Skip to main content

​Flest miljardföretag i elinstallationsbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2018 09:00 CEST

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

I Industrifaktas årliga sammanställning över de 20 största installationsföretagen, sett till omsättning, kan man se tydliga skillnader mellan hur de olika installationsbranscherna är strukturerade. Patrik Wikman på Industrifakta, som sammanställt materialet, pekar på att det inom elinstallationer finns avsevärt fler mycket stora bolag i toppen jämfört med både ventilationsbranschen och VVS-branschen. De 20 största elinstallationsföretagen omsatte 2017 tillsammans 17,3 miljarder kronor och dominerades av 6 stora bolag med en omsättning över 1 miljard vardera. De 20 största VVS-installatörerna omsatte tillsammans lite drygt 14 miljarder och när det gäller ventilationsinstallatörerna var den sammanlagda omsättningen för de 20 största 9,6 miljarder. Det var bara två bolag bland VVS- och ventilationsinstallatörerna som omsatte mer än 1 miljard förra året. När det gäller omsättningen per anställd hos de 20 största företagen var skillnaderna mellan branscherna däremot små. Både VVS- och elinstallatörerna hade 2017 en omsättning på 1,75 miljoner per anställd. Ventilationsinstallatörerna låg lite högre med 1,9 miljoner. Industrifaktas sammanställning visar att de 20 största installationsföretagens samlade omsättning ökade med 5,5 procent 2017. Antalet anställda ökade med 5,3 procent.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.