Skip to main content

Är trenden mot allt kompaktare kontor bruten?

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 09:00 CEST

Det har länge varit en trend på kontorsmarknaden att minska ytan per anställd. Ett allt mobilare arbetssätt har lett till en generell utveckling mot aktivitetsbaserade kontor, utan fasta arbetsplatser. Det är möjligt att denna utveckling håller på att förändras.

Industrifakta genomför på löpande basis intervjuer med Sveriges största kommersiella fastighetsägare. Flera större aktörer på kontorsmarknaden menar att utvecklingen mot alltmer aktivitetsbaserade kontor går mot en vändning. Det verkar som om vi går mot en större diversifiering, säger Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta. Kontoret ska i princip medverka till att varje enskild individs eller arbetsgrupps prestation blir den bästa möjliga. Då är det inte alltid mest lönsamt att i första hand fokusera på antalet arbetsplatser per kvadratmeter. Med ett mobilare arbetssätt, konkurrensutsätts det traditionella kontoret från flera håll. Hotell, caféer och andra mötesplatser är exempel på detta. Många företag är medvetna om att kontorslokalen är ett viktigt sätt att locka och behålla sin personal samt skapa mjuka sammanhållande värden bland de anställda i företaget. Vi tror på en ökad individualisering av kontorslokalerna, fortsätter Jens Linderoth. Detta leder till en mer komplicerad kravspecifikation från hyresgästen med ett större inslag av mjuka värden. Detta kommer att ställa högre krav på fastighetsägarna att vara lyhörda för hyresgästens önskemål och affärsidé.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.