Sveriges 20 största installatörer 2017

Industrifakta presenterar Sveriges 20 största installatörer 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 09:00 CEST

Likt tidigare år har Industrifakta sammanställt en lista över de 20 största installationsföretagen sett till omsättning. I stora drag är det oförändrade positioner jämfört med förra året, säger Patrik Wikman på Industrifakta, som sammanställt materialet. De största företagen fortsätter att dominera i toppen. Bravida toppar återigen ligan med en...

Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

Byggandet av privata lokaler faller tillbaka

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 09:00 CEST

En färsk analys från Industrifakta visar att husbyggandet inom privata lokaler, det vill säga ny- och ombyggnad inom industri, handel och privata tjänster utvecklas svagt i år. Trots bra fart i industrin med ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans med ett gott stämningsläge i tjänstesektorn, indikerar årstakten för bygginvesteringarna en nolltillväxt i år...

Rekordstor brist på tekniska installatörer

Rekordstor brist på tekniska installatörer

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 09:00 CEST

Det råder rekordstor brist på flera sorters kompetenser inom installationsintensiva sektorer på byggmarknaden. Enligt analysföretaget Industrifaktas löpande mätning av rekryteringsbehov har omkring 9 av 10 företag stora behov att hitta rätt sorts personal och det gäller inte bara montörer utan även tjänstemän. Mätningen i augusti visar på kraftigt ökade svårigheter jämfört med...

Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

Industrifaktas konsultpanel bekräftar inbromsningen på byggmarknaden

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 09:00 CEST

Analysföretaget Industrifakta genomför två gånger per år en enkät med arkitekter och konsulter i syfte att få tidiga signaler på hur aktiviteten på byggmarknaden kommer att utvecklas på två års sikt. I Industrifaktas senaste konsultenkät i augusti kan man notera en minskning av arbetsvolymen med 0,7 procent jämfört med för 6 månader...

Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 09:00 CEST

Analysföretaget Industrifakta tar två gånger per år fram ett index för aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med detta arbete intervjuas 100 av Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare. I den senaste undersökningen visar det sig att 4 av 10 tillfrågade kommer att öka sin underhållsvolym i år medan hälften tror att volymen inte kommer att förändras. Växande behov, ökade kostnader...

​​​​Ny Vd för Industrifakta AB

​​​​Ny Vd för Industrifakta AB

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:30 CEST

Det Helsingborgsbaserade marknadsundersöknings- och analysföretaget Industrifakta AB befinner sig i en expansionsfas. Efterfrågan på Industrifaktas rådgivningstjänster med erfarenhetsbaserad analys i botten ökar som en följd av att marknaden förändras och med sin 40 åriga historia levererar Industrifakta unikt strategiskt beslutsunderlag som hjälper...

Skolbyggandet bromsar in enligt Industrifakta

Skolbyggandet bromsar in enligt Industrifakta

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:00 CEST

Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom offentliga lokaler, som tex skolor, sjukhus och samlingslokaler till ett värde av ca 45 miljarder kronor. Samtidigt som ökningstakten i skolbyggandet verkar ha bromsat in, efter flera år med stark tillväxt, är det bra fart bland många övriga sektorer inom det offentliga...

Lokalbyggandet tappar fart enligt Industrifakta

Lokalbyggandet tappar fart enligt Industrifakta

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 09:00 CEST

Under första halvåret i år påbörjades husbyggnadsinvesteringar inom privata lokaler, kontor, handel och offentliga lokaler till ett värde av drygt 74 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär detta en minskning med 10 procent i fasta priser. Detta meddelar Industrifakta, som just nu är...

Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

Antalet beviljade bygglov indikerar en kraftig nedgång i nyproduktionen

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 09:00 CEST

Industrifaktas senaste månadsbrev Marknadssignaler & Prognoser presenteras indikationer på att nybyggnadsvolymerna dalar under det kommande 1-2 åren. Bedömningen bygger på statistik från SCB över beviljade bygglov inom bostäder och lokaler. Industrifaktas analytiker Jenny Ingelström menar att signalerna är tydliga. Även om man ska tolka tecknen försiktigt...

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

Ombyggnadsinvesteringarna tar fart i en vikande byggkonjunktur

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 09:00 CEST

Analysföretaget Industrifakta räknar, i sin senaste konjunkturrapport, med att husbyggnadsinvesteringarna nådde sin topp under 2017 och att en svag nedgång nu har tagit sin början. En närmare analys av prognoserna visar att, medan nybyggandet troligen faller med närmare 10 procent de kommande tre åren, väntas ombyggnadsaktiviteten öka med nästan...

Nästa lågkonjunktur, en kraftmätning för stadskärnorna

Nästa lågkonjunktur, en kraftmätning för stadskärnorna

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 09:00 CEST

De senaste årens nyetablering och expansion av externa köpcentrum har inneburit att många stadskärnor har drabbats av nedlagda butiker. Det blir en negativ spiral där nedläggningar minskar antalet besökare i centrum, vilket i sin tur drabbar de kvarvarande butikerna. I många fall har verksamheterna ersatts av caféer och restauranger, vilka gynnats av de senaste årens positiva konjunktur...

​Svag ökning för byggmaterialvärdet 2018

​Svag ökning för byggmaterialvärdet 2018

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 09:00 CEST

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport Marknadstrender Bygg beräknas byggmaterialvärdet för påbörjade husbyggnadsinvesteringar under första kvartalet. Under 2017 uppgick värdet till närmare 80 miljarder kronor. Utvecklingen under det första kvartalet i år tyder på att volymen kan komma att öka marginellt jämfört...

Stora skillnader på den nordiska bostadsmarknaden

Stora skillnader på den nordiska bostadsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 09:00 CEST

Industrifakta spår divergerande utveckling av bostadsbyggandet i de nordiska länderna. I den senaste konjunkturrapporten över den nordiska byggmarknaden presenterar Industrifakta bland annat hur nyproduktionen av bostäder har utvecklats under första kvartalet. Under årets första månader är det bara i Finland som bostadsbyggandet har vuxit jämfört...

Industrin lyfter byggandet i Skåne

Industrin lyfter byggandet i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 09:00 CEST

Industrins husbyggnadsinvesteringar har under årets första kvartal utvecklats svagare jämfört med samma period i fjol. Dock är de regionala skillnaderna stora och det finns områden där investeringstakten är hög. I Skåne inleddes året urstarkt när investeringsvolymen under första kvartalet uppgick till drygt 1 miljard, vilket är det dubbla jämfört med samma period 2017. Den starka inledningen...

Det våras för hyresrätten

Det våras för hyresrätten

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2018 09:00 CEST

​Förra året färdigställdes det för första gången på fem år fler bostadsrätter än hyresrätter. Detta trots att de kommunala bostadsbolagen har skruvat upp sin produktion betänkligt, vilket Industrifakta tidigare har rapporterat om. Under en period har det varit gynnsamma förhållanden att bygga bostadsrätter. Negativ ränta ger ekonomiska incitament att bygga bostäder och när det länge var...

Bromsen dras i det offentliga byggandet- men inte förrän nästa år

Bromsen dras i det offentliga byggandet- men inte förrän nästa år

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 09:00 CEST

Trots stort investeringsbehov i offentliga lokaler, till följd av den demografiska utvecklingen med ett ökat antal yngre och äldre, visar siffrorna från första kvartalet på motsatt utveckling. Under årets första tre månader har volymen minskat med ca 3 procent jämfört med samma period förra året. Det är främst byggandet av skolor som har bromsat in från 2016 och 2017 års höga...

Långa bostadsköer inte en garanti för bostadsefterfrågan

Långa bostadsköer inte en garanti för bostadsefterfrågan

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 09:00 CEST

Många kommuner har lagt in en högre växel i bostadsproduktionen med hänsyn till långa och växande bostadsköer. Samtidigt har omfattande nyproduktion och åtstramningar på bolånemarknaden lett till prisfall och uthyrningssvårigheter på bostadsmarknaden. Oftast lyfter man fram storstäder och tillväxtregioner som särskilt utsatta eftersom man på dessa platser byggt mycket...

Bra fart i bygghandeln under våren enligt Industrifakta

Bra fart i bygghandeln under våren enligt Industrifakta

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:00 CEST

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln växte med strax över 4 procent under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året. Detta visar en av Industrifaktas indikatorer i månadsbevakningen Marknadssignaler och Prognoser. Det är en stark tillväxt, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta. Särskilt om man ser den i ljuset av att det...

Sverige halkar efter på nordisk byggmarknad

Sverige halkar efter på nordisk byggmarknad

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 09:30 CEST

​I Industrifaktas kommande nordiska konjunkturrapport, som belyser husbyggnadsinvesteringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige, visar det sig att Sverige, som enda land i jämförelsen, verkar bromsa in i år. Det påbörjade husbyggandet i Norge och Danmark har fått en bra start under första kvartalet i år och årstakten överstiger prognosen, som visar en ökning med omkring 3 procent...