Skip to main content

Bostadsbyggandet bromsar i storstadslänen

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2017 09:00 CEST

Det råder hög aktivitet i bostadsbyggandet och nyproduktionen ser ut att kunna växa med ytterligare 15-20 procent i år, förutsatt att produktionstakten för första halvåret håller i sig under årets andra halvår. Analysföretaget Industrifaktas senaste konjunkturrapport med prognoser för byggandet är dock mindre positiv än så och enligt företaget kommer uppgången att vändas till en nedgång nästa år. Än så länge syns dock inga sådana signaler i statistiken över påbörjade nybyggnadsprojekt på riksnivå. Det höga tempot i byggandet visar emellertid stora regionala skillnader och i vissa storstadslän syns signaler på en avmattning. De tre storstadslänen svarade under första halvåret i år för närmare 60 procent av den samlade nyproduktionen av småhus och flerbostadshus. I både Stockholms län och Västra Götalands län är påbörjandet i snitt 10 procent lägre under första halvåret i år jämfört med samma period 2016. Skåne redovisar däremot riktigt starka halvårssiffror med en 75-procentig ökning under första halvåret i år jämfört med samma period 2016.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy