Skip to main content

Ännu ingen inbromsning för byggandet enligt Industrifaktas teknikpanel

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 09:00 CET

Industrifaktas löpande konjunkturindikator, som sammanfattar arbetsvolym och efterfrågeläge hos tekniska konsulter relaterade till byggmarknaden, visar på ett fortsatt starkt efterfrågeläge i branschen. Arbetsvolymen hos de konsulter som kommer in tidigt i byggprocessen, som arkitekter och byggtekniska konsulter, har det senaste halvåret ökat med 5 respektive 3 procent. Detta indikerar en fortsatt god tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under det kommande året. De indikatorer som visar arbetsbelastningen hos konsulterna de kommande sex månaderna tyder på en fortsatt god utveckling under första halvåret i år. Detta skulle betyda att det ännu inte går att skönja någon tydlig avmattning på byggmarknaden. Det största problemet som konsulterna har i dagsläget är möjligheten att rekrytera personal med rätt utbildning och kompetens.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera