Skip to main content

Bromsen dras i det offentliga byggandet- men inte förrän nästa år

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2018 09:00 CEST

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

Trots stort investeringsbehov i offentliga lokaler, till följd av den demografiska utvecklingen med ett ökat antal yngre och äldre, visar siffrorna från första kvartalet på motsatt utveckling. Under årets första tre månader har volymen minskat med ca 3 procent jämfört med samma period förra året. Det är främst byggandet av skolor som har bromsat in från 2016 och 2017 års höga volymer. Byggloven, mätt under de senaste sex månaderna jämfört med samma period 2017, indikerar också en inbromsning framöver. Emellertid pekar SKL på stora behov av investeringar i kommunerna framöver enligt både budget och planer. Även om utfallet inte brukar nå de nivåer som prognosticerats från kommunerna, med hänsyn till begränsningar inom den egna organisationen, överklaganden och brist på entreprenörer, tyder det på en tillväxt inom byggandet. Sammantaget bedömer Industrifakta att inbromsningen av beviljade byggloven får synlig effekt först nästa år, vilket innebär att byggandet av offentliga lokaler väntas öka i år innan det rekylerar nedåt 2019. Detta på grund av hög årstakt, stora investeringsbehov och god utveckling av byggloven under de senaste 12 månaderna.

Källa: Industrifakta AB, Marknadstrender Bygg, SKL

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy