Skip to main content

Bottenkänning i Finland? Industrifaktas konjunkturrapport för de nordiska länderna

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2015 09:00 CET

Industrifaktas färska konjunkturrapport för de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige, visar sammantaget på en relativt stabil tillväxt för husbyggnadsinvesteringarna under de närmaste åren. Finland, som efter flera års svag utveckling och krympande ekonomi, kan förmodligen se fram emot en återhämtning, eftersom ekonomin ser ut att kunna bottna i år. Finlands påbörjade husbyggande väntas växa med omkring 5 procent årligen 2015-2017. Sverige hamnar troligen inte långt efter, men samtidigt är aktivitetsnivån avsevärt högre i utgångsläget. Utsikterna ser något sämre ut för Norges del, där hushållens förtroende har sjunkit och oljekrisens negativa effekter på näringslivet kan hämma investeringsviljan. Danmark hamnar under snittet bland de fyra länderna, till följd av en betydande minskning av investeringarna i år. Denna följer på förra årets kraftiga uppgång. Troligen är man inte tillbaka på 2013 års husbyggnadsnivå förrän i början av 2018.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg, Norden

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy