Skip to main content

Byggloven 2015, långt ifrån rekordnivån 2007

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 09:00 CET

Antalet beviljade bygglov är en viktig indikation på hur husbyggnadsvolymen kan komma att utvecklas på ett par års sikt och är ett av Industrifaktas analysunderlag i den löpande konjunkturbevakningen. Beviljade bygglov för nybyggnad av bostäder och lokaler för perioden januari-november 2015 var drygt 5 procent fler jämfört med samma period 2014, vilket säger en hel del om nybyggnadsaktiviteten under kommande tvåårsperiod. Sett i ett tioårsperspektiv var nivån för januari-november 2015 emellertid inte särskilt hög, utan låg i nivå med genomsnittet för åren 2005-2014. 2012 var ett bottenår, då antalet beviljade bygglov under perioden januari-november endast uppgick till hälften av antalet 2015. År 2007 markerade högsta nivån för antalet beviljade bygglov för nybyggnad av bostäder och lokaler med 30 procent fler beviljade bygglov än 2015.

Källa: Industrifakta AB, Marknadssignaler & Prognoser

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy