Skip to main content

Fortsatt hög aktivitet för underhåll av flerbostadshus

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2018 09:00 CEST

Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

Analysföretaget Industrifakta tar två gånger per år fram ett index för aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med detta arbete intervjuas 100 av Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare. I den senaste undersökningen visar det sig att 4 av 10 tillfrågade kommer att öka sin underhållsvolym i år medan hälften tror att volymen inte kommer att förändras. Växande behov, ökade kostnader samt ett bättre ekonomiskt utrymme är orsaker till den ökade aktiviteten i år. Jens Linderoth, som är analysansvarig på Industrifakta, har tittat närmare på undersökningen. Det som verkar prioriteras bland åtgärderna i år och nästa år är reparationer inom områden som värme, ventilation, våtrum och energibesparande åtgärder. Tak ligger också högt på listan menar Jens Linderoth. Det är endast en mindre andel av de intervjuade som kommer att minska sitt underhåll i år. Den främsta orsaken till detta är att det saknas tillgängliga entreprenörer. Generellt tror vi att bristen på utförarsidan har hållit tillbaka aktiviteten inom byggnadsunderhåll i samband med att nybyggandet har ökat så kraftigt den senaste tiden. Vi har noterat att många bostadsbolag har tvingats skjuta fram åtgärder på framtiden. När byggaktiviteten nu tappar fart bör det skapas bättre utrymme för underhåll avslutar Jens Linderoth.

Källa: Industrifakta AB

Industrifaktas affärskoncept

Sedan starten 1978 har Industrifakta erbjudit strategiskt beslutsunderlag till bygg-, installations- och fastighetssektorn i Norden.

Med en omfattande faktainsamling kombinerat med intervjuer och egna databaser får Industrifakta en klar bild av de faktorer som påverkar marknadsutvecklingen och kan ge konkreta råd och tydliga rekommendationer som bidrar till rätt beslut i viktiga frågor.

Förutom konjunkturbevakning åt en rad branschorganisationer och företag gör vi marknadsutvärderingar av planerade byggprojekt, regionala tillväxtanalyser och olika typer av intervjuundersökningar. Industrifakta har även medverkat vid ett flertal statliga utredningar inom byggsektorn och har genomfört flera egna större marknadsstudier med framtidsfokus.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy