Skip to main content

Ett bedrägligt sätt att mäta bostadsbehoven

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 09:00 CET

Trots alarmerande rubriker om växande bostadsbrist och ökad trångboddhet, har antalet invånare per lägenhet i beståndet inte ökat sedan 1985 menar analysföretaget Industrifakta, som jämfört befolkningsutvecklingen och bostadsbeståndets utveckling under lång tid. 1955 hade vi 3,5 invånare per bostäder och 1970 hade antalet sjunkit till 3,1. Trots att vi under lång tid hävdat att vi byggt för lite i förhållande till befolkningsutvecklingen, har antalet invånare per lägenhet de senaste 30 åren legat stabilt på ca 2,1 personer. Men detta är dock en bedräglig statistik som inte speglar verkligheten, menar Magnus Johansson, projektledare på Industrifakta. Statistiken bekräftar dock bilden av att vi under flera år skapat obalanser i beståndet, med dåligt utnyttjande av bostadsbeståndet. Ett riksgenomsnitt ger inte en rättvis bild av problemen, utan bostadsbehovet, beståndets nyttjandegrad och förutsättningarna för nyproduktion måste analyseras på regional nivå. Industrifakta har arbetat med sådana utredningar åt bostadsbolag och byggherrar i många år och Magnus Johansson menar att efterfrågan på dessa analyser har ökat kraftigt de senaste åren. Förutsättningarna för kommunerna förändras snabbt just nu. Vi har idag en ökad invandring i kombination med en befolkning som blir allt äldre. De stora infrastrukturinvesteringarna i tillväxtregionerna kommer också att innebära att de regionala förutsättningarna för både arbetsmarknad och bostadsmarknad förändras, vilket en byggherre måste ha klart för sig vid planeringen av bostadsproduktionen.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy