Skip to main content

Det privata lokalbyggandet bromsade byggvolymen 2015

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 09:00 CET

Den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar ökade svagt, med endast ett par procent under 2015, enligt Industrifaktas kommande konjunkturrapport Marknadstrender Bygg. Nybyggnad av flerbostadshus och småhus agerade draglok på marknaden, som dock bromsades av fallande nybyggnadsvolymer inom kontor/handel och industri. Husbyggnadsinvesteringar inom den offentliga sektorn svarar för knappt en tredjedel av den totala husbyggnadsvolymen och här låg investeringarna 2015 kvar på 2014 års nivå. Utfallet för de totala husbyggnadsinvesteringarna 2015 hamnade strax under vår prognos på +4 procent, säger Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta.

Källa: Industrifakta, Marknadstrender Bygg

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy